ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การเพิ่มเส้นขอบลงในสไลด์

คุณสามารถเพิ่มเส้นขอบให้กับสไลด์สำหรับองค์ประกอบเพิ่มเติมของการออกแบบในงานนำเสนอของคุณ ในขณะที่ไม่มีเครื่องมือที่เฉพาะเจาะจงใน PowerPoint เพื่อเพิ่มเส้นขอบมีสองสามวิธีในการทำงานให้สำเร็จ: สร้างเส้นขอบแบบง่ายๆโดยใช้เค้าร่างของรูปร่างหรือใช้การค้นหารูปภาพของ Bing เพื่อค้นหาและแทรกเส้นขอบ

การสร้างเส้นขอบอย่างง่ายโดยใช้เค้าร่างของรูปร่าง

 1. คลิกแทรกแล้วคลิกที่เมนูดรอปดาวน์รูปร่าง

  เมนูรูปร่างจะอยู่บนแท็บแทรก
 2. เลือกรูปร่างจากประเภทสี่เหลี่ยมผืนผ้า

 3. เมื่อต้องการวาดรูปร่างให้เป็นขนาดที่คุณต้องการให้วางเคอร์เซอร์ที่มุมบนซ้าย กดปุ่มเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วลากเคอร์เซอร์ไปที่ด้านล่างขวา

  (แท็บรูปแบบจะพร้อมใช้งานบน Ribbon หลังจากที่คุณเลือกรูปร่างด้วยการคลิกที่รูปร่าง)

  แท็บรูปแบบจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกรูปร่าง
 4. เมื่อต้องการกำจัดสีพื้นหลังให้คลิกรูปแบบแล้วคลิกที่เมนูดรอปดาวน์สีเติมรูปร่าง คลิกไม่เติม

  บนเมนูเติมรูปร่างให้เลือกไม่เติม
 5. ไม่จำเป็น คลิกขวาที่เส้นขอบแล้วเลือกจัดรูปแบบรูปร่าง ใช้แผงจัดรูปแบบรูปร่างทางด้านขวาเพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะของเส้นขอบ

  บนเมนูคลิกขวาให้คลิกจัดรูปแบบรูปร่าง บนแผงจัดรูปแบบรูปร่างภายใต้เส้นให้จัดรูปแบบเส้นขอบ

ใช้การค้นหารูปภาพของ Bing เพื่อแทรกเส้นขอบ

คุณยังสามารถค้นหาเส้นขอบใหม่เพื่อใช้ในงานนำเสนอของคุณได้อีกด้วย PowerPoint ใช้การค้นหารูปภาพของ Bing เพื่อค้นหาและดาวน์โหลดเส้นขอบ คุณสามารถค้นหารูปเส้นขอบใหม่ได้ถ้าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบให้คลิกแทรกรูปภาพ > ออนไลน์

 2. พิมพ์วลีการค้นหาเช่นเส้นขอบเส้นหรือเส้นขอบดอกไม้ในกล่องค้นหารูปภาพของ Bing แล้วกด Enter

  ผลลัพธ์ของการค้นหาสำหรับเส้นขอบ PowerPoint ใน Bing
 3. เลือกรูปเส้นขอบแล้วคลิกแทรกเพื่อเพิ่มรูปภาพลงในสไลด์ของคุณ

  หมายเหตุ: ผลลัพธ์การค้นหารูปภาพของ Bing จะแสดงรูปภาพที่มีสิทธิ์การใช้งานภายใต้ครีเอทีฟคอมมอนส์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่การเพิ่มภาพตัดปะลงในไฟล์ของคุณ

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มเส้นขอบบนหน้ากระดาษ

การสร้างเส้นขอบอย่างง่ายโดยใช้เค้าร่างของรูปร่าง

 1. บนแท็บแทรกในกลุ่มภาพประกอบให้คลิกลูกศรภายใต้รูปร่าง

  แทรกรูปร่าง

 2. ภายใต้รูปร่างที่ใช้ล่าสุดให้คลิกที่รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า

 3. บนสไลด์ของคุณให้ลากไปยังการวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นสไลด์

 4. คลิกขวาที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วคลิกจัดรูปแบบรูปร่างแล้วทำดังต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเอาสีพื้นหลังของสี่เหลี่ยมผืนผ้าออกในกล่องรูปแบบรูปร่างให้คลิกเติมในบานหน้าต่างด้านซ้าย จากนั้นคลิกไม่เติม

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีเค้าร่างของสี่เหลี่ยมผืนผ้าในกล่องจัดรูปแบบรูปร่างให้คลิกสีเส้นในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก รูปปุ่ม สีเติมแล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการทำให้เค้าร่างกว้างขึ้นหรือแคบเส้นประหรือสไตล์อื่นในกล่องรูปแบบรูปร่างให้คลิกสไตล์เส้นในบานหน้าต่างด้านซ้าย เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างของเส้นถัดจากความกว้างให้คลิกลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนขนาดจุดของเส้น เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ของเส้นให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากชนิดของสารประกอบหรือชนิดเส้นประเพื่อเลือกสไตล์ที่คุณต้องการ

ใช้ภาพตัดปะเพื่อสร้างเส้นขอบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

มีหลายสิบสไตล์ของภาพตัดปะที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างเส้นขอบบนสไลด์ สไตล์เส้นขอบบางอย่างจะอยู่ในรูปร่างของสี่เหลี่ยมผืนผ้ากลวงและสิ่งที่คุณต้องทำคือการปรับขนาดให้มีลักษณะเหมือนเส้นขอบตามแนวขอบของสไลด์ของคุณ สไตล์เส้นขอบภาพตัดปะอื่นๆเป็นรูปร่างทึบและคุณอาจจำเป็นต้องคัดลอกและวางหรือหมุนหรือพลิกรูปร่างเพื่อทำให้การทำซ้ำรอบขอบของสไลด์ของคุณ

 1. บนแท็บแทรกในกลุ่มรูปให้คลิกภาพตัดปะ

 2. ในบานหน้าต่างงานภาพตัดปะให้คลิกในกล่องค้นหาจากนั้นพิมพ์เส้นขอบแล้วคลิกไป

 3. ในรายการผลลัพธ์ให้ดับเบิลคลิกที่เส้นขอบที่คุณต้องการใช้แล้วปรับขนาดคัดลอกวางหมุนหมุนหรือพลิกรูปร่างเพื่อให้มีลักษณะตามที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

การตกแต่งเอกสารหรือรูปภาพด้วยเส้นขอบ

นำเส้นขอบเซลล์บนเวิร์กซีตไปใช้หรือเอาเส้นขอบเซลล์บนเวิร์กซีตออก

การสร้างเส้นขอบอย่างง่ายโดยใช้เค้าร่างของรูปร่าง

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการแล้วคลิก แทรก > รูปร่าง > สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มเส้นขอบลงในสไลด์ของคุณ ให้แก้ไข สไลด์ต้นแบบ

 2. คลิกแล้วลากเพื่อวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อเติมสไลด์ให้เกือบเต็ม

 3. ในแท็บ จัดรูปแบบรูปร่าง คลิก บานหน้าต่างรูปแบบ

  แท็บ จัดรูปแบบรูปร่าง ของ PowerPoint for Mac
 4. ในบานหน้าต่าง ตัวเลือกรูปร่าง ด้านขวาภายใต้ เติม ให้คลิก ไม่เติม

  เลือก ไม่เติม ภายใต้ ตัวเลือกรูปร่าง
 5. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง ภายใต้ เส้น ตั้งค่าสีและสไตล์ของเส้นตามที่คุณต้องการ

  ตั้งค่าสีและสไตล์เส้นที่คุณต้องการ

ใช้รูปภาพ Bing เพื่อสร้างเส้นขอบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

 1. ค้นหา เส้นขอบของสไลด์ บน Bing

  สิ่งสำคัญ: Bing ให้สิทธิ์การเข้าถึงรูปบนเว็บที่มีสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons license) หลายพันรูปแก่คุณ โปรดจำไว้ว่า คุณจะต้องเคารพสิทธิ์ทางทรัพย์สินของผู้อื่น รวมถึงลิขสิทธิ์

