การเพิ่มเงาให้กับข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

การเพิ่มเงา หรือเอาเงาออกจากข้อความในกล่องข้อความ

  1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน

  2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก แบบอักษร

  3. ภายใต้ ลักษณะพิเศษ ให้คลิก เงา

การเพิ่มเงา หรือเอาเงาออกจากข้อความในกล่องข้อความทั้งหมด

  1. คลิกในกล่องข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน

  2. กด CTRL+A

  3. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก แบบอักษร

  4. ภายใต้ ลักษณะพิเศษ ให้คลิก เงา

แทรกอักษรศิลป์ มีเงา

  1. บนวัตถุแถบเครื่องมือ คลิกแทรกอักษรศิลป์ รูปปุ่ม

  2. ใน แกลเลอรีอักษรศิลป์ ให้คลิก อักษรศิลป์ ที่มีลักษณะพิเศษเงาที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  3. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขข้อความอักษรศิลป์ ให้พิมพ์ข้อความ ที่คุณต้องการ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเพิ่มเงาเป็นอักษรศิลป์ได้ ด้วยการเลือกอักษรศิลป์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิกสไตล์เงา รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×