การเพิ่มเส้นขอบลงในสไลด์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มเส้นขอบไปยังสไลด์ PowerPoint ได้ง่ายๆ บทความนี้อธิบายวิธีการใช้

คุณสามารถเพิ่มเส้นขอบไปยังสไลด์สำหรับคอมโพเนนต์ที่เพิ่มของการออกแบบในงานนำเสนอของคุณ ขณะที่ไม่มีเครื่องมือเฉพาะใน PowerPoint เพื่อเพิ่มเส้นขอบ มีสองวิธีที่จะทำงานให้เสร็จสิ้น คุณสามารถใช้ฟีเจอร์รูปร่างเพื่อสร้าง หรือคุณสามารถใช้การค้นหารูปภาพของ Bing เพื่อสร้างเส้นขอบ

ใช้ฟีเจอร์รูปร่างเพื่อเพิ่มเส้นขอบ

 1. คลิก แทรก แล้วคลิกเมนูดรอบดาวน์ รูปร่าง

  เมนูรูปร่างอยู่บนแท็บแทรก
 2. เลือกรูปร่างจากประเภท สี่เหลี่ยมผืนผ้า

 3. วางเคอร์เซอร์ไว้ที่มุมบนซ้ายของสไลด์ กดปุ่มเมาส์ซ้ายค้างไว้ และลากเคอร์เซอร์ไปยังด้านล่างขวา

  หมายเหตุ: แท็บ รูปแบบ จะปรากฏขึ้นใน Ribbon หลังจากคุณเลือกรูปร่าง

  แท็บรูปแบบจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกรูปร่าง
 4. เมื่อต้องการลบสีพื้นหลัง ให้คลิก รูปแบบ แล้วคลิกเมนูดรอปดาวน์ การเติมสีรูปร่าง คลิก ไม่เติมสี

  บนเมนูเติมสีรูปร่าง ให้เลือกไม่เติม
 5. ตัวเลือกเพิ่มเติม: คลิกขวาที่เส้นขอบ แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง ใช้แผง จัดรูปแบบรูปร่าง ที่ด้านขวาเพื่อปรับลักษณะของเส้นขอบ

  บนเมนูที่ปรากฏเมื่อคลิกขวา ให้คลิกจัดรูปแบบรูปร่าง บนบานหน้าต่างการจัดรูปแบบรูปร่าง ที่ด้านล่างบรรทัด ให้จัดรูปแบบเส้นขอบ

ใช้การค้นหารูปภาพของ Bing เพื่อแทรกเส้นขอบ

คุณยังสามารถค้นหาเส้นขอบใหม่เพื่อใช้ในงานนำเสนอของคุณ PowerPoint จะใช้การค้นหารูปภาพของ Bing เพื่อค้นหาและดาวน์โหลดเส้นขอบได้ คุณสามารถค้นหารูปเส้นขอบใหม่ถ้าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบ ให้คลิก แทรก > รูปภาพออนไลน์

 2. พิมพ์วลีสำหรับค้นหา เช่น เส้นขอบ หรือ เส้นขอบดอกไม้ลายดอกไม้ ในกล่องการค้นหารูปภาพของ Bing แล้วกด Enter

  ผลลัพธ์ของการค้นหาสำหรับเส้นขอบ PowerPoint ใน Bing
 3. เลือกรูปภาพเส้นขอบ แล้วคลิกแทรกเพื่อเพิ่มไปยังสไลด์ของคุณ

  หมายเหตุ: ผลลัพธ์การค้นหารูป Bing นำค่ารูปภาพที่จะได้รับสิทธิ์ภายใต้ความคิดสร้างสรร Commons สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเพิ่มภาพตัดปะไฟล์ของคุณ

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มเส้นขอบให้กับหน้ากระดาษ

มีสองวิธีที่จะเพิ่มเส้นขอบให้กับสไลด์ PowerPoint คุณสามารถสร้างเส้นขอบทั่วไปโดยการวาดรูปร่างอัตโนมัติแบบไม่เติมสีเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบนสไลด์ของคุณ แล้วแก้ไขสไตล์ของเส้น ความหนา และสีของเส้น เมื่อต้องการสร้างเส้นขอบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ให้พิจารณาคลิปเส้นขอบต่างๆ ที่มีให้ใช้งานผ่าน Clip Organizer คุณสามารถแทรกเสน้ขอบบนสไลด์ จากนั้น หมุนหรือปรับขนาดได้

สร้างเส้นขอบอย่างง่าย

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ด้านล่าง รูปร่าง

  แทรกรูปร่าง

 2. ที่ด้านล่าง รูปร่างที่ใช้ล่าสุด ให้คลิกรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า

 3. บนสไลด์ของคุณ ให้ลากเพื่อวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดเกือบเท่าสไลด์

 4. คลิกขวาที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านั้น ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง จากนั้น ทำดังต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเอาสีพื้นหลังของสี่เหลี่ยมผืนผ้าออก ในกล่อง จัดรูปแบบรูปร่าง ให้คลิก การเติมสี ในบานหน้าต่างด้านซ้าย จากนั้น คลิก ไม่เติมสี

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีเส้นกรอบของสี่เหลี่ยมผืน ในกล่องจัดรูปแบบรูปร่าง คลิกสีเส้น ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติม รูปปุ่ม จากนั้น คลิกสีคุณต้องการ

  • เมื่อต้องการทำให้เค้าร่างกว้างขึ้นหรือแคบลง เป็นเส้นประ หรือสไตล์อื่น ในกล่อง จัดรูปแบบรูปร่าง ให้คลิก สไตล์เส้น ในบานหน้าต่างด้านซ้าย เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างของเส้นที่อยู่ถัดจาก ความกว้าง ให้คลิกลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนขนาดจุดของเส้น เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ของเส้น ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ชนิดผสม หรือ ชนิดเส้นประ เพื่อเลือกสไตล์ที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ใช้คลิปอาร์ตเพื่อสร้างเส้นขอบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

มีสไตล์ของคลิปอาร์ตมากมายที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างเส้นขอบบนสไลด์ สไตล์เส้นขอบบางรายการอยู่ในรูปร่างของสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบโปร่ง และทั้งหมดที่คุณต้องทำคือปรับขนาดเพื่อให้ดูเหมือนเส้นขอบที่ขนานกับขอบของสไลด์ สไตล์เส้นขอบคลิปอาร์ตอื่นเป็นรูปร่างแบบทึบ และคุณอาจจำเป็นต้องคัดลอกและวาง หรือ หมุนหรือพลิก รูปร่างนั้นเพื่อทำซ้ำรอบขอบของสไลด์

 1. ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint 2010 บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม รูปภาพ ให้คลิกคลิปอาร์ต

  ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint 2007 บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก คลิปอาร์ต

 2. ในบานหน้าต่างงาน คลิปอาร์ต ให้คลิกในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์ เส้นขอบ จากนั้น คลิก ไป

 3. ในรายการผลลัพธ์ ให้ดับเบิลคลิกที่เส้นขอบที่คุณต้องการใช้ จากนั้น ปรับขนาด คัดลอก วาง หมุนหรือพลิก รูปร่างเพื่อทำให้มีลักษณะที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

การตกแต่งเอกสารหรือรูปภาพด้วยเส้นขอบ

การนำเส้นขอบเซลล์บนเวิร์กชีตไปใช้หรือการเอาเส้นขอบเซลล์บนเวิร์กชีตออก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×