การเพิ่มแถบเลื่อนหรือปุ่มหมุนลงในแผ่นงาน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้แถบเลื่อนหรือปุ่มหมุนเพื่อป้อนหรือเปลี่ยนช่วงของค่าได้อย่างรวดเร็ว

แถบเลื่อน    เลื่อนผ่านช่วงของค่าเมื่อคุณคลิกลูกศรเลื่อนหรือเมื่อคุณลากกล่องเลื่อน คุณสามารถเลื่อนหน้า (ช่วงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า) ของค่าด้วยการคลิกขอบเขตระหว่างกล่องเลื่อนและลูกศรเลื่อน โดยปกติแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถพิมพ์ค่าข้อความลงในเซลล์หรือกล่องข้อความที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้ด้วย ใช้แถบเลื่อนสำหรับการตั้งค่าหรือการปรับช่วงของค่าที่มีขนาดใหญ่ หรือในกรณีที่ความแม่นยำของค่าไม่ใช่สิ่งสำคัญ ตัวอย่างเช่น ใช้แถบเลื่อนสำหรับช่วงของเปอร์เซ็นต์ที่เป็นค่าประมาณ หรือเพื่อปรับการเลือกสีแบบหลายระดับ

แถบเลื่อน (ตัวควบคุมฟอร์ม)

ตัวอย่างของตัวควบคุมแถบเลื่อนของแถบเครื่องมือฟอร์ม

แถบเลื่อน (ตัวควบคุม ActiveX)

ตัวอย่างของตัวควบคุมแถบเลื่อน ActiveX

ปุ่มหมุน    ทำให้เพิ่มหรือลดค่าได้ง่ายขึ้น เช่น การเพิ่มตัวเลข เวลา หรือวันที่ เมื่อต้องการเพิ่มค่า ให้คลิกลูกศรขึ้น เมื่อต้องการลดค่า ให้คลิกลูกศรลง ผู้ใช้ยังสามารถพิมพ์ค่าข้อความลงในเซลล์หรือกล่องข้อความที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้ด้วย ใช้ปุ่มหมุนเพื่อช่วยให้ป้อนตัวเลขวัน เดือน ปี หรือเพิ่มระดับเสียงได้ง่ายขึ้น เป็นต้น

ปุ่มหมุน (ตัวควบคุมฟอร์ม)

ตัวอย่างของตัวควบคุมการเปลี่ยนค่าบนแถบเครื่องมือฟอร์ม

ปุ่มหมุน (ตัวควบคุม ActiveX)

ตัวอย่างของตัวควบคุมปุ่มหมุน ActiveX

หมายเหตุ: ก่อนที่คุณเพิ่มตัวควบคุมลงในเวิร์กชีตของคุณ คุณจะต้องเปิดใช้งานแท็บนักพัฒนา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูแสดงแท็บนักพัฒนา

เพิ่มแถบเลื่อน (ตัวควบคุมฟอร์ม)

 1. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกแทรก และภายใต้ตัวควบคุมฟอร์ม คลิกแถบเลื่อน รูปปุ่ม

  กลุ่ม ตัวควบคุม

 2. คลิกตำแหน่งที่ตั้งของแผ่นงานที่คุณต้องการให้มุมซ้ายบนของแถบเลื่อนปรากฏขึ้น

  หมายเหตุ: แถบเลื่อนจะถูกเพิ่มในการวางแนวแบบบนลงล่าง

 3. เมื่อต้องการวางแนวแถบเลื่อนจากซ้ายไปขวา ให้ลากที่จับสำหรับปรับขนาดด้านใดด้านหนึ่งในทิศทางทแยงมุม

 4. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกคุณสมบัติ รูปปุ่ม

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกขวาที่ตัวควบคุม แล้วคลิก จัดรูปแบบตัวควบคุม

  หมายเหตุ: ก่อนที่คุณคลิกคุณสมบัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกวัตถุที่คุณต้องการตรวจสอบ หรือเปลี่ยนคุณสมบัติ

  เมื่อต้องการระบุคุณสมบัติตัวควบคุม ให้ทำดังนี้

  1. ในกล่อง ค่าปัจจุบัน ให้ป้อนค่าเริ่มต้นในช่วงของค่าที่อนุญาตด้านล่าง ซึ่งสอดคล้องกับตำแหน่งของกล่องเลื่อนในแถบเลื่อน ค่านี้จะต้องไม่

