การเพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มหรือรายงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มหรือรายงานได้อย่างรวดเร็วโดยใช้บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล เมื่อคุณคลิกสองครั้งที่เขตข้อมูลในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล (หรือถ้าคุณลากเขตข้อมูลจากรายการดังกล่าวลงในฟอร์มหรือรายงานของคุณ) Microsoft Office Access 2007 จะสร้างตัวควบคุมที่เหมาะสมเพื่อแสดงเขตข้อมูลนั้นให้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น กล่องข้อความหรือกล่องกาเครื่องหมาย จากนั้นจะผูกตัวควบคุมเข้ากับเขตข้อมูลนั้น

ถ้าคุณไม่มีแอฟอร์มหรือรายงานอยู่เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลเพื่อ ดูสร้างฟอร์ม โดยใช้เครื่องมือฟอร์มหรือสร้างรายงานอย่างง่ายเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งาน

เคล็ดลับ: ใน Access 2010 รายงานมีเค้าโครงควบคุม ซึ่งช่วยทำให้เส้นค่าและดูดี

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มหรือรายงาน โดยใช้บานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล

เพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มหรือรายงานในมุมมองออกแบบ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล

เพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มหรือรายงาน โดยใช้บานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล

 1. เปิดรายงานของคุณในมุมมองเค้าโครงหรือมุมมองออกแบบ

  ถ้าบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไม่แสดง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกเพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่ รูปปุ่ม รูปปุ่ม

  • กด ALT+F8

 2. ในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ให้ค้นหาตารางที่มีเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่ม เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนรายการของเขตข้อมูลในแต่ละตาราง ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ (-) ถัดจากชื่อตาราง

  หมายเหตุ: ถ้าฐานข้อมูลไม่มีตารางใดๆ บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล จะว่างเปล่า

 3. เมื่อคุณพบเขตข้อมูลที่ต้องการจะเพิ่มแล้ว ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลนั้นลงในฟอร์มหรือรายงาน

  • คลิกสองครั้งที่เขตข้อมูล

  • ลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ลงในฟอร์มหรือรายงาน

  • กดแป้น CTRL ค้างไว้แล้วคลิกหลายๆ เขตข้อมูล จากนั้นลากเขตข้อมูลทั้งหมดนั้นลงในฟอร์มหรือรายงานพร้อมกัน

   หมายเหตุ: เทคนิคนี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับเขตข้อมูลในส่วน เขตข้อมูลที่พร้อมให้ใช้งานสำหรับมุมมองนี้ ของบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล เท่านั้น

  • เพิ่มช่วงของเขตข้อมูลจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ลงในฟอร์มหรือรายงานด้วยการดำเนินการต่อไปนี้

  • คลิกเขตข้อมูลแรกที่อยู่ในช่วง

  • กดแป้น SHIFT ค้างไว้ จากนั้นคลิกที่เขตข้อมูลสุดท้ายที่อยู่ในช่วง

   Access จะเลือกเขตข้อมูลที่คุณคลิก รