Office

การเพิ่มเฟรมโปสเตอร์ในวิดีโอของคุณ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

กรอบภาพโปสเตอร์จะแสดงตัวอย่างรูปของวิดีโอของคุณ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ชมของคุณคาดว่าจะมีเนื้อหาของวิดีโอคุณจะแสดงในระหว่างงานนำเสนอของคุณPowerPoint บทความนี้อธิบายถึงวิธี การเพิ่มวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของคุณลงในงานนำเสนอของคุณแล้ว เลือกกรอบภาพโปสเตอร์สำหรับไฟล์นั้น

มีสองตัวเลือกสำหรับการทำให้กรอบภาพโปสเตอร์:

 • จับภาพเดียวจากวิดีโอ

 • ใช้ไฟล์รูปภาพที่คุณมีอยู่

หมายเหตุ: เลือกกรอบภาพโปสเตอร์จะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับวิดีโอที่คุณได้แทรกไว้จากคอมพิวเตอร์ของคุณ ยังไม่พร้อมใช้งานสำหรับวิดีโอที่คุณได้แทรกไว้จากเว็บ

แทรกวิดีโอจากพีซีของคุณ

 1. ในมุมมองปกติ เลือกภาพนิ่งคุณต้องการให้อยู่ในวิดีโอ

 2. บนแท็บแทรก เลือกวิดีโอ แล้ว คลิ กวิดีโอบนพีซีของฉัน

 3. ในกล่องโต้ตอบแทรกวิดีโอ วิดีโอคุณต้องการค้นหา แล้ว คลิ กแทรก

การใช้กรอบจากวิดีโอของคุณเป็นกรอบภาพโปสเตอร์

 1. คลิก เล่น เพื่อเล่นวิดีโอ จนกว่าคุณจะพบกรอบที่คุณต้องการใช้เป็นกรอบภาพโปสเตอร์ของคุณ แล้วคลิก หยุดชั่วขณะ

 2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มปรับ คลิกเฟรมสำหรับโปสเตอร์ แล้ว คลิ กเฟรมปัจจุบัน

  แสดงตัวเลือกวิดีโอเฟรมโปสเตอร์ใน PowerPoint

การใช้รูปภาพเป็นกรอบภาพโปสเตอร์

 1. เลือกวิดีโอบนสไลด์

 2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ปรับ ให้คลิก เฟรมสำหรับโปสเตอร์ แล้วคลิก รูปจากไฟล์

แทรกวิดีโอจากเครื่อง Mac ของคุณ

 1. ในมุมมองปกติ เลือกภาพนิ่งคุณต้องการเพิ่มวิดีโอลงไป

 2. บนแท็บแทรก คลิกวิดีโอ จาก นั้นคลิกภาพยนตร์จากไฟล์

 3. ในกล่องโต้ตอบเลือกภาพยนตร์ เลือกไฟล์คุณต้องการแทรก

การใช้กรอบจากวิดีโอของคุณเป็นกรอบภาพโปสเตอร์

 1. คลิกเล่น เพื่อเริ่มเล่นวิดีโอ

 2. เล่นวิดีโอจนกว่าคุณพบกรอบที่คุณต้องการใช้เป็นกรอบภาพโปสเตอร์ของคุณ จากนั้น คลิกหยุดชั่วขณะ

 3. บนแท็บรูปแบบวิดีโอ ในกลุ่มปรับ เลือกกรอบภาพโปสเตอร์ นั้นแล้ว เลือกเฟรมปัจจุบัน

การใช้รูปภาพเป็นกรอบภาพโปสเตอร์

 1. เลือกวิดีโอบนสไลด์

 2. บนแท็บรูปแบบวิดีโอ ในกลุ่มปรับ เลือกกรอบภาพโปสเตอร์ นั้นแล้ว เลือกรูปภาพจากไฟล์

 3. ในกล่องโต้ตอบ นำทางไปยังไฟล์รูปภาพที่คุณต้องการใช้เป็นกรอบภาพโปสเตอร์ เลือกไฟล์รูปภาพ จากนั้นแทรก

แทรกวิดีโอจากเครื่อง Mac ของคุณ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

 2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บ แท็บสไลด์ สไลด์ แล้ว คลิ กสไลด์ ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจจะเห็น แท็บที่มีชื่อสไลด์ และ แท็บที่มีชื่อเค้าร่าง ชื่อแท็บ หรือสไลด์ แท็บสไลด์ และเค้าร่าง แท็บเค้าร่าง แท็บไอคอน     

 3. บนแท็บ หน้าแรก ใน แทรก ให้คลิก สื่อ แล้วคลิก ภาพยนตร์จากไฟล์

  แท็บหน้าแรก กลุ่มแทรก

 4. คลิกแฟ้มภาพยนตร์คุณต้อง นั้นแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายลิงก์ไปยังไฟล์

 5. คลิก แทรก

การใช้กรอบจากวิดีโอของคุณเป็นกรอบภาพโปสเตอร์

 1. คลิกเล่น เพื่อเริ่มเล่นวิดีโอ

 2. เล่นวิดีโอจนกว่าคุณพบกรอบที่คุณต้องการใช้เป็นกรอบภาพโปสเตอร์ของคุณ จากนั้น คลิกหยุดชั่วขณะ

 3. บนแท็บรูปแบบภาพยนตร์ ในกลุ่มตัวเลือกภาพยนตร์ เลือกกรอบภาพโปสเตอร์ นั้นแล้ว เลือกเฟรมปัจจุบัน

การใช้รูปภาพเป็นกรอบภาพโปสเตอร์

 1. เลือกวิดีโอบนสไลด์

 2. บนแท็บรูปแบบภาพยนตร์ ในกลุ่มตัวเลือกภาพยนตร์ เลือกกรอบภาพโปสเตอร์ นั้นแล้ว เลือกรูปภาพจากไฟล์

 3. ในกล่องโต้ตอบ นำทางไปยังไฟล์รูปภาพที่คุณต้องการใช้เป็นกรอบภาพโปสเตอร์ เลือกไฟล์รูปภาพ จากนั้นแทรก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×