การเพิ่มเพจลงในไซต์ SharePoint

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หัวข้อนี้อธิบายวิธีการใช้ตัวเลือกในกล่องโต้ตอบใหม่ เพื่อเพิ่มหน้าลงในไซต์ Microsoft SharePoint ที่มีอยู่ และวิธีการเปลี่ยนแปลง ชนิดของหน้าที่Microsoft Office SharePoint Designer 2007 เพิ่มตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณคลิกเอกสารใหม่ รูปปุ่ม ด้านบน ทั่วไป เครื่องมือหรือกด CTRL + N

เมื่อต้องการเพิ่มเพจลงในไซต์ SharePoint คุณต้องมีสิทธิ์อันเหมาะสม ถ้าคุณไม่สามารถเพิ่มเพจได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ในบทความนี้

ฉันควรเลือกชนิดของหน้า

เพิ่มหน้าไปยังไซต์ SharePoint

เปลี่ยนชนิดหน้าเริ่มต้น

เพจชนิดใดที่ควรเลือก

ใช้เทคโนโลยีของ Microsoft ASP.NET 2.0, Windows SharePoint Services 3.0 ไซต์สามารถสนับสนุนเนื้อหาแบบโต้ตอบ และทำงานร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบ (เช่นมุมมองข้อมูลแบบกำหนดเอง) ในวิธีที่ไซต์ HTML คงเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ไม่ เมื่อคุณเพิ่มหน้าไปยังไซต์ SharePoint คุณมักต้องการเพิ่มหน้าแบบ ASP.NET (ASPX) เนื่องจากหน้า ASPX สนับสนุนฟังก์ชันการทำงานแบบเต็มช่วงของ SharePoint ในกรณีนี้ ที่มีหน้า ASPX จะเริ่มต้นสำหรับหน้าใหม่ในไซต์ SharePoint เมื่อคุณคลิกเอกสารใหม่ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือทั่วไป หรือกด CTRL + N

ในทำนองเดียวกัน เนื่องจากเพจต้นแบบ ASP.NET สามารถสนับสนุนองค์ประกอบและหน้าที่การใช้งานของ SharePoint ในแบบที่เพจแม่แบบที่มาจาก HTML (เช่น แม่แบบของเว็บแบบไดนามิก) ไม่สามารถทำได้ จึงขอแนะนำให้คุณใช้เพจต้นแบบเมื่อคุณต้องการให้หลายๆ เพจในไซต์ SharePoint ของคุณมีลักษณะหน้าตาเหมือนกัน

ตารางต่อไปนี้ระบุชนิดของเพจที่โดยทั่วไปคุณต้องการเพิ่มมากที่สุดเมื่อทำงานกับไซต์ SharePoint

ชนิดของเพจ

คำอธิบาย

เพจ ASP.NET (ASPX)

เพิ่มเพจ ASPX เปล่า พร้อมให้คุณแทรกองค์ประกอบและกำหนดเอง

เพจต้นแบบ

เพิ่มเพจ ASP.NET แต่มีนามสกุลของชื่อแฟ้มเป็น .master แทนที่จะเป็น .aspx หลังจากที่คุณสร้างและบันทึกเพจต้นแบบใหม่แล้ว คุณสามารถใช้ตัวเลือก สร้างจากเพจต้นแบบ เพื่อเพิ่มเพจหลายๆ เพจที่ยึดตามเพจต้นแบบนั้นทั้งหมด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าต้นแบบ ดูบทความบทนำสู่หน้าต้นแบบ ASP.NET

เพจที่ยึดตามเพจต้นแบบที่มีอยู่

เพิ่มเพจ ASPX ที่ยึดตามเพจต้นแบบที่ได้สร้างไว้แล้วและปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏและลักษณะการทำงานใดๆ ที่ทำกับเพจต้นแบบนั้นในภายหลัง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าต้นแบบ ดูบทความบทนำสู่หน้าต้นแบบ ASP.NET

เพจมุมมองรายการ

เพิ่มเพจ ASPX ที่มีมุมมองใหม่ของรายการหรือไลบรารีเอกสารที่มีอยู่ เพจมุมมองรายการจะมีองค์ประกอบของเพจอยู่แล้ว เช่น แถบชื่อเรื่อง เมนู และคอลัมน์

เพจของ Web Parts

เพิ่มเพจ ASPX ที่มีเค้าโครงที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งมีโซน Web Part ที่คุณสามารถแทรก Web Part ลงไปได้

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเพจลงในไซต์ SharePoint

คุณสามารถเพิ่มเพจของชนิดเพจเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว หรือใช้กล่องโต้ตอบ สร้าง เพื่อเลือกชนิดของเพจที่มีอยู่

เมื่อต้องการเพิ่มเพจลงในไซต์ SharePoint คุณจะต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มไซต์ที่มีสิทธิ์แบบ 'เพิ่มและกำหนดเพจเอง' สิทธิ์นี้มีอยู่ตามค่าเริ่มต้นในระดับสิทธิ์แบบ 'ควบคุมทั้งหมด' และแบบ 'ผู้ออกแบบ'

เพิ่มเพจของชนิดเพจเริ่มต้น

สำหรับไซต์ SharePoint ชนิดหน้าเริ่มต้นจะมีหน้า ASPX เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ดูการเปลี่ยนแปลงชนิดหน้าเริ่มต้นในภายหลังในบทความนี้

 1. ใน Office SharePoint Designer 2007 ให้เปิดไซต์ที่คุณต้องการเพิ่มเพจใหม่

 2. คลิกเอกสารใหม่ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือทั่วไป หรือกด CTRL + N

  เพจใหม่ที่ยังไม่ได้บันทึกจะถูกเพิ่มลงในไซต์ปัจจุบัน

 3. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึก หรือกด CTRL+S

 4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อสำหรับเพจใหม่ในช่อง ชื่อแฟ้ม แล้วคลิก บันทึก

เพิ่มเพจชนิดใดๆ

 1. ใน Office SharePoint Designer 2007 ให้เปิดไซต์ที่คุณต้องการเพิ่มเพจใหม่

 2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก สร้าง

  กล่องโต้ตอบ สร้าง จะเปิด

  แท็บ 'เพจ' ของกล่องโต้ตอบ 'สร้าง'

 3. บนแท็บ เพจ ในบานหน้าต่างซ้ายสุด ให้คลิกประเภทของเพจที่คุณต้องการเพิ่ม

 4. ในบานหน้าต่างตรงกลาง ให้คลิกชนิดของเพจที่คุณต้องการเพิ่ม

 5. ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณต้องการภายใต้ ตัวเลือก

  ตัวอย่างเช่น สำหรับเพจ ASP.NET เช่น เพจ ASPX และเพจต้นแบบ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงภาษาการเขียนโปรแกรมที่มีอยู่ในเพจไดเรกทีฟ

 6. คลิก ตกลง เพื่อเพิ่มเพจ

  หมายเหตุ: สำหรับชนิดเพจบางชนิด จะมีตัวช่วยสร้างหรือกล่องโต้ตอบเพิ่มเติมซึ่งคุณต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์ตรงจุดนี้

  เพจใหม่ที่ยังไม่ได้บันทึกจะถูกเพิ่มลงในไซต์ปัจจุบัน

 7. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึก หรือกด CTRL+S

 8. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อสำหรับเพจใหม่ในช่อง ชื่อแฟ้ม แล้วคลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนชนิดเพจเริ่มต้น

เมื่อคุณคลิกเอกสารใหม่ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือทั่วไป หรือกด CTRL + N เพิ่มหน้าใหม่ของชนิดหน้าเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนชนิดหน้าเริ่มต้น แม้ว่าสำหรับไซต์ SharePoint แนะนำให้ คุณเก็บค่าเริ่มต้นของการเพิ่มหน้า ASPX ใหม่ได้เนื่องจากหน้าดังกล่าวสนับสนุนฟังก์ชันการทำงานแบบเต็มช่วงของ SharePoint

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกของตัวแก้ไขเพจ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณกำลังเพิ่มเพจใหม่ คุณสามารถคลิกการเชื่อมโยง ตัวเลือกของตัวแก้ไขเพจ ในกล่องโต้ตอบ สร้าง

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของตัวแก้ไขเพจ ให้คลิกแท็บ การเขียนแก้

 3. ภายใต้ ชนิดของเอกสารเริ่มต้น ในรายการ ชนิดเอกสาร SharePoint เริ่มต้น ให้คลิกชนิดเอกสารที่คุณต้องการตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น

 4. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×