การเพิ่มแถบค่าคลาดเคลื่อนลงในชุดข้อมูล

  1. คลิกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มแถบค่าคาดเคลื่อน

  2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก ชุดข้อมูลที่เลือก

  3. บนแท็บ แถบค่าคลาดเคลื่อน X หรือแท็บ แถบค่าคลาดเคลื่อน Y ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนค่าแผ่นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจุดข้อมูลในชุดข้อมูล แถบค่าคลาดเคลื่อนจะถูกปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×