การเพิ่มเงาหรือลักษณะพิเศษสามมิติลงในวัตถุรูปวาด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีเงาและสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีเอฟเฟ็กต์สามมิติ

แรเงา คุณสามารถเพิ่มเงาลงในรูปร่างอัตโนมัติซึ่งรวมถึงกล่องข้อความเช่น และคุณสามารถเปลี่ยนขนาด ทิศทาง และสีของเงาได้ เมื่อคุณเปลี่ยนสีของเงา การเปลี่ยนแปลงมีผลต่อเฉพาะเงา ไม่วัตถุนั้น คุณยังสามารถเพิ่มเงาบางชนิดเช่นออฟเซตเงา ตัวอย่างนั่นคือกับเส้นขอบของรูปภาพได้ วิธีการเพิ่มเงาให้วัตถุรูปวาด

เอฟเฟ็กต์สามมิติ คุณสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์สามมิติไปส่วนใหญ่เส้นรูปร่างอัตโนมัติ และวัตถุรูปวาดรูปร่างอิสระ มีตัวเลือกสามมิติ คุณสามารถเปลี่ยนแกนลึก (ไหล) ของวัตถุ และของสี หมุน มุม ทิศทางการจัดแสง พื้นผิวพื้นผิว เมื่อคุณเปลี่ยนสีของเอฟเฟ็กต์สามมิติ การเปลี่ยนแปลงมีผลต่อเท่านั้นที่เอฟเฟ็กต์สามมิติของวัตถุ ไม่วัตถุนั้น วิธีการเพิ่มเอฟเฟ็กต์สามมิติให้วัตถุรูปวาด

หมายเหตุ: วัตถุอาจมีเงาหรือลักษณะพิเศษสามมิติ แต่ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง ถ้าคุณนำลักษณะพิเศษสามมิติไปใช้กับวัตถุที่มีเงา เงาจะหายไป

เคล็ดลับ คุณสามารถสร้างข้อความ มีเอฟเฟ็กต์สามมิติได้ โดยใช้ปุ่มแทรกอักษรศิลป์ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือการวาด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×