การเพิ่มเพจในเว็บไซต์ของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณสร้างเว็บไซต์โดยใช้ Microsoft Office Publisher 2007 คุณสามารถกำหนดหรือปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณได้เองด้วยการเพิ่มเพจประเภทต่างๆ ดังนี้

 • เพจที่มีรูปแบบเฉพาะ เช่น เพจ 'ติดต่อเรา' หรือเพจ 'คำถามที่ถามบ่อย' ซึ่งจะเพิ่มหน้าที่การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้มากขึ้น

 • เพจผลิตภัณฑ์สำหรับเพิ่มเติมแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของคุณลงในเว็บ

 • เพจที่มีเครื่องมือให้ เช่น ปฏิทินหรือกำหนดการ

จำนวนเพจที่คุณเพิ่มไม่ใช่เรื่องสำคัญ เพราะขั้นตอนในการเพิ่มเพจไม่ว่าจะเป็นเพจเดียวหรือ 20 เพจจะเหมือนกันหมด

ถ้าคุณสร้างเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือการเขียนแก้ที่ไม่ใช่ Publisher คุณสามารถสร้างเว็บเพจใหม่ใน Publisher แล้วใช้เครื่องมือการเขียนแก้อื่นเพื่อเชื่อมโยงเว็บเพจของคุณที่มีอยู่ไปยังเว็บเพจใหม่ได้

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการเพิ่มเพจ 'รายละเอียดผลิตภัณฑ์' หรือเพจ 'รายละเอียดบริการ' ให้กับเว็บไซต์ คุณต้องเลือกแม่แบบการออกแบบ 'ขายผลิตภัณฑ์' ใน Publisher หรือแม่แบบการออกแบบ 'บริการแบบมืออาชีพ' เมื่อคุณเริ่มสร้างเว็บไซต์ของคุณในครั้งแรก ถ้าคุณสร้างเว็บไซต์ด้วยแม่แบบ 'บริการแบบมืออาชีพ' คุณจะมีเพจที่เกี่ยวข้องกับบริการเท่านั้นที่ใช้ได้ เช่น เพจ 'รายละเอียดบริการ' หรือเพจ 'รายการบริการ'

บทความนี้จะครอบคลุมการเพิ่มเพจด้วย Publisher ให้กับเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นโดย Publisher ถ้าคุณต้องการเพิ่มแฟ้มอื่นให้กับไซต์ของคุณ คุณสามารถค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มแฟ้ม Word, PDF หรือ XPS ให้กับหน้าในเว็บไซต์ของคุณได้ในส่วนของ ดูเพิ่มเติม

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มชนิดหน้าที่ระบุ

ทำซ้ำเพจที่มีอยู่

เพิ่มหน้า ด้วยปฏิทิน

การเพิ่มเพจที่มีรูปแบบเฉพาะ

คุณสามารถปรับปรุงหรือดูแลเว็บไซต์ของคุณให้ดีขึ้นได้ด้วยการเพิ่มเพจที่มีรูปแบบเฉพาะ เช่น เพจ 'ติดต่อเรา' 'คำถามที่ถามบ่อย' หรือ 'รายละเอียดผลิตภัณฑ์'

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มเพจเปล่าให้กับเว็บไซต์แล้วค่อยกำหนดเพจนั้นตามความต้องการของคุณเอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนเพจเปล่าไปเป็นเพจเว็บบล็อก (บล็อก) เพื่อสื่อสารกับลูกค้าของคุณ หรือเปลี่ยนเพจเปล่าให้เป็นเพจสำหรับการเที่ยวชมธุรกิจของคุณเสมือนจริงซึ่งจะช่วยเสริมเพจ 'เกี่ยวกับเรา' ให้สมบูรณ์มากขึ้น

 1. ในบานหน้าต่างงาน จัดรูปแบบสิ่งพิมพ์ ภายใต้ ตัวเลือกเว็บไซต์ ให้คลิก แทรกหน้า

 2. ในกล่องโต้ตอบ แทรกเว็บเพจ ภายใต้ เลือกชนิดของหน้า ให้คลิกชนิดหน้าที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณต้องการเพิ่มเพจหลายเพจ ให้คลิก เพิ่มเติม ในกล่องโต้ตอบ แทรกเว็บเพจ แล้วจึงพิมพ์จำนวนเพจและคลิกตัวเลือกเพิ่มเติมที่คุณต้องการในกล่องโต้ตอบ แทรกหน้า

บนของเพจ

การทำซ้ำเพจที่มีอยู่

การทำซ้ำเพจที่มีอยู่เป็นวิธีที่ง่ายในการสร้างเว็บเพจเพิ่มเติมสำหรับไซต์ของคุณ และยังสามารถรักษารูปแบบของการออกแบบเว็บและตราสินค้าทางธุรกิจของคุณไว้ได้ด้วย

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนแม่แบบการออกแบบสำหรับเว็บไซต์หลังจากที่คุณทำซ้ำหน้าแล้ว ใช่ว่าองค์ประกอบการออกแบบทั้งหมดจากแม่แบบใหม่จะใช้ได้กับเพจที่ทำซ้ำใหม่

ถ้าคุณทำซ้ำเว็บเพจใดโดยเฉพาะ องค์ประกอบเพจต้นแบบที่เป็นส่วนหนึ่งของเพจที่คุณได้ทำซ้ำไปแล้วจะถูกนำไปใช้กับเว็บเพจใหม่นั้น

 1. หน้าตัวเรียงลำดับ การแปลงเว็บเพจ บนหน้าที่คุณต้องการคัดลอก

 2. บนเมนู แทรก ให้คลิก ทำซ้ำหน้า

  หมายเหตุ: เพจที่คุณสร้างจะถูกแทรกไว้หลังเพจที่คุณคลิกบนตัวเรียงลำดับเพจ

บนของเพจ

การเพิ่มเพจด้วยปฏิทิน

คุณสามารถเพิ่มปฏิทินให้เว็บเพจเพื่อช่วยติดตามวันที่ส่งมอบหรือเพื่อเชื่อมโยงวันที่ไปยังเว็บเพจที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น ปฏิทินของคุณอาจรวมการประชุม ที่มีการเชื่อมโยงไปยังวาระการประชุมด้วย

 1. เปิดสิ่งพิมพ์เว็บไซต์ที่คุณต้องการเพิ่มปฏิทินเข้าไป

 2. บนเมนู แทรก ให้คลิก หน้า

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกเว็บเพจ ให้คลิก ปฏิทิน แล้วคลิกปฏิทินที่คุณต้องการ

บนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×