การเพิ่มเส้นแนวโน้มในชุดข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. คลิกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเส้นแนวโน้มหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

  2. บนเมนู แผนภูมิ ให้คลิก เพิ่มเส้นแนวโน้ม

  3. บนแท็บ ชนิด ให้คลิกชนิดของเส้นแนวโน้มการถดถอยหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่คุณต้องการ

    ถ้าคุณเลือก โพลิโนเมียล ให้ป้อนเลขยกกำลังสูงสุดของตัวแปรอิสระในกล่อง กำลัง

    ถ้าคุณเลือก ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ให้ป้อนในกล่อง ช่วงเวลา ด้วยจำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

หมายเหตุ: 

  • กล่อง ชุดข้อมูลที่ใช้เป็นพื้นฐาน จะแสดงรายการชุดข้อมูลทั้งหมดในแผนภูมิที่สนับสนุนเส้นแนวโน้ม เมื่อต้องการเพิ่มเส้นแนวโน้มในชุดข้อมูลอื่น คลิกชื่อในกล่อง แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • ถ้าคุณเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปยังแผนภูมิ xy (กระจาย) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะยึดตามลำดับของค่า x ที่ลงจุดในแผนภูมิ เมื่อต้องการรับผลลัพธ์ที่คุณต้องการ คุณอาจต้องเรียงลำดับค่า x ก่อนที่คุณจะเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×