การเพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มหรือรายงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มหรือรายงานอย่างรวดเร็ว โดยใช้รายการเขตข้อมูล เมื่อคุณคลิกสองครั้งที่เขตข้อมูลในรายการเขตข้อมูล (หรือถ้าคุณลากเขตข้อมูลจากรายการไปยังฟอร์มหรือรายงาน), Microsoft Access 2010 สร้างตัวควบคุมที่เหมาะสมเพื่อแสดงเขตข้อมูลนั่นคือตัวอย่าง กล่องข้อความหรือกล่องกาเครื่องหมาย — และผูกตัวควบคุมนั้นไปที่เขตข้อมูลนั้น

ถ้าคุณไม่มีฟอร์มหรือรายงานการเพิ่มเขตข้อมูลเพื่อที่มีอยู่ ดูบทนำสู่ฟอร์มหรือบทนำสู่รายงานเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งาน

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มหรือรายงาน โดยใช้รายการเขตข้อมูล

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายการเขตข้อมูล

เพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มหรือรายงานโดยไม่ใช้รายการเขตข้อมูล

เพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มหรือรายงาน โดยใช้รายการเขตข้อมูล

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาฟอร์มหรือรายงานที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กมุมมองเค้าโครง หรือมุมมองออกแบบ

  ถ้าไม่ได้แสดงรายการเขตข้อมูล เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มเครื่องมือ คลิเพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่
   -OR-

  • กด ALT+F8

 2. ในรายการเขตข้อมูล ค้นหาตารางประกอบด้วยเขตข้อมูลคุณต้องการเพิ่ม เมื่อต้องการแสดง หรือซ่อนรายการเขตข้อมูลในแต่ละตาราง คลิกเครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ (-) อยู่ถัดจากชื่อตาราง

  หมายเหตุ: ถ้าฐานข้อมูลประกอบด้วยตารางใด ๆ รายการเขตข้อมูลว่างเปล่า

 3. เมื่อคุณพบเขตข้อมูลที่ต้องการจะเพิ่มแล้ว ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลนั้นลงในฟอร์มหรือรายงาน

  • คลิกสองครั้งที่เขตข้อมูล

  • ลากเขตข้อมูลจากรายการเขตข้อมูลไปยังฟอร์มหรือรายงาน

  • กดแป้น CTRL ค้างไว้แล้วคลิกหลายๆ เขตข้อมูล จากนั้นลากเขตข้อมูลทั้งหมดนั้นลงในฟอร์มหรือรายงานพร้อมกัน

   หมายเหตุ: สามารถใช้เทคนิคนี้บนเขตข้อมูลในส่วนเขตข้อมูลที่พร้อมใช้งานสำหรับมุมมอง ของรายการเขตข้อมูลเท่านั้น

  • คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลหลากหลายจากรายการเขตข้อมูลไปยังฟอร์มหรือรายงาน โดยทำต่อไปนี้:

  • คลิกเขตข้อมูลแรกที่อยู่ในช่วง

  • กดแป้น SHIFT ค้างไว้ แล้ว คลิกเขตข้อมูลสุดท้ายในช่วง

   Access เลือกเขตข้อมูลคุณคลิก รวมถึงเขตข้อมูลทั้งหมดระหว่าง

  • ลากเขตข้อมูลที่เลือกทั้งหมดลงในฟอร์มหรือรายงาน

   หมายเหตุ: สามารถใช้เทคนิคนี้บนเขตข้อมูลในส่วนเขตข้อมูลที่พร้อมใช้งานสำหรับมุมมอง ของรายการเขตข้อมูลเท่านั้น

 4. Access สร้างตัวควบคุมที่เหมาะสมเพื่อแสดงเขตข้อมูลแต่ละ และยัง ผูกตัวควบคุมนั้นไปยังเขตข้อมูล นอกจากนี้ Access สร้างป้ายชื่อแนบสำหรับตัวควบคุม คุณสามารถแก้ไขป้ายชื่อ ด้วยการคลิกที่หนึ่งครั้งเพื่อเลือก แล้ว คลิกอีกครั้งเพื่อวางจุดแทรกในป้ายชื่อ แล้ว คุณสามารถแก้ไขป้ายชื่อในแบบเดียวกับที่คุณจะแก้ไขข้อความในเอกสาร

 5. ถ้าคุณต้องการให้เขตข้อมูลแสดงในตัวควบคุมชนิดอื่นนอกจากชนิดที่ Access สร้างให้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยนตัวควบคุมเป็นชนิดอื่นได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนไปเป็นตัวควบคุมชนิดที่เหมาะสมกับเขตข้อมูลนั้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนกล่องคำสั่งผสมไปเป็นกล่องข้อความหรือกล่องรายการ แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนกล่องคำสั่งผสมไปเป็นปุ่มคำสั่งได้

เปลี่ยนตัวควบคุมจากชนิดหนึ่งไปเป็นอีกชนิดหนึ่ง

หมายเหตุ: กระบวนงานนี้ไม่ถูกนำไปใช้กับตัวควบคุมบนวัตถุเว็บ (วัตถุซึ่งถูกออกแบบเพื่อให้เข้ากันได้กับประกาศไปยัง Access Services คุณลักษณะ)

 1. เปิดฟอร์มหรือรายงานในมุมมองออกแบบด้วยการคลิกขวาฟอร์มนั้นในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ รูปปุ่ม

 2. คลิกขวาที่ตัวควบคุมที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นคลิก เปลี่ยนเป็น

  ถ้ารายการเมนู เปลี่ยนเป็น ไม่พร้อมใช้งาน แสดงว่าไม่มีตัวควบคุมชนิดอื่นที่เหมาะสมกับเขตข้อมูลนี้ มิฉะนั้น Access จะแสดงรายการชนิดของตัวควบคุมให้เห็น

 3. คลิกชนิดตัวควบคุมชนิดใดชนิดหนึ่งที่พร้อมใช้งานเพื่อเปลี่ยนตัวควบคุมให้เป็นชนิดนั้น

  ตัวควบคุมจะยังคงผูกกับเขตข้อมูล แต่คุณอาจต้องตั้งค่าคุณสมบัติบางอย่างเพื่อให้ตัวควบคุมชนิดใหม่ทำงานตามแบบที่คุณต้องการ เมื่อต้องการแสดงแผ่นคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุม ให้คลิกตัวควบคุมเพื่อเลือก จากนั้นกด F4

ด้านบนของหน้า

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายการเขตข้อมูล

รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยเคล็ดลับเกี่ยวกับการทำงานกับรายการเขตข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์กับคุณ ตามที่คุณเพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มหรือรายงานของคุณ เมื่อต้องการแสดงรายการเขตข้อมูล เปิดฟอร์มหรือรายงานในมุมมองเค้าโครงหรือมุมมองออกแบบ นั้นแล้ว กด ALT + F8

 • ถ้าคุณสมบัติแหล่งระเบียนของรายงานหรือฟอร์มเปล่า และคุณสามารถลากเขตข้อมูลจากรายการเขตข้อมูลไปยังฟอร์มหรือรายงาน Access โดยอัตโนมัติกรอกข้อมูลในฟอร์มหรือคุณสมบัติแหล่งระเบียนของรายงานที่คุณ

 • ถ้าฟอร์มหรือรายงานของคุณสมบัติแหล่งระเบียนเป็นชื่อตารางหรือคำสั่ง select คุณสามารถสลับการแสดงรายการเขตข้อมูลระหว่างสองสถานะต่อไปนี้:

  • เขตข้อมูลฐานข้อมูลทั้งหมด    แสดงส่วน เขตข้อมูลที่พร้อมให้ใช้งานสำหรับมุมมองนี้ ส่วน เขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางที่สัมพันธ์กัน (ถ้ามีตารางนั้นอยู่) และส่วน เขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางอื่น(ถ้ามีตารางนั้นอยู่)

  • เขตข้อมูลจากแหล่งระเบียนเท่านั้น    แสดงเฉพาะส่วน เขตข้อมูลที่พร้อมให้ใช้งานสำหรับมุมมองนี้

   เมื่อต้องการสลับระหว่างโหมดสอง คลิกแสดงเฉพาะเขตข้อมูลในแหล่งระเบียนปัจจุบัน หรือตารางทั้งหมดแสดง ที่ด้านบนสุดของรายการเขตข้อมูล

   หมายเหตุ: ถ้าคุณได้ตั้งค่าคุณสมบัติแหล่งระเบียนของรายงานหรือฟอร์มลงในคิวรีที่บันทึกไว้ รายการเขตข้อมูลแสดงเฉพาะส่วนเขตข้อมูลพร้อมใช้งานสำหรับมุมมองนี้ (ไม่มีตัวเลือกแสดงตารางทั้งหมด ที่ด้านบนสุดของรายการเขตข้อมูล) การแก้ไขแหล่งระเบียน คลิกขวาเขตข้อมูลใดหนึ่ง แล้ว คลิกแก้ไขแหล่งระเบียน

 • ถ้า คุณได้ตั้งค่าคุณสมบัติแหล่งระเบียนของรายงานหรือฟอร์มลงในตาราง และคุณแล้วลากเขตข้อมูลจากส่วนเขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางที่เกี่ยวข้อง ของรายการเขตข้อมูลไปยังฟอร์มหรือรายงาน Access การเปลี่ยนแปลงแหล่งระเบียนของฟอร์ม หรือรายงานไปยังคำสั่ง select ที่มีเขตข้อมูลคุณจะเพิ่ม ถ้าไม่สามารถกำหนดวิธีการเชื่อมโยงตาราง นั้นจะแสดงกล่องโต้ตอบตัวเลือกความสัมพันธ์ เพื่อให้คุณสามารถเลือกความสัมพันธ์ที่เหมาะสม

 • ถ้าคุณลากเขตข้อมูลจากส่วนเขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางอื่น ๆ ของรายการเขตข้อมูลไปยังฟอร์มหรือรายงาน Access จะแสดงกล่องโต้ตอบความสัมพันธ์ที่ระบุ คุณต้องใช้กล่องโต้ตอบนี้เมื่อต้องการระบุความสัมพันธ์ระหว่างตารางอื่น และฟอร์ม หรือแหล่งระเบียนของรายงาน ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าเขตข้อมูลเพื่อใส่ในกล่องโต้ตอบนี้ คุณอาจต้องการคลิกยกเลิก แล้วตรวจสอบความสัมพันธ์ของตารางของคุณ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ดูคำแนะนำความสัมพันธ์ของตารางหรือสร้าง แก้ไข หรือลบความสัมพันธ์

  เป็นไปได้ว่า เขตข้อมูลในส่วนเขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางอื่น ๆ ของรายการเขตข้อมูลโดยทางอ้อมเกี่ยวข้องกับแหล่งระเบียนของฟอร์มหรือรายงานเพื่อไปแต่ละตารางในส่วนเขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางที่เกี่ยวข้อง ถ้านี่เป็นกรณี การลากเขตข้อมูลจากหนึ่งในตารางที่เกี่ยวข้องไปยังฟอร์มหรือรายงานอาจทำให้ตารางอย่าง น้อยหนึ่งการย้ายจากส่วนเขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางอื่น ๆ ลงในส่วนเขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางที่เกี่ยวข้อง

 • ถ้าแหล่งระเบียนของฟอร์มหรือรายงานมีคำสั่ง select หรือแบบสอบถามที่บันทึกไว้ คุณสามารถดู และแก้ไขแหล่งระเบียนในตัวสร้างคิวรี ด้วยการคลิกขวาที่เขตข้อมูลใด ๆ ในรายการเขตข้อมูลแล้ว คลิแก้ไขแหล่งระเบียน ถ้าแหล่งระเบียนเป็นตาราง คำสั่งนี้จะสร้างแบบสอบถามในตารางการ Access ถามคุณว่า คุณต้องการสร้างแบบสอบถามที่ยึดตามตาราง คลิใช่ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงแหล่งระเบียนลงในคิวรี หรือไม่ใช่ เพื่อออกจากแหล่งระเบียนที่ไม่เปลี่ยนแปลง

 • คุณสามารถเปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล ด้วยการคลิกแก้ไขตาราง ที่อยู่ถัดจากชื่อตาราง หรือ โดยการคลิกขวาชื่อตารางในรายการเขตข้อมูลแล้ว คลิกเปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

 • ในฐานข้อมูลไคลเอ็นต์แบบ คุณสามารถใช้รายการเขตข้อมูลเพื่อเพิ่มเขตข้อมูลการค้นหา แบบเป็นตาราง โดยทำสิ่งต่อไป:

  หมายเหตุ: กระบวนงานนี้ไม่ถูกนำไปใช้กับตารางในฐานข้อมูลเว็บ (ฐานข้อมูลที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้เข้ากันได้กับประกาศไปยัง Access Services คุณลักษณะ)

 • คลิก แก้ไขตาราง ที่อยู่ถัดจากตารางซึ่งคุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูลการค้นหา

  ตารางจะปรากฏในมุมมองแผ่นข้อมูล

 • ลากเขตข้อมูลจากรายการเขตข้อมูลกับแผ่นข้อมูล

 • ตัวช่วยสร้างการค้นหาจะเริ่มต้น ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้าง ในหน้าสุดท้าย ให้คลิก เสร็จสิ้น

 • คุณสามารถชิดบานหน้าต่างงานรายการเขตข้อมูลจากด้านขวาของพื้นที่ทำงานการเข้าถึงได้ ด้วยการวางตำแหน่งตัวชี้ในแถบชื่อเรื่องของรายการเขตข้อมูลจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นการย้ายตัวชี้ ตัวชี้การย้าย แล้ว ลากรายการเขตข้อมูลไปทางซ้าย คุณสามารถวางรายการใดก็ได้ในพื้นที่ทำงาน หรือคุณสามารถเทียบชิดขอบไว้ด้านซ้ายของพื้นที่ทำงาน โดยการลากไปทางด้านซ้าย

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มหรือรายงานโดยไม่ใช้รายการเขตข้อมูล

โดยทั่วไป การใช้รายการเขตข้อมูลเป็นวิธีง่ายที่สุดในการเพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มหรือรายงาน อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถเพิ่มเขตข้อมูล ด้วยการสร้างตัวควบคุมแรก และผูกไปยังเขตข้อมูล กระบวนงานต่อไปนี้แสดงให้คุณเห็น

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาฟอร์มหรือรายงาน นั้นแล้ว คลิกมุมมองเค้าโครง หรือมุมมองออกแบบ

  ตัวช่วยสร้างตัวควบคุม    คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างตัวควบคุมเพื่อช่วยให้คุณสามารถสร้างปุ่มคำสั่ง กล่องรายการ ฟอร์มย่อย กล่องคำสั่งผสม และกลุ่มตัวเลือก ตัวช่วยสร้างตัวควบคุมถามคุณชุดของคำถามเกี่ยวกับวิธีที่คุณต้องการให้ตัวควบคุมเพื่อดู และการใช้งาน และจากนั้นจะสร้างตัวควบคุม และตั้งค่าคุณสมบัติของตัวควบคุมที่ยึดตามคำตอบของคุณ บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากแกลเลอรีตัวควบคุม ถ้าใช้ตัวช่วยสร้างการควบคุม จะไม่ถูกเน้น คลิกการเน้น

  รูปปุ่ม

  ถ้าคุณต้องการสร้างตัวควบคุมโดยไม่ต้องการความช่วยเหลือจากตัวช่วยสร้าง ให้คลิก ใช้ตัวช่วยสร้างตัวควบคุม เพื่อให้ปุ่มดังกล่าวไม่ถูกเลือก

  รูปปุ่ม

 2. บนแท็บออกแบบ ในแกลเลอรีตัวควบคุม คลิกเครื่องมือสำหรับชนิดของตัวควบคุมที่คุณต้องการเพิ่ม

  เมื่อต้องการแสดงชื่อของเครื่องมือ ให้วางตัวชี้ไว้เหนือเครื่องมือ Access จะแสดงชื่อของเครื่องมือนั้น

 3. คลิกในฟอร์มหรือรายงานที่คุณต้องการวางตำแหน่งตัวควบคุม

 4. ถ้าคุณได้เลือก ใช้ตัวช่วยสร้างตัวควบคุม ไว้และตัวควบคุมที่คุณกำลังวางมีตัวช่วยสร้างที่เกี่ยวข้องกับควบคุมอยู่ ตัวช่วยสร้างจะเริ่มต้นทำงานและแนะนำการตั้งค่าสำหรับตัวควบคุมให้กับคุณโดยตลอด

 5. ถ้าในครั้งแรกคุณยังวางตำแหน่งของตัวควบคุมไม่ดีนัก คุณสามารถย้ายตัวควบคุมนั้นด้วยการดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. คลิกตัวควบคุมเพื่อเลือก ถ้าไม่มีป้ายชื่อเกี่ยวข้องกับตัวควบคุม กดแป้น CTRL ค้างไว้แล้ว คลิ กป้ายชื่อเพื่อเลือกทั้ง

  2. วางตัวชี้เมาส์เหนือตัวควบคุมจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นตัวชี้สำหรับย้าย ตัวชี้การย้าย

  3. คลิกแล้วลากตัวควบคุมนั้นไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

ถ้าคุณใช้ตัวช่วยสร้างตัวควบคุม ตัวช่วยสร้างอาจมีบางขั้นตอนที่จะช่วยคุณในการผูกตัวควบคุมกับเขตข้อมูล ถ้าตัวช่วยสร้างไม่ได้ผูกตัวควบคุมกับเขตข้อมูล และตัวควบคุมเป็นชนิดที่สามารถแสดงข้อมูลได้ (ตัวอย่างเช่น กล่องข้อความหรือกล่องคำสั่งผสม) คุณต้องป้อนชื่อเขตข้อมูลหรือนิพจน์ในคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม ของตัวควบคุมนั้นก่อนที่จะมีการแสดงข้อมูลใดๆ ให้ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อผูกตัวควบคุมกับเขตข้อมูล

 1. แสดงแผ่นคุณสมบัติของตัวควบคุมด้วยการคลิกที่ตัวควบคุม จากนั้นกด F4

 2. บนแท็บ ข้อมูล ของแผ่นคุณสมบัติ ให้คลิกที่ลูกศรแบบหล่นลงที่ติดกับคุณสมบัติ แหล่งควบคุม แล้วเลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการแสดงในตัวควบคุม นอกจากนี้คุณยังสามารถพิมพ์นิพจน์ในกล่อง แหล่งควบคุม ได้ด้วย

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิพจน์ ให้ดูบทความ การสร้างนิพจน์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×