 2. Ctrl + คลิกรูปภาพคุณต้องการแล้วคลิก บันทึกรูปภาพเป็น เพื่อดาวน์โหลด

 3. ใน PowerPoint คลิก การออกแบบ > จัดรูปแบบพื้นหลัง

  จัดรูปแบบพื้นหลัง บนแท็บ ออกแบบ
 4. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบพื้นหลัง ที่ด้านขวา ให้คลิก เติม > เติมรูปภาพหรือพื้นผิว

  ตัวเลือก การเติมรูปภาพ ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบพื้นหลัง
 5. ภายใต้แทรกรูปภาพจากให้คลิกไฟล์เรียกดูเส้นขอบที่คุณดาวน์โหลดแล้วคลิกแทรก

 6. ถ้ารูปภาพที่คุณโหลดไม่พอดีกับสไลด์ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าออฟเซตทั้งหมดในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบพื้นหลัง ให้เป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ (0%)

  ค่าออฟเซตในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบพื้นหลัง
 7. ถ้าคุณต้องการใช้เส้นขอบนี้สำหรับสไลด์ทั้งหมดของคุณ ให้คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

ดูเพิ่มเติม

ย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่น ๆ

ครอบตัดรูปภาพ

การสร้างเส้นขอบอย่างง่ายโดยใช้เค้าร่างของรูปร่าง

 1. คลิกแทรกแล้วคลิกที่เมนูดรอปดาวน์รูปร่าง

  เมนูรูปร่างจะมีกลุ่มของสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้เลือก
 2. เลือกรูปร่างจากประเภทสี่เหลี่ยมผืนผ้า

 3. สี่เหลี่ยมผืนผ้าเริ่มต้นขนาดเล็กจะถูกวาดบนสไลด์ 

 4. เมื่อต้องการกำจัดสีภายในรูปร่างให้เลือกแท็บรูปแบบแล้วเลือกเมนูดรอปดาวน์สีเติมรูปร่าง คลิกไม่เติม

  (แท็บรูปแบบจะพร้อมใช้งานบน Ribbon หลังจากที่คุณเลือกรูปร่างด้วยการคลิกที่รูปร่าง)

  เมนูเติมรูปร่างใน PowerPoint Online
 5. บนแท็บรูปแบบให้เลือกเค้าร่างรูปร่างแล้วเลือกสีที่คุณต้องการสำหรับเส้นขอบ 

  เมนูเค้าร่างรูปร่างใน PowerPoint Online
 6. เลือกเส้นกรอบรูปร่างอีกครั้ง ใช้ตัวเลือกน้ำหนักและเส้นประที่อยู่ใกล้กับด้านล่างของเมนูเพื่อเลือกความหนาของเส้นและสไตล์ที่คุณต้องการสำหรับเส้นขอบของคุณ 

 7. ลากจุดจับบนรูปร่างเพื่อปรับขนาดและวางตำแหน่งเส้นขอบบนสไลด์ 

ใช้การค้นหารูปภาพของ Bing เพื่อแทรกเส้นขอบ

คุณยังสามารถค้นหาเส้นขอบใหม่เพื่อใช้ในงานนำเสนอของคุณได้อีกด้วย PowerPoint ใช้การค้นหารูปภาพของ Bing เพื่อค้นหาและดาวน์โหลดเส้นขอบ คุณสามารถค้นหารูปเส้นขอบใหม่ได้ถ้าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบให้คลิกแทรกรูปภาพ > ออนไลน์

 2. พิมพ์วลีการค้นหาเช่นเส้นขอบเส้นหรือเส้นขอบดอกไม้ในกล่องค้นหารูปภาพของ Bing แล้วกด Enter

  ผลลัพธ์ของการค้นหาสำหรับเส้นขอบ PowerPoint ใน Bing
 3. เลือกรูปเส้นขอบแล้วคลิกแทรกเพื่อเพิ่มรูปภาพลงในสไลด์ของคุณ

  หมายเหตุ: ผลลัพธ์การค้นหารูปภาพของ Bing จะแสดงรูปภาพที่มีสิทธิ์การใช้งานภายใต้ครีเอทีฟคอมมอนส์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่การเพิ่มภาพตัดปะลงในไฟล์ของคุณ

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มเส้นขอบบนหน้ากระดาษ

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×