การเพิ่มแฟ้ม XML เป็นแหล่งข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

องค์กรของคุณถูกจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม และเพิ่มเติมในไฟล์ XML เมื่อต้องการทำให้ข้อมูลนี้สามารถเข้าถึงได้มากขึ้นบนไซต์ของคุณ คุณต้องการใช้ไฟล์ XML ต่อไปนี้เป็นแหล่งข้อมูล ด้วยMicrosoft Office SharePoint Designer 2007 คุณสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อกับไฟล์ XML ในไลบรารีแหล่งข้อมูลเป็นแหล่งข้อมูล หลังจากที่คุณเชื่อมต่อกับไฟล์ XML คุณสามารถสร้างมุมมองของข้อมูลในไฟล์ XML ได้ ด้วยการสร้างมุมมองข้อมูล เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองข้อมูล ดูบทความการสร้างมุมมองข้อมูล

คุณสามารถเพิ่มแฟ้ม XML เป็นแหล่งข้อมูลลงในไซต์ของคุณด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในสามวิธีได้ คุณสามารถ:

 • สร้างแฟ้ม XML ใน Office SharePoint Designer 2007 และบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของคุณได้

 • นำเข้าแฟ้ม XML จากแฟ้มหรือโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือเครือข่ายได้

 • เชื่อมต่อกับแฟ้ม XML ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ภายนอกได้

เมื่อคุณสร้างหรือนำเข้าแฟ้ม XML ใหม่ การเชื่อมต่อที่สอดคล้องกันจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในไลบรารีแหล่งข้อมูล ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ทุกๆ แฟ้ม XML ในไซต์จะมีการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลที่สอดคล้องกันในไลบรารีแหล่งข้อมูล

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างไฟล์ XML

นำเข้าไฟล์ XML ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของคุณ

เชื่อมต่อกับไฟล์ XML ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ภายนอก

สร้างแฟ้ม XML

เมื่อคุณสร้างแฟ้ม XML ใน Office SharePoint Designer 2007 และบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของคุณ การเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลที่สอดคล้องกันจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในไลบรารีแหล่งข้อมูล

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก สร้าง

 2. ในกล่องโต้ตอบ สร้าง บนแท็บ เพจ ให้คลิก ทั่วไป แล้วคลิก XML

 3. คลิก ตกลง

  แฟ้ม XML ใหม่ที่มีการประกาศ XML DOCTYPE (<?xml version="1.0" encoding="utf-8">) จะเปิดอยู่ในเว็บไซต์ของคุณ

 4. ใน Office SharePoint Designer 2007 ให้วางตำแหน่งจุดแทรกไว้หลังการประกาศ XML DOCTYPE แล้วกด ENTER เพื่อเริ่มต้นแฟ้ม XML ของคุณ หลังจากที่คุณสร้างแฟ้ม XML ของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใส่แท็กปิด </xml> แล้ว

 5. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 6. ในกล่องชื่อ แฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแฟ้ม XML ของคุณ แล้วคลิก บันทึก

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณทำงานกับแฟ้ม XML เป็นแหล่งข้อมูล แฟ้ม XML ต้องมีเฉพาะ XML ที่มีรูปแบบถูกต้องเหมาะสมเท่านั้น มาร์กอัปที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้

 • นอกจากนี้ แฟ้ม XML ต้องมีและเข้ากันได้กับ Schema หรือต้องมีข้อมูลจากแฟ้มที่สามารถอ้างอิงถึง Schema ได้

ด้านบนของหน้า

นำเข้าแฟ้ม XML ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือเครือข่าย

เมื่อคุณนำเข้าแฟ้ม XML ลงในไซต์ การเชื่อมต่อที่สอดคล้องกันจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในไลบรารีแหล่งข้อมูล

 1. บนเมนู บานหน้าต่างงาน ให้คลิก ไลบรารีแหล่งข้อมูล

 2. ในบานหน้าต่างงาน ไลบรารีแหล่งข้อมูล ภายใต้ แฟ้ม XML ให้คลิก เพิ่มแฟ้ม XML

  ถ้าหัวเรื่อง แฟ้ม XML ถูกยุบลงไป ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) เพื่อขยายออกมา

 3. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติแหล่งข้อมูล ในกล่อง ตำแหน่งที่ตั้ง บนแท็บ แหล่งข้อมูล ให้พิมพ์เส้นทางไปยังแฟ้ม XML ที่คุณต้องการหรือคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาและเลือก

  กล่องตำแหน่งที่ตั้งบนแท็บ 'แหล่งข้อมูล' ในกล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติแหล่งข้อมูล'

 4. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้นำเข้าแฟ้ม ให้คลิก ตกลง และคลิก ตกลง อีกครั้ง

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณทำงานกับแฟ้ม XML เป็นแหล่งข้อมูล แฟ้ม XML ต้องมีเฉพาะ XML ที่มีรูปแบบถูกต้องเหมาะสมเท่านั้น มาร์กอัปที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้

 • นอกจากนี้ แฟ้ม XML ต้องมีและเข้ากันได้กับ Schema หรือต้องมีข้อมูลจากแฟ้มที่สามารถอ้างอิงถึง Schema ได้

ด้านบนของหน้า

เชื่อมต่อกับแฟ้ม XML ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ภายนอก

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับแฟ้ม XML ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ภายนอก (ต่างจากการที่คุณนำเข้าแฟ้ม XML บนคอมพิวเตอร์ของคุณเองหรือเครือข่าย) คุณไม่ได้นำเข้าแฟ้มมาในไซต์ของคุณ แต่คุณเชื่อมโยงกับไซต์โดยตรงโดยใช้ URL ของแฟ้ม XML ภายนอก

 1. บนเมนู บานหน้าต่างงาน ให้คลิก ไลบรารีแหล่งข้อมูล

 2. ในบานหน้าต่างงาน ไลบรารีแหล่งข้อมูล ภายใต้ แฟ้ม XML ให้คลิก เพิ่มแฟ้ม XML

  ถ้าหัวเรื่อง แฟ้ม XML ถูกยุบลงไป ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) เพื่อขยายออกมา

 3. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติแหล่งข้อมูล ในกล่อง ตำแหน่งที่ตั้ง บนแท็บ แหล่งข้อมูล ให้พิมพ์ URL สำหรับแฟ้ม XML ที่คุณต้องการหรือคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งและเลือก

 4. คลิก ตกลง

  ถ้าแฟ้ม XML อยู่ในไซต์ที่ต้องการชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน คุณได้รับพร้อมท์ให้เตรียมข้อมูลประจำตัวเหล่านี้ให้

 5. แฟ้ม XML อาจต้องการข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบนอกเหนือไปจากที่ใช้สำหรับไซต์ Microsoft SharePoint ปัจจุบันด้วย ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหรือในการเข้าถึงข้อมูล เป็นต้น ถ้าคุณทราบว่าคุณจำเป็นต้องใช้ข้อมูลประจำตัวเพิ่มเติม ให้คลิก เข้าสู่ระบบ แล้วคลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • ไม่ต้องทำการรับรองความถูกต้อง     ตัวเลือกนี้จะพยายามเชื่อมต่อแบบไม่ระบุชื่อหรือจัดข้อมูลประจำตัวของสมาชิกในทีมปัจจุบันให้ ให้เลือกตัวเลือกนี้ถ้าแฟ้ม XML ไม่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน หรือถ้าคุณต้องการให้สมาชิกในทีมใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเองในการเข้าถึงแฟ้มที่ได้รับการป้องกันใดๆ

  • บันทึกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้ในการเชื่อมต่อข้อมูล     ตัวเลือกนี้จะเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่จัดให้ไว้เพื่อที่ใครก็ตามก็สามารถเข้าถึงแฟ้มนั้นได้ ให้ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการผ่านการป้องกันด้วยรหัสผ่านที่มีอยู่ใดๆ ด้วยการพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านลงในกล่องที่เตรียมไว้

  • ใช้การรับรองความถูกต้องของ Windows     ตัวเลือกนี้จะใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของสมาชิกในทีมปัจจุบัน โดยตัวเลือกนี้จะทำงานเฉพาะเมื่อ Windows SharePoint Services 3.0 และแฟ้ม XML อยู่บนเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน

  • ใช้การรับรองความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบโดยลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (ต้องการ Microsoft Office SharePoint Server 2007)     ตัวเลือกนี้สามารถใช้ได้เมื่อไซต์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ทัลไซต์ที่สร้างขึ้นโดยใช้ Office SharePoint Server 2007 และเมื่อผู้ดูแลระบบได้เปิดใช้งานและกำหนดค่าการรับรองความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบโดยลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวแล้ว ถ้าคุณต้องการใช้การรับรองความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบโดยลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว ให้เลือกตัวเลือกนี้ แล้วคลิก การตั้งค่า ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการเข้าสู่ระบบโดยลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว ให้ทำดังต่อไปนี้

   • ในกล่อง ชื่อโปรแกรมประยุกต์ ให้พิมพ์ชื่อโปรแกรมประยุกต์สำหรับฐานข้อมูลของคุณ

   • ในกล่อง เขตข้อมูลโปรแกรมประยุกต์ที่จะใช้เป็นชื่อผู้ใช้ ให้พิมพ์ชื่อของเขตข้อมูลที่จะใช้เก็บชื่อผู้ใช้ของคุณ

   • ในกล่อง เขตข้อมูลโปรแกรมประยุกต์ที่จะใช้เป็นรหัสผ่าน ให้พิมพ์ชื่อของเขตข้อมูลที่จะใช้เก็บรหัสผ่านของคุณ

    ถ้าคุณไม่มีข้อมูลที่จำเป็น ให้ติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณทำงานกับแฟ้ม XML เป็นแหล่งข้อมูล แฟ้ม XML ต้องมีเฉพาะ XML ที่มีรูปแบบถูกต้องเหมาะสมเท่านั้น มาร์กอัปที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้

 • นอกจากนี้ แฟ้ม XML ต้องมีและเข้ากันได้กับ Schema หรือต้องมีข้อมูลจากแฟ้มที่สามารถอ้างอิงถึง Schema ได้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×