การเพิ่มแถบค่าคลาดเคลื่อนลงในชุดข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. คลิกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มแถบค่าคาดเคลื่อน

  2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก ชุดข้อมูลที่เลือก

  3. บนแท็บ แถบค่าคลาดเคลื่อน X หรือแท็บ แถบค่าคลาดเคลื่อน Y ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนค่าแผ่นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจุดข้อมูลในชุดข้อมูล แถบค่าคลาดเคลื่อนจะถูกปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×