การเพิ่มเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องเพื่ออธิบาย แสดงความคิดเห็น หรือให้การอ้างอิงแก่สิ่งที่อยู่ในเอกสาร ปกติแล้ว เชิงอรรถจะแสดงอยู่ที่ด้านล่างของหน้า ในขณะที่อ้างอิงท้ายเรื่องจะแสดงอยู่ที่ท้ายสุดของส่วนนั้นหรือของเอกสาร

ถ้าคุณอยู่ในมุมมองการอ่าน สลับไปยังมุมมองการแก้ไข ด้วยการคลิกแก้ไขเอกสาร >แก้ไขใน Word Online

รูปภาพของคำสั่ง แก้ไขใน Word Online

เพิ่มเชิงอรรถ

 1. คลิกที่ตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มเชิงอรรถ

 2. คลิก แทรก > แทรกเชิงอรรถ

  แทรกเชิงอรรถใน Word Online

  Word แทรกเครื่องหมายอ้างอิงในข้อความ แล้วเพิ่มเครื่องหมายเชิงอรรถ ที่ด้านล่างของหน้า

 3. พิมพ์ข้อความเชิงอรรถ

เพิ่มอ้างอิงท้ายเรื่อง

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มอ้างอิงท้ายเรื่อง

 2. คลิกแทรก >แทรกอ้างอิงท้ายเรื่อง ออก

  ปุ่ม แทรกอ้างอิงท้ายเรื่อง ใน Word Online

  Word จะแทรกเครื่องหมายอ้างอิงไว้ในข้อความ แล้วเพิ่มเครื่องหมายอ้างอิงท้ายเรื่องไว้ที่ท้ายเอกสาร

 3. พิมพ์ข้อความอ้างอิงท้ายเรื่อง

กำหนดเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องของคุณเอง

เมื่อต้องการกำหนดเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องเอง ให้ทำดังนี้

 1. คลิกหมายเลขอ้างอิง หรือทำเครื่องหมายในเนื้อความของข้อความหรือคลิกแทรก > เชิงอรรถแสดง(สำหรับอ้างอิงท้ายเรื่อง คลิกแทรก > แสดงการอ้างอิงท้ายเรื่อง)

  ตัวเลขการอ้างอิงเชิงอรรถหรือการอ้างอิงท้ายเรื่องในเอกสาร

  แสดงปุ่ม เชิงอรรถ ใน Word Online

 2. ในมุมมอง เชิงอรรถ/อ้างอิงท้ายเรื่อง ให้คลิก จัดรูปแบบเชิงอรรถ หรือ จัดรูปแบบอ้างอิงท้ายเรื่อง เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการจัดรูปแบบ ที่คุณสามารถเปลี่ยนขนาด ฟอนต์ และการเยื้องของเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องหนึ่งรายการหรือทั้งหมดของคุณ

  ปุ่ม จัดรูปแบบเชิงอรรถ ในพื้นที่การแก้ไขเชิงอรรถ ของ Word Online

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการแปลงเชิงอรรถเป็นอ้างอิงท้ายเรื่องหรือวิธีอื่นรอบ ใช้คำสั่งเปิดใน Word และแปลงเอกสารเหล่านั้น เมื่อคุณบันทึกเอกสารใน Word ก็จะถูกบันทึกที่คุณเปิดในWord Online

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×