การเพิ่มเครื่องมือใหม่ลงในพื้นที่ทำงาน Groove

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าบทบาทพื้นที่ทำงานของคุณมี สิทธิ์เพิ่มเครื่องมือ คุณสามารถเพิ่มเครื่องมือใหม่ๆ ลงในพื้นที่ทำงาน Groove ได้ เครื่องมือที่พร้อมสำหรับเพิ่มลงในพื้นที่ทำงานได้นั้นจะขึ้นอยู่กับ รุ่นของพื้นที่ทำงาน เครื่องมือบางชนิดจะมีให้ใช้งานในพื้นที่ทำงาน 2010 เท่านั้นและเครื่องมืออื่นๆ จะมีให้ใช้งานในพื้นที่ทำงาน 2007

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มเครื่องมือมาตรฐาน

เรียกดูเครื่องมืออื่นๆ

เกี่ยวกับรุ่นของเครื่องมือ

เพิ่มเครื่องมือมาตรฐาน

คุณสามารถเพิ่มเครื่องมือในการผลิตมาตรฐานได้หลากหลาย เนื้อหาในเครื่องมือเหล่านี้ถูกทำข้อมูลให้ตรงกันกับสมาชิกพื้นที่ทำงานคนอื่นๆ

บนแท็บ พื้นที่ทำงาน ให้คลิก เพิ่ม แล้วคลิกเครื่องมือที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เรียกดูเครื่องมืออื่นๆ

คุณสามารถเรียกดูเครื่องมือเพิ่มเติมที่อาจพร้อมให้ใช้งานได้ในโฟลเดอร์แม่แบบเครื่องมือภายในเครื่องของคุณ หรือการใช้ร่วมกันบนเครือข่าย

  1. บนแท็บ พื้นที่ทำงาน ให้คลิก เพิ่ม แล้วคลิก เรียกดูเครื่องมือ...

  2. เลือกแม่แบบเครื่องมือที่คุณต้องการ แล้วคลิก เปิด

ด้านบนของหน้า

เกี่ยวกับรุ่นของเครื่องมือ

เครื่องมือบางชนิดจะสามารถเพิ่มไปยังพื้นที่ทำงานที่สร้างขึ้นโดยใช้ SharePoint Workspace รุ่นปัจจุบันเท่านั้น ถ้าคุณพยายามที่จะเพิ่มเครื่องมือเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งลงในพื้นที่ทำงานที่สร้างขึ้นในรุ่นก่อนหน้า (เช่น Groove 2007) จะมีข้อความแสดงให้คุณทราบว่าพื้นที่ทำงานไม่สามารถสนับสนุนเครื่องมือที่คุณพยายามจะเพิ่ม คุณมีทางเลือกดังต่อไปนี้

  • ปรับรุ่นพื้นที่ทำงาน ด้วยการเพิ่มข้อกำหนดรุ่นสำหรับการเพิ่มเครื่องมือใหม่ลงในพื้นที่ทำงาน

  • ขอร้องสมาชิก ของพื้นที่ทำงานที่ยังไม่ได้ปรับรุ่นเป็นรุ่นปัจจุบันให้ช่วยเพิ่มเครื่องมือ

การปรับข้อกำหนดรุ่นสำหรับการเพิ่มเครื่องมือใหม่ลงในพื้นที่ทำงาน

ถ้าคุณปรับรุ่นความต้องการของรุ่นเพื่อเพิ่มเครื่องมือใหม่ลงในพื้นที่ทำงาน สมาชิกทั้งหมดจำเป็นจะต้องมี SharePoint Workspace รุ่นที่เลือกเพื่อให้สามารถมองเห็นเนื้อหาในเครื่องมือใหม่ที่เพิ่มลงในพื้นที่ทำงานได้ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าสมาชิกทั้งหมดจะสามารถปรับรุ่น SharePoint Workspace ได้ในเวลานี้ อย่าเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้

  1. ใน แถบเปิดใช้ ให้คลิกขวาที่พื้นที่ทำงาน แล้วคลิก คุณสมบัติ

  2. บนแท็บ ทั่วไป ให้เลือกรุ่นที่คุณต้องการจากเมนูแบบหล่นลงภายใต้ ในการเพิ่มเครื่องมือ ให้ใช้เครื่องมือที่วางจำหน่ายพร้อมกับรุ่นของ Groove

  3. คลิก ตกลง

เกี่ยวกับการขอร้องสมาชิกอื่นในพื้นที่ทำงานให้ช่วยเพิ่มเครื่องมือจาก Groove รุ่นก่อนหน้า

ถ้าคุณต้องการเพิ่มเครื่องมือที่เป็นรุ่นก่อนหน้าและหลีกเลี่ยงการปรับรุ่นพื้นที่ทำงาน คุณสามารถขอสมาชิกพื้นที่ทำงานที่ยังไม่ได้ปรับรุ่น SharePoint Workspace เป็นรุ่นปัจจุบันให้เพิ่มเครื่องมือนั้นให้คุณ ขอให้เลือกใช้การร้องขอนี้เฉพาะในกรณีที่คุณทราบว่ามีสมาชิกพื้นที่ทำงานอย่างน้อยหนึ่งคนที่ไม่สามารถปรับรุ่นได้ในครั้งนี้

จะดีที่สุดถ้าสมาชิกที่คุณเลือกร้องขอความช่วยเหลือกำลังใช้งานรุ่นซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับรุ่นปัจจุบันของพื้นที่ทำงาน ตัวอย่างเช่น ถ้าความต้องการของรุ่นสำหรับการเพิ่มเครื่องมือใหม่ (ตามที่ตั้งค่าในคุณสมบัติพื้นที่ทำงาน) ตั้งค่าไว้เป็น 2007 ในขณะนี้ ให้เลือกสมาชิกพื้นที่ทำงานที่กำลังใช้งาน Groove 2007 คุณสามารถทราบรุ่นที่สมาชิก Groove กำลังใช้งานอยู่ในปัจจุบันได้โดยการเปิดคุณสมบัติที่ติดต่อของพวกเขา โดยให้คลิกขวาที่สมาชิกนั้นแล้วคลิก คุณสมบัติ ให้มองหารุ่นปัจจุบันของสมาชิกบนแท็บทั่วไปของกล่องโต้ตอบ ที่ติดต่อ

เมื่อต้องการดำเนินการร้องขอ ให้ส่งข้อความไปยังสมาชิกนั้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×