   • น้อยกว่า ค่าน้อยที่สุด หรือมิฉะนั้น ให้ใช้ ค่าน้อยที่สุด

   • มากกว่า ค่ามากที่สุด หรือมิฉะนั้น ให้ใช้ ค่ามากที่สุด

  2. ในกล่อง ค่าน้อยที่สุด ให้ป้อนค่าต่ำสุดที่ผู้ใช้สามารถระบุได้ด้วยการวางตำแหน่งกล่องเลื่อนให้ใกล้กับด้านบนของแถบเลื่อนแนวตั้งให้มากที่สุด หรือด้านซ้ายสุดของแถบเลื่อนแนวนอน

  3. ในกล่อง ค่ามากที่สุด ให้ป้อนค่าที่มากที่สุดที่ผู้ใช้สามารถระบุได้ด้วยการวางตำแหน่งกล่องเลื่อนให้ห่างจากด้านบนของแถบเลื่อนแนวตั้งให้มากที่สุด หรือด้านขวาสุดของแถบเลื่อนแนวนอน

  4. ในกล่อง เปลี่ยนค่าครั้งละ ให้ป้อนจำนวนที่้ค่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงและระดับที่กล่องเลื่อนจะย้ายไปเมื่อคลิกลูกศรที่ปลายด้านใดด้านหนึ่งของแถบเลื่อน

  5. ในกล่อง เปลี่ยนหน้าครั้งละ ให้ป้อนจำนวนที่ค่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงและระดับที่กล่องเลื่อนจะย้ายไปเมื่อคุณคลิกพื้นที่ระหว่างกล่องเลื่อนและลูกศรเลื่อนด้านใดด้านหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ในกล่องเลื่อนที่มีค่าน้อยที่สุดคือ 0 และค่ามากที่สุดคือ 10 ถ้าคุณตั้งค่าคุณสมบัติ เปลี่ยนหน้าครั้งละ เป็น 2 ค่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ 2 (ในกรณีนี้ คือ 20% ของช่วงค่าของกล่องเลื่อน) เมื่อคุณคลิกพื้นที่ระหว่างกล่องเลื่อนและลูกศรเลื่อนด้านใดด้านหนึ่ง

  6. ในกล่อง เชื่อมโยงเซลล์ ให้ป้อนการอ้างอิงเซลล์ที่มีตำแหน่งปัจจุบันของกล่องเลื่อน

   เซลล์ที่มีการเชื่อมโยงจะส่งกลับค่าปัจจุบันที่สอดคล้องกับตำแหน่งของกล่องเลื่อน

   ใช้ค่านี้ในสูตรเพื่อตอบสนองค่าของเซลล์ที่ระบุในกล่อง เชื่อมโยงเซลล์ ที่สอดคล้องกับตำแหน่งปัจจุบันของกล่องเลื่อน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างแถบเลื่อนของปัจจัยเสี่ยงที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้

คุณสมบัติ

ค่า

ค่าปัจจุบัน

100

ค่าน้อยที่สุด

0

ค่ามากที่สุด

100

เปลี่ยนค่าครั้งละ

1

เปลี่ยนหน้าครั้งละ

5

เชื่อมโยงเซลล์

C1

ด้วยการตั้งค่าดังกล่าว ผู้ใช้สามารถใช้แถบเลื่อนเพื่อป้อนตัวเลขที่แม่นยำ หรือคลิกพื้นที่ระหว่างแถบเลื่อนและลูกศรเพื่อเปลี่ยนค่าให้เพิ่มขึ้นทีละ 5

สูตรต่อไปนี้ในเซลล์ D1 จะส่งกลับค่าที่แน่นอน ซึ่งยึดตามค่าปัจจุบันในเซลล์ที่มีการเชื่อมโยง

=IF(C1 > 50, "Acceptable", "Unacceptable")

สูตรอาร์เรย์ต่อไปนี้ในเซลล์ D1 จะกำหนดระดับใหักับปัจจัยเสี่ยง ซึ่งยึดตามค่าปัจจุบันในเซลล์ที่มีการเชื่อมโยง

=LOOKUP(A4,{0,20,40,60,80},{"F","D","C","B","A"})

หมายเหตุ: การคลิกลูกศรเลื่อนด้านซ้ายหรือด้านบนหลังจากถึงค่าน้อยที่สุดแล้ว หรือการคลิกลูกศรเลื่อนด้านขวาหรือด้านล่างหลังจากถึงค่ามากที่สุดแล้ว จะไม่มีผลต่อค่าที่ส่งกลับ แถบเลื่อนจะยังคงอยู่ที่ค่า่น้อยที่สุดหรือค่า่มากที่สุด และจะไม่วนรอบช่วงของค่าที่อนุญาต

เพิ่มแถบเลื่อน (ตัวควบคุม ActiveX)

 1. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกแทรก และภายใต้ตัวควบคุม ActiveX คลิกแถบเลื่อน รูปปุ่ม

  กลุ่ม ตัวควบคุม

 2. คลิกตำแหน่งที่ตั้งของแผ่นงานที่คุณต้องการให้มุมซ้ายบนของแถบเลื่อนปรากฏขึ้น

 3. เมื่อต้องการแก้ไขตัวควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกโหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 4. เมื่อต้องการระบุคุณสมบัติตัวควบคุม บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกคุณสมบัติ รูปปุ่ม

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกขวาที่ตัวควบคุม จากนั้นคลิก คุณสมบัติ

  กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ จะปรากฏขึ้น สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับแต่ละคุณสมบัติ ให้เลือกคุณสมบัตินั้น แล้วกด F1 เพื่อแสดงหัวข้อ วิธีใช้ Visual Basic คุณยังสามารถพิมพ์ชื่อคุณสมบัติในกล่อง ค้นหา ในวิธีใช้ Visual Basic ได้ด้วย ส่วนต่อไปนี้จะสรุปคุณสมบัติที่พร้อมใช้งาน

  สรุปคุณสมบัติตามประเภทหน้าที่การใช้งาน

ถ้าคุณต้องการระบุ

ให้ใช้คุณสมบัตินี้

ทั่วไป:

โหลดตัวควบคุมหรือไม่เมื่อเปิดสมุดงาน (ยกเว้นตัวควบคุม ActiveX)

AutoLoad (Excel)

ตัวควบคุมสามารถรับโฟกัสและตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นหรือไม่

Enabled (ฟอร์ม)

แก้ไขตัวควบคุมได้หรือไม่

Locked (ฟอร์ม)

ชื่อของตัวควบคุม

Name (ฟอร์ม)

วิธีการแนบตัวควบคุมไว้กับเซลล์ที่อยู่ใต้ตัวควบคุม (ลอยอย่างอิสระ ย้ายโดยไม่ปรับขนาด หรือย้ายและปรับขนาด)

Placement (Excel)

พิมพ์ตัวควบคุมได้หรือไม่

PrintObject (Excel)

แสดงหรือซ่อนตัวควบคุม

Visible (ฟอร์ม)

ข้อมูลและการผูก:

ช่วงที่เชื่อมโยงกับค่าของตัวควบคุม

LinkedCell (Excel)

เนื้อหาหรือสถานะของตัวควบคุม

Value (ฟอร์ม)

ขนาดและตำแหน่ง:

ความสูงหรือความกว้างเป็นพอยต์

Height, Width (ฟอร์ม)

ระยะห่างระหว่างตัวควบคุมและขอบซ้ายหรือขอบบนของแผ่นงาน

Left, Top (ฟอร์ม)

วางแนวตามแนวตั้งหรือแนวนอน

Orientation (ฟอร์ม)

การจัดรูปแบบ:

สีพื้นหลัง

BackColor (ฟอร์ม)

สีพื้นหน้า

ForeColor (ฟอร์ม)

ตัวควบคุมมีเงาหรือไม่

Shadow (Excel)

แป้นพิมพ์และเมาส์:

ไอคอนเมาส์แบบกำหนดเอง

MouseIcon (ฟอร์ม)

ชนิดของตัวชี้ที่จะปรากฏเมื่อผู้ใช้วางเมาส์เหนือวัตถุใดๆ (ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน ลูกศร หรือรูปตัว I)

MousePointer (ฟอร์ม)

เฉพาะแถบเลื่อน:

การหน่วงเวลาเป็นมิลลิวินาทีหลังจากคุณคลิกแถบเลื่อนหนึ่งครั้ง

Delay (ฟอร์ม)

ปริมาณการเคลื่อนย้ายที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้คลิกพื้นที่ระหว่างกล่องเลื่อนและลูกศรเลื่อนด้านใดด้านหนึ่ง

LargeChange (ฟอร์ม)

ค่าน้อยที่สุดและค่ามากที่สุดที่อนุญาตให้ใช้ได้

Max, Min (ฟอร์ม)

ขนาดของกล่องเลื่อนเป็นสัดส่วนหรือคงที่ตามขอบเขตที่เลื่อน

ProportionalThumb (ฟอร์ม)

ปริมาณการเคลื่อนย้ายที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้คลิกลูกศรเลื่อนในตัวควบคุม

SmallChange (ฟอร์ม)

เพิ่มปุ่มหมุน (ตัวควบคุมฟอร์ม)

 1. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกแทรก และภายใต้ตัวควบคุมฟอร์ม คลิกปุ่มหมุน รูปปุ่ม

  กลุ่ม ตัวควบคุม

 2. คลิกตำแหน่งที่ตั้งของแผ่นงานที่คุณต้องการให้มุมซ้ายบนของปุ่มหมุนปรากฏขึ้น

 3. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกคุณสมบัติ รูปปุ่ม

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกขวาที่ตัวควบคุม แล้วคลิก จัดรูปแบบตัวควบคุม

  เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัติตัวควบคุม ให้ทำดังนี้

  1. ในกล่อง ค่าปัจจุบัน ให้ป้อนค่าเริ่มต้นของปุ่มหมุนภายในช่วงของค่าที่อนุญาตด้านล่าง ค่านี้จะต้องไม่

   • น้อยกว่า ค่าน้อยที่สุด หรือมิฉะนั้น ให้ใช้ ค่าน้อยที่สุด

   • มากกว่า ค่ามากที่สุด หรือมิฉะนั้น ให้ใช้ ค่ามากที่สุด

  2. ในกล่อง ค่าน้อยที่สุดให้ป้อนค่าต่ำสุดที่ผู้ใช้สามารถระบุได้ด้วยการคลิกลูกศรด้านล่างในปุ่มหมุน

  3. ในกล่อง ค่ามากที่สุด ให้ป้อนค่ามากที่สุดที่ผู้ใช้สามารถระบุได้ด้วยการคลิกลูกศรด้านบนในกล่องหมุน

  4. ในกล่อง เปลี่ยนค่าครั้งละ ให้ป้อนจำนวนที่้ค่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อคลิกลูกศร

  5. ในกล่อง เชื่อมโยงเซลล์ ให้ป้อนการอ้างอิงเซลล์ที่มีตำแหน่งปัจจุบันของปุ่มหมุน

   เซลล์ที่มีการเชื่อมโยงจะส่งกลับตำแหน่งปัจจุบันของปุ่มหมุน

   ใช้ค่านี้ในสูตรเพื่อตอบสนองค่าของเซลล์ที่ระบุในกล่อง เชื่อมโยงเซลล์ ที่สอดคล้องกับตำแหน่งปัจจุบันของปุ่มหมุน ตัวอย่างเช่น คุณสร้างปุ่มหมุนสำหรับการตั้งค่าอายุปัจจุบันของพนักงานที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้

คุณสมบัติ

ค่า

ค่าปัจจุบัน

35

ค่าน้อยที่สุด

21

ค่ามากที่สุด

70

เปลี่ยนค่าครั้งละ

1

เชื่อมโยงเซลล์

C1

ด้วยการตั้งค่าดังกล่าว ผู้ใช้สามารถคลิกปุ่มหมุนเพื่อป้อนอายุที่อยู่ภายในช่วงอายุน้อยที่สุดและมากที่สุดได้ อายุมัธยฐานของพนักงานคือ 35 ดังนั้น 35 จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะจะตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น

สูตรต่อไปนี้ในเซลล์ D1 จะกำหนดระยะเวลาการจ้างงาน ซึ่งยึดตามค่าอายุปัจจุบันในเซลล์ที่เชื่อมโยงกับปุ่มหมุนและอายุของพนักงานในวันที่ว่าจ้าง ค่าใน B1 (รับมาจากแหล่งข้อมูลอื่น) จากนั้นสูตรจะคำนวณเปอร์เซ็นต์โบนัสวันหยุดที่ยึดตามจำนวนปีของการทำงานดังนี้

=(C1 - B1)* .01

หมายเหตุ: การคลิกลูกศรด้านบนหลังจากถึงค่าน้อยที่สุดแล้ว หรือการคลิกลูกศรด้านล่างหลังจากถึงค่ามากที่สุดแล้ว จะไม่มีผลต่อค่าที่ส่งกลับ ปุ่มหมุนจะยังคงอยู่ที่ค่า่น้อยที่สุดหรือค่า่มากที่สุด และจะไม่วนรอบช่วงของค่าที่อนุญาต

เพิ่มปุ่มหมุน (ตัวควบคุม ActiveX)

 1. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกแทรก และภายใต้ตัวควบคุม ActiveX คลิกปุ่มหมุน รูปปุ่ม

  กลุ่ม ตัวควบคุม

 2. คลิกตำแหน่งที่ตั้งของแผ่นงานที่คุณต้องการให้มุมซ้ายบนของปุ่มหมุนปรากฏขึ้น

 3. เมื่อต้องการแก้ไขตัวควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม เปิดในโหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 4. เมื่อต้องการระบุคุณสมบัติตัวควบคุม บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกคุณสมบัติ รูปปุ่ม

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกขวาที่ตัวควบคุม จากนั้นคลิก คุณสมบัติ

  กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ จะปรากฏขึ้น สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับแต่ละคุณสมบัติ ให้เลือกคุณสมบัตินั้น แล้วกด F1 เพื่อแสดงหัวข้อ วิธีใช้ Visual Basic คุณยังสามารถพิมพ์ชื่อคุณสมบัติในกล่อง ค้นหา ในวิธีใช้ Visual Basic ได้ด้วย ส่วนต่อไปนี้จะสรุปคุณสมบัติที่พร้อมใช้งาน

  สรุปคุณสมบัติตามประเภทหน้าที่การใช้งาน

ถ้าคุณต้องการระบุ

ให้ใช้คุณสมบัตินี้

ทั่วไป:

โหลดตัวควบคุมหรือไม่เมื่อเปิดสมุดงาน (ยกเว้นตัวควบคุม ActiveX)

AutoLoad (Excel)

ตัวควบคุมสามารถรับโฟกัสและตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นหรือไม่

Enabled (ฟอร์ม)

แก้ไขตัวควบคุมได้หรือไม่

Locked (ฟอร์ม)

ชื่อของตัวควบคุม

Name (ฟอร์ม)

วิธีการแนบตัวควบคุมไว้กับเซลล์ที่อยู่ใต้ตัวควบคุม (ลอยอย่างอิสระ ย้ายโดยไม่ปรับขนาด หรือย้ายและปรับขนาด)

Placement (Excel)

พิมพ์ตัวควบคุมได้หรือไม่

PrintObject (Excel)

แสดงหรือซ่อนตัวควบคุม

Visible (ฟอร์ม)

ข้อมูลและการผูก:

ช่วงที่เชื่อมโยงกับค่าของตัวควบคุม

LinkedCell (Excel)

เนื้อหาหรือสถานะของตัวควบคุม

Value (ฟอร์ม)

ขนาดและตำแหน่ง:

ความสูงหรือความกว้างเป็นพอยต์

Height, Width (ฟอร์ม)

ระยะห่างระหว่างตัวควบคุมและขอบซ้ายหรือขอบบนของแผ่นงาน

Left, Top (ฟอร์ม)

วางแนวตามแนวตั้งหรือแนวนอน

Orientation (ฟอร์ม)

การจัดรูปแบบ:

สีพื้นหลัง

BackColor (ฟอร์ม)

สีพื้นหน้า

ForeColor (ฟอร์ม)

ตัวควบคุมมีเงาหรือไม่

Shadow (Excel)

แป้นพิมพ์และเมาส์:

ไอคอนเมาส์แบบกำหนดเอง

MouseIcon (ฟอร์ม)

ชนิดของตัวชี้ที่จะปรากฏเมื่อผู้ใช้วางเมาส์เหนือวัตถุใดๆ (ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน ลูกศร หรือรูปตัว I)

MousePointer (ฟอร์ม)

เฉพาะปุ่มหมุน:

การหน่วงเวลาเป็นมิลลิวินาทีหลังจากคุณคลิกปุ่มหมุนหนึ่งครั้ง

Delay (ฟอร์ม)

ค่าน้อยที่สุดและค่ามากที่สุดที่อนุญาตให้ใช้ได้

Max, Min (ฟอร์ม)

ปริมาณการเคลื่อนย้ายที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้คลิกลูกศรเลื่อนในตัวควบคุม

SmallChange (ฟอร์ม)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×