การเพิ่มเนื้อหาแบบไดนามิกในเพจ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถสร้างมุมมองแบบไดนามิกของเนื้อหาของคุณได้โดยใช้แบบสอบถามเนื้อหา Web Part คุณสามารถกำหนดแบบสอบถามเองเพื่อกำหนดว่าเนื้อหาใดจะถูกแสดง และสามารถกำหนดการตั้งค่ามุมมองเองซึ่งระบุว่าเนื้อหาจะปรากฏอย่างไรบนเพจ

ในบทความนี้

คิวรีเนื้อหาคืออะไร

สร้างคิวรี

งานนำเสนอข้อมูลแบบกำหนดเอง

แบบสอบถามเนื้อหาคืออะไร

แบบสอบถามเนื้อหาเป็น Web Part ที่แสดงชุดของรายการแบบไดนามิกที่ยึดตามแบบสอบถามที่คุณสร้างโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ คุณใช้แบบสอบถามเพื่อระบุว่ารายการใดจะถูกแสดง และคุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการนำเสนอเพื่อกำหนดว่ารายการเหล่านั้นจะถูกแสดงอย่างไรบนเพจที่เสร็จสิ้น

รายการที่แสดงโดย Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหาจะมีผลต่อชุดรายการปัจจุบันส่วนใหญ่ที่ถูกเรียกใช้โดยแบบสอบถามที่ตัวแสดงเพจได้รับอนุญาตให้เห็น แบบสอบถามจะทำงานเมื่อเพจที่มี Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหาได้รับการแสดง ถ้าเนื้อหาใหม่ถูกเพิ่มและตรงกับเกณฑ์แบบสอบถาม เนื้อหานั้นจะถูกแสดงอัตโนมัติโดย Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหา

หมายเหตุ: อาจมีความล่าช้าสักครู่ระหว่างช่วงเวลาที่เนื้อหาใหม่ถูกเพิ่มและถูกแสดงโดย Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหา

หลังจากที่คุณเพิ่ม Web Part แบบสอบถามเนื้อหาลงในเพจ คุณแก้ไข Web Part เพื่อเปลี่ยนแปลงว่าจะแสดงรายการใดและแสดงอย่างไร เมื่อต้องการแก้ไข Web Part แบบสอบถามเนื้อหา ให้คลิกปุ่ม แก้ไข ที่มุมบนขวาของ Web Part จากนั้นคลิก ปรับเปลี่ยน Web Part ที่ใช้ร่วมกันบานหน้าต่างเครื่องมือ ใหม่จะเปิดและแสดงการตั้งค่า Web Part แบบสอบถามเนื้อหา

ประเภทของการตั้งค่ามี 5 ประเภทดังนี้

 • คิวรี      ใช้การตั้งค่าเหล่านี้เพื่อสร้างคิวรี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านี้ ดูส่วนสร้างคิวรี

 • งานนำเสนอ      ใช้การตั้งค่าเหล่านี้เพื่อกำหนดงานนำเสนอของรายการที่ถูกเรียกใช้แบบสอบถาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านี้ ดูส่วนของงานนำเสนอข้อมูลแบบกำหนดเอง

 • ลักษณะที่ปรากฏ      ใช้การตั้งค่าเหล่านี้เมื่อต้องการปรับลักษณะที่ปรากฏของ Web Part เอง คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเรื่อง height ความกว้าง และ chrome (ออกแบบและการนำทางองค์ประกอบที่เฟรม Web Part) ของ Web Part โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านี้ ดูบทความWeb Part สำหรับการกำหนดเอง

 • เค้าโครง      ใช้การตั้งค่าเหล่านี้เมื่อต้องการปรับเค้าโครงของ Web Part คุณสามารถเปลี่ยนว่า Web part สำหรับมุมมองเห็น ไม่ว่าจะทิศทาง (ซ้ายไปขวา จากขวาไปซ้าย หรือไม่), ซึ่งโซน Web Part ปรากฏใน (บน คอลัมน์ซ้าย หรือคอลัมน์ด้านขวา), และดัชนีโซนของ Web Part ออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านี้ ดูบทความWeb Part สำหรับการกำหนดเอง

 • ขั้นสูง      ใช้การตั้งค่าเหล่านี้เพื่อปรับหลายตัวเลือก Web Part ขั้นสูงยิ่งขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านี้ ดูบทความWeb Part สำหรับการกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

การสร้างแบบสอบถาม

คุณสามารถระบุว่าเนื้อหาที่แบบสอบถามจะเรียกโดยใช้การตั้งค่า แบบสอบถาม ต่อไปนี้

 • แหล่งที่มา      การตั้งค่านี้กำหนดขอบเขตของแบบสอบถามของคุณ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการตั้งค่านี้ มีตัวเลือก 3 ตัว ดังนี้

  • แสดงรายการจากไซต์ทั้งหมดในไซต์คอลเลกชันนี้      เลือกตัวเลือกนี้เพื่อสอบถามไซต์คอลเลกชันทั้งหมด การตั้งค่านี้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

  • แสดงรายการจากไซต์ต่อไปนี้และไซต์ย่อยทั้งหมด      เลือกตัวเลือกนี้เพื่อจำกัดแบบสอบถามเฉพาะกับไซต์ในไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถพิมพ์ที่อยู่ของไซต์ แต่ขอแนะนำให้คุณใช้ปุ่ม เรียกดู เพื่อเลือกไซต์ เมื่อคุณคลิก เรียกดูกล่องโต้ตอบ Web Part เลือกไซต์ จะเปิดและแสดงมุมมองแบบโครงสร้างของไซต์คอลเลกชัน คลิกไซต์ที่คุณต้องการสอบถาม จากนั้นคลิก ตกลง

  • แสดงรายการจากรายการต่อไปนี้:      เลือกตัวเลือกนี้เพื่อจำกัดแบบสอบถามกับรายการหรือไลบรารีเฉพาะในไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถพิมพ์ที่อยู่ของรายการ แต่ขอแนะนำให้คุณใช้ปุ่ม เรียกดู เพื่อเลือกรายการหรือไลบรารี เมื่อคุณคลิก เรียกดูกล่องโต้ตอบ Web Part เลือกรายการหรือไลบรารี จะเปิดและแสดงมุมมองแบบโครงสร้างของไซต์คอลเลกชัน ถ้ารายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการสอบถามตั้งอยู่ภายในไซต์ที่เจาะจง ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) ถัดจากชื่อไซต์ เมื่อคุณเห็นรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการสอบถาม ให้คลิกรายการหรือไลบรารีนั้นแล้วคลิก ตกลง

 • ชนิดรายการ      การตั้งค่านี้จำเป็นต้องมี คุณสามารถเลือกชนิดรายการอื่นที่อยู่ในไซต์คอลเลกชันของคุณ การตั้งค่าเริ่มต้นคือ ไลบรารีเพจ ชนิดของรายการที่คุณเลือกจะกำหนดว่ารายการหรือไลบรารีใดที่อยู่ในขอบเขตของแบบสอบถามจะถูกประมวลผลโดยแบบสอบถาม

 • ชนิดเนื้อหา      มีการตั้งค่าสำหรับชนิดเนื้อหาที่สอง:กลุ่มชนิดเนื้อหา และชนิดเนื้อหา การตั้งค่าเหล่านี้จะไม่จำเป็น คุณสามารถใช้การตั้งค่าเหล่านี้เมื่อต้องการจำกัดแบบสอบถามไปยังรายการของชนิดเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงที่กำหนดไว้สำหรับไซต์คอลเลกชันของคุณ

 • การกำหนดผู้ชมเป้าหมาย      การตั้งค่านี้จะมีหรือไม่ก็ได้ ถ้าคุณเลือก การกำหนดผู้ชมเป้าหมายแบบสอบถามจะกรองเนื้อหาที่เรียกขึ้นมาเพื่อแสดงเฉพาะเนื้อหาที่มีเป้าหมายสำหรับผู้ชมที่เป็นเจ้าของตัวแสดงเพจนี้เท่านั้น ผู้ชมจะถูกกำหนดทั่วทั้งระบบ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโดยใช้ Web Part แบบสอบถามเนื้อหาได้ การตั้งค่านี้เพียงแค่กำหนดว่า Web Part ใช้ตามการกำหนดผู้ชมเป้าหมายหรือไม่

  เมื่อคุณเลือก การกำหนดผู้ชมเป้าหมาย การตั้งค่าที่สองจะพร้อมใช้งาน แสดงรายการที่ไม่ได้เจาะจงเป้าหมายอย่างชัดแจ้งเสมอเมื่อคุณเลือกการตั้งค่านี้ เนื้อหาใดๆ ที่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ผู้ชมอย่างชัดแจ้งจะถูกเรียกโดยแบบสอบถาม ไม่ว่าใครกำลังดูเพจนี้ก็ตาม ถ้าคุณเลือก การกำหนดผู้ชมเป้าหมาย แต่ไม่ได้เลือกการตั้งค่านี้ เนื้อหาที่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ผู้ชมอย่างชัดแจ้งจะไม่ถูกเรียกโดยแบบสอบถาม

 • ตัวกรองเพิ่มเติม      ตั้งค่านี้หรือไม่ก็ คุณสามารถใช้การตั้งค่านี้เพื่อจำกัดเนื้อหาที่เรียกใช้คิวรีเพิ่มเติม เลือกเขตข้อมูลตัวกรอง ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ และใส่เกณฑ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เขตข้อมูลตัวกรองเขียน ตัวดำเนินการเปรียบเทียบเท่ากับ และเกณฑ์ Toni Poe เพื่อจำกัดผลลัพธ์ของแบบสอบถามไปยังรายการที่ถูกสร้าง โดย Toni Poe

  คุณสามารถระบุตัวกรองได้มากถึง 3 ตัวโดยใช้การตั้งค่า ตัวกรองเพิ่มเติม ถ้าคุณใช้ตัวกรองมากกว่า 1 ตัว คุณต้องระบุว่าตัวกรองจะจัดกลุ่มการใช้อย่างไรโดยใช้ตัวเลือก AND และ OR ที่อยู่หน้าตัวกรองที่ 2 และ 3

ด้านบนของหน้า

การกำหนดการนำเสนอข้อมูลเอง

คุณสามารถกำหนดการนำเสนอข้อมูลของเนื้อหาเองซึ่งแบบสอบถามเรียก โดยใช้การตั้งค่า งานนำเสนอ ต่อไปนี้ การตั้งค่าเหล่านี้ทั้งหมดจะมีหรือไม่ก็ได้

 • การจัดกลุ่มและการเรียงลำดับ      ใช้การตั้งค่าเหล่านี้เพื่อจัดเรียงรายการที่แบบสอบถามเรียกใช้

  • จัดกลุ่มรายการตาม      เลือกเขตข้อมูลที่จะใช้แยกรายการเป็นกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการจัดกลุ่มรายการโดยยึดตามผู้ที่สร้าง ผู้สร้าง

   เมื่อคุณเลือกเขตข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มโดย คุณสามารถระบุว่ารายการจะจัดเรียงตามลำดับจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยได้โดยใช้ตัวเลือก แสดงกลุ่มจากน้อยไปหามาก และ แสดงกลุ่มจากมากไปหาน้อย

  • จำนวนคอลัมน์      ระบุจำนวนคอลัมน์ที่คุณต้องการใช้เพื่อจัดเรียงรายการ โดยสามารถจัดเรียงรายการได้ไม่เกิน 5 คอลัมน์

  • เรียงลำดับรายการตาม      เลือกเขตข้อมูลเพื่อใช้เรียงลำดับรายการ ถ้าคุณได้ระบุว่ารายการถูกจัดกลุ่ม รายการจะถูกเรียงลำดับภายในกลุ่มเหล่านั้น

   เมื่อคุณเลือกเขตข้อมูลเพื่อใช้เรียงลำดับตาม คุณสามารถระบุได้ว่ารายการจะถูกจัดเรียงตามลำดับจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยโดยใช้ตัวเลือก แสดงรายการจากน้อยไปหามาก และ แสดงรายการจากมากไปหาน้อย

  • จำกัดจำนวนรายการที่จะแสดง      คุณสามารถจำกัดจำนวนรายการที่แสดงด้วยการตั้งค่าตัวเลือกนี้ ถ้าคุณไม่ระบุขีดจำกัด เพจจะแสดงรายการทั้งหมดที่ถูกเรียกใช้โดยแบบสอบถาม ถ้ามีรายการจำนวนมาก เพจจะขยายให้เหมาะสมกับรายการเหล่านี้

 • ลักษณะ      ใช้การตั้งค่าเหล่านี้เพื่อนำลักษณะที่มองเห็นได้ไปใช้กับกลุ่มและรายการ

  • ลักษณะกลุ่ม      เลือกลักษณะเพื่อนำไปใช้กับหัวข้อกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจัดกลุ่มตามผู้สร้าง จะตั้งหัวเรื่องของแต่ละกลุ่มตามชื่อผู้สร้าง และชื่อผู้สร้างจะปรากฏในลักษณะที่คุณระบุโดยใช้การตั้งค่านี้

  • ลักษณะรายการ      เลือกลักษณะเพื่อนำไปใช้กับรายการ

 • ตัวดึงข้อมูล      คุณสามารถเลือกให้เนื้อหาโดย Web Part ของแบบสอบถามของคุณใช้เป็นเสมือนตัวดึงข้อมูล RSS (RSS Feed) การทำเช่นนี้จะให้ตัวเลือกของการสมัครใช้งานในผลลัพธ์แบบสอบถามของ Web Part แก่ตัวแสดงเพจ เพื่อที่ตัวแสดงเพจจะได้รับรายการใหม่เมื่อตัวแสดงเพจปรากฏขึ้น โดยไม่ต้องเยี่ยมชมเพจนั้นใหม่ ให้ใช้การตั้งค่าเหล่านี้เพื่อระบุชื่อเรื่องและคำอธิบายสำหรับตัวดึงข้อมูล RSS (RSS Feed)

  • ชื่อเรื่องตัวดึงข้อมูล      ใส่ชื่อที่คุณต้องการใช้สำหรับตัวดึงข้อมูล RSS (RSS Feed) ชื่อนี้จะช่วยให้สมาชิกระบุตัวดึงข้อมูลในตัวอ่าน RSS ของตน

  • คำอธิบายตัวดึงข้อมูล      ใส่คำอธิบายที่คุณต้องการใช้สำหรับตัวดึงข้อมูล RSS (RSS Feed) คำอธิบายนี้จะช่วยให้สมาชิกระบุตัวดึงข้อมูลในตัวอ่าน RSS ของตน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×