การเพิ่มเส้นโค้ง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มเส้นโค้งและวัตถุรูปวาดอื่นลงในแผนภูมิเท่านั้น คุณไม่สามารถเพิ่มเส้นโค้งและวัตถุรูปวาดอื่นในแผ่นข้อมูลได้

  1. บนแถบเครื่องมือการวาด คลิกรูปร่างอัตโนมัติ ชี้ไปที่เส้น แล้ว คลิ กเส้นโค้ง Button image

  2. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้รูปร่างเริ่มต้น แล้วย้ายเมาส์ต่อไปและคลิกตำแหน่งใดๆ ที่คุณต้องการเพิ่มเส้นโค้ง

  3. เมื่อต้องการสิ้นสุดรูปร่าง และปล่อยให้รูปร่างเปิดไว้ ให้คลิกสองครั้งรูปร่างที่จุดใดๆ ก็ได้

    เมื่อต้องการปิดรูปร่าง ให้คลิกใกล้ๆ จุดเริ่มต้นของรูปร่างนั้น

เคล็ดลับ หลังจากคุณสร้างเส้นโค้งเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถปิดหรือเปิดรูปร่าง หรือเปิดรูปร่างที่ปิดไว้แล้วได้ คลิกขวาเส้นโค้ง แล้วคลิก ปิดเส้นโค้ง หรือ เปิดเส้นโค้ง บนเมนูทางลัด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×