การเพิ่มเส้นขอบ สีเติม และลักษณะพิเศษให้กับตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มเส้นขอบและเส้นขอบศิลป์ที่มีลวดลายหรือทำให้โปร่งใสได้ ไล่ระดับสี พื้นผิว หรือ รูปแบบ จะเติมลักษณะพิเศษให้กับตารางก็ต่อเมื่อคุณกำลังทำงานบนสิ่งพิมพ์สำหรับจัดพิมพ์ ถ้าคุณกำลังทำงานบนสิ่งพิมพ์บนเว็บ คุณจะสามารถใช้เส้นขอบทึบและสีเติมทึบได้

เพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือเอาเส้นขอบออก

 • เลือกเซลล์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

 • คลิกขวาที่ตาราง แล้วคลิก จัดรูปแบบตาราง

 • กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบตาราง จะปรากฏขึ้น

 • ภายใต้ เส้น ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

เพิ่มสีหรือลวดลายให้กับเซลล์หรือกับทั้งตาราง

 • เลือกเซลล์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

 • คลิกขวาที่ตาราง แล้วคลิก จัดรูปแบบตาราง

 • กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบตาราง จะปรากฏขึ้น

 • เมื่อต้องการเพิ่มสีเติมหรือเติมลักษณะพิเศษให้กับเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ ให้คลิกลูกศรถัดจากกล่อง สี แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ทำให้เซลล์โปร่งใส

 • เลือกเซลล์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

 • คลิกขวาที่ตาราง แล้วคลิก จัดรูปแบบตาราง

 • กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบตาราง จะปรากฏขึ้น

 • ภายใต้ สีเติม ให้เลื่อนแถบเลื่อน โปร่งใส เพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×