Office
การเพิ่มเส้นขอบให้กับตาราง

การเพิ่มเส้นขอบให้กับตาราง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณเพิ่มเส้นขอบรูปภาพ ข้อความ หรือหน้า คุณสามารถเลือกองค์ประกอบเหล่านั้นในเอกสารของคุณมีความโดดเด่น คุณสามารถทำเหมือนกับตารางในเอกสารของคุณ

หมายเหตุ: บทความนี้อธิบายขั้นตอนสำหรับ Office สำหรับแอปพลิเคชัน Mac สำหรับขั้นตอน Windows ดูที่เพิ่ม เปลี่ยน หรือลบเส้นขอบจากเอกสารหรือรูปภาพ

ขึ้นอยู่กับโปรแกรมคุณกำลังใช้ คุณสามารถเพิ่มเส้นขอบลงในตาราง โดยใช้แกลเลอรีสไตล์เส้นขอบ คุณสามารถนำสไตล์ตารางออกแบบไว้ล่วงหน้า หรือคุณสามารถออกแบบเส้นขอบแบบกำหนดเองของคุณเอง

Word

วิธีรวดเร็วที่สุดในการเพิ่มเส้นขอบใน Word ถูกจากแกลเลอรีสไตล์เส้นขอบ

 1. คลิกในตาราง จากนั้นคลิก จุดจับสำหรับย้ายตาราง เพื่อเลือกตารางนั้น

  ตารางที่มีจุดจับสำหรับย้ายตารางปรากฏอยู่

  แท็บการออกแบบของเครื่องมือตาราง ปรากฏขึ้น (ใน Office for Mac แท็บตารางออกแบบ และเค้าโครง ปรากฏขึ้น คลิกแท็บออกแบบตาราง )

  ค้นหาเครื่องมือตาราง

 2. คลิก สไตล์ของเส้นขอบ และเลือกสไตล์เส้นขอบที่ต้องการ

  สไตล์เส้นขอบตาราง

 3. คลิก เส้นขอบ และเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบ

  ตำแหน่งที่ตั้งของเส้นขอบตาราง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยน หรือเพิ่มเส้นขอบสำหรับส่วนหนึ่งของตารางของคุณ ตรวจสอบว่า ได้เลือกตัวคัดวางเส้นขอบ แล้ว ตาราง ในแต่ละเส้นขอบที่คุณต้องการเปลี่ยน หรือเพิ่ม Word นำไปใช้สไตล์ของเส้นขอบที่คุณได้เลือก และคุณไม่จำเป็นเพื่อเลือกตารางแรก

  คำสั่ง ตัวคัดวางเส้นขอบ

นำสไตล์ตารางออกแบบไว้ล่วงหน้าคือ วิธีที่รวดเร็วอื่นเพื่อทำให้ตารางของคุณโดดเด่น สไตล์ตารางเพิ่มประสานเส้นขอบ แรเงา และจัดรูปแบบข้อความ

 1. คลิกภายในตาราง นั้นแล้ว คลิกที่แท็บออกแบบของเครื่องมือตาราง (แท็บออกแบบตาราง ใน Office for Mac)

  ค้นหาเครื่องมือตาราง

 2. ในแกลเลอรีสไตล์ตาราง คลิกสไตล์ตาราง เมื่อต้องการดูแกลเลอรีสไตล์เพิ่มเติม คลิกลูกศรเพิ่มเติม (ลูกศรนี้ปรากฏด้านล่างแกลเลอรีใน Office for mac)

  แกลเลอรี สไตล์ของตาราง และปุ่ม เพิ่มเติม

เมื่อต้องการดีไซน์เส้นขอบแบบกำหนดเองของคุณเอง เลือกสี ความกว้าง สไตล์เส้น และตำแหน่งที่คุณต้องการนำเส้นขอบออก

 1. ใน Word หรือ Outlook คลิกในตาราง แล้ว คลิ กจับสำหรับย้ายตาราง เพื่อเลือกตาราง

  ตารางที่มีจุดจับสำหรับย้ายตารางปรากฏอยู่

  ใน PowerPoint คลิกที่ใดก็ได้บนเส้นขอบด้านนอกของตารางเพื่อเลือก (จับสำหรับย้ายตาราง ไม่ปรากฏใน PowerPoint)

 2. คลิกที่แท็บออกแบบของเครื่องมือตาราง (แท็บออกแบบตาราง ใน Office for Mac)

  ค้นหาเครื่องมือตาราง

 3. ดีไซน์เส้นขอบของคุณ

  คลิกสไตล์เส้น (ลักษณะปากกา ใน PowerPoint) และเลือกสไตล์

  เลือกสไตล์เส้นสำหรับเส้นขอบของคุณ

  คลิกน้ำหนักเส้น (น้ำหนักปากกา ใน PowerPoint) และเลือกความกว้างของเส้นขอบคุณต้องการ

  ขนาดเส้นขอบตาราง

  คลิก สีปากกา และเลือกสี

  สีเส้นขอบตาราง

 4. คลิก เส้นขอบ และเลือกเส้นขอบที่คุณต้องการ

  ตำแหน่งที่ตั้งของเส้นขอบตาราง

  เคล็ดลับ:  เมื่อต้องการเปลี่ยนหรือเพิ่มเส้นขอบลงในส่วนของตาราง ให้ตรวจสอบว่า ตัวคัดวางเส้นขอบ ถูกเลือกไว้ จากนั้นให้คลิกเส้นขอบแต่ละเส้นในตาราง Word จะเพิ่มเส้นขอบตามสไตล์ ความกว้าง และสีที่คุณเลือกเอาไว้ และคุณไม่จำเป็นต้องเลือกตารางก่อน

  คำสั่ง ตัวคัดวางเส้นขอบ

PowerPoint

นำสไตล์ตารางออกแบบไว้ล่วงหน้าคือ วิธีที่รวดเร็วเพื่อทำให้ตารางของคุณโดดเด่น สไตล์ตารางเพิ่มประสานเส้นขอบ แรเงา และจัดรูปแบบข้อความ

 1. คลิกภายในตาราง นั้นแล้ว คลิกที่แท็บออกแบบของเครื่องมือตาราง (แท็บออกแบบตาราง ใน Office for Mac)

  ค้นหาเครื่องมือตาราง

 2. ในแกลเลอรีสไตล์ตาราง คลิกสไตล์ตาราง เมื่อต้องการดูแกลเลอรีสไตล์เพิ่มเติม คลิกลูกศรเพิ่มเติม (ลูกศรนี้ปรากฏด้านล่างแกลเลอรีใน Office for mac)

  แกลเลอรี สไตล์ของตาราง และปุ่ม เพิ่มเติม

เมื่อต้องการดีไซน์เส้นขอบแบบกำหนดเองของคุณเอง เลือกสี ความกว้าง สไตล์เส้น และตำแหน่งที่คุณต้องการนำเส้นขอบออก

 1. ใน Word หรือ Outlook คลิกในตาราง แล้ว คลิ กจับสำหรับย้ายตาราง เพื่อเลือกตาราง

  ตารางที่มีจุดจับสำหรับย้ายตารางปรากฏอยู่

  ใน PowerPoint คลิกที่ใดก็ได้บนเส้นขอบด้านนอกของตารางเพื่อเลือก (จับสำหรับย้ายตาราง ไม่ปรากฏใน PowerPoint)

 2. คลิกที่แท็บออกแบบของเครื่องมือตาราง (แท็บออกแบบตาราง ใน Office for Mac)

  ค้นหาเครื่องมือตาราง

 3. ดีไซน์เส้นขอบของคุณ

  คลิกสไตล์เส้น (ลักษณะปากกา ใน PowerPoint) และเลือกสไตล์

  เลือกสไตล์เส้นสำหรับเส้นขอบของคุณ

  คลิกน้ำหนักเส้น (น้ำหนักปากกา ใน PowerPoint) และเลือกความกว้างของเส้นขอบคุณต้องการ

  ขนาดเส้นขอบตาราง

  คลิก สีปากกา และเลือกสี

  สีเส้นขอบตาราง

 4. คลิก เส้นขอบ และเลือกเส้นขอบที่คุณต้องการ

  ตำแหน่งที่ตั้งของเส้นขอบตาราง

  เคล็ดลับ:  เมื่อต้องการเปลี่ยนหรือเพิ่มเส้นขอบลงในส่วนของตาราง ให้ตรวจสอบว่า ตัวคัดวางเส้นขอบ ถูกเลือกไว้ จากนั้นให้คลิกเส้นขอบแต่ละเส้นในตาราง Word จะเพิ่มเส้นขอบตามสไตล์ ความกว้าง และสีที่คุณเลือกเอาไว้ และคุณไม่จำเป็นต้องเลือกตารางก่อน

  คำสั่ง ตัวคัดวางเส้นขอบ

คุณสามารถเพิ่มเส้นขอบแบบกำหนดเองใน Word หรือ PowerPoint

Word

 1. คลิกตารางหรือเลือกเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบ

 2. บนแท็บ ตาราง ในส่วน วาดเส้นขอบ คลิก เส้นขอบ แล้วคลิกเส้นขอบที่คุณต้องการ

  แท็บ ตาราง กลุ่ม วาดเส้นขอบ

 1. คลิกตารางหรือเลือกเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเส้นขอบ

 2. บนแท็บ ตาราง ในส่วน วาดเส้นขอบ จากเมนูป็อปอัพ สไตล์เส้น คลิกสไตล์เส้นที่คุณต้องการ

  แท็บ ตาราง กลุ่ม วาดเส้นขอบ

 3. บนแท็บ ตาราง ในส่วน วาดเส้นขอบ คลิก เส้นขอบ แล้วคลิกเส้นขอบที่คุณต้องการ

 1. คลิกตารางหรือเลือกเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเส้นขอบ

 2. บนแท็บ ตาราง ในส่วน วาดเส้นขอบ จากเมนูป็อบอัพ น้ำหนักเส้น คลิกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

  แท็บ ตาราง กลุ่ม วาดเส้นขอบ

 3. บนแท็บ ตาราง ในส่วน วาดเส้นขอบ คลิก เส้นขอบ แล้วคลิกเส้นขอบที่คุณต้องการ

 1. คลิกตารางหรือเลือกเซลล์ที่คุณต้องการนำเส้นขอบออก

 2. บนแท็บ ตาราง ในส่วน วาดเส้นขอบ คลิก เส้นขอบ แล้วคลิก ไม่มี

  แท็บ ตาราง กลุ่ม วาดเส้นขอบ

PowerPoint

 1. คลิกตารางหรือเลือกเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบ

 2. บนแท็บตาราง ภายใต้วาดเส้นขอบ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นขอบ   ปุ่มเส้นขอบ แล้ว คลิ กเส้นขอบที่คุณต้องการ

 1. คลิกตารางหรือเลือกเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเส้นขอบ

 2. บนแท็บ ตาราง ในส่วน วาดเส้นขอบ จากเมนูป็อปอัพ สไตล์เส้น คลิกสไตล์เส้นที่คุณต้องการ

  แท็บ ตาราง ใน PowerPoint กลุ่ม วาดเส้นขอบ

 3. บนแท็บตาราง ภายใต้วาดเส้นขอบ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นขอบ   ปุ่มเส้นขอบ แล้ว คลิ กเส้นขอบที่คุณต้องการ

 1. คลิกตารางหรือเลือกเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเส้นขอบ

 2. บนแท็บ ตาราง ในส่วน วาดเส้นขอบ จากเมนูป็อบอัพ น้ำหนักเส้น คลิกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

  แท็บ ตาราง ใน PowerPoint กลุ่ม วาดเส้นขอบ

 3. บนแท็บตาราง ภายใต้วาดเส้นขอบ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นขอบ   ปุ่มเส้นขอบ แล้ว คลิ กเส้นขอบที่คุณต้องการ

 1. คลิกตารางหรือเลือกเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเส้นขอบ

 2. บนแท็บตาราง ภายใต้วาดเส้นขอบ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเส้น   ปุ่ม สีเส้นขอบ แล้ว คลิ กสีของเส้นที่คุณต้องการ

 3. บนแท็บตาราง ภายใต้วาดเส้นขอบ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นขอบ   ปุ่มเส้นขอบ แล้ว คลิ กเส้นขอบที่คุณต้องการ

 1. คลิกตารางหรือเลือกเซลล์ที่คุณต้องการนำเส้นขอบออก

 2. บนแท็บตาราง ภายใต้วาดเส้นขอบ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นขอบ ปุ่มเส้นขอบ แล้ว คลิ กไม่มีเส้นขอบ ปุ่ม ชนิดเส้นขอบ    

ดูเพิ่มเติม

แสดงหรือซ่อนเส้นตารางสำหรับตารางทั้งหมดในเอกสาร

แทรกตารางใน Word for Mac

ปรับขนาดตารางทั้งหมดหรือบางส่วน

เพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติมของเซลล์ตาราง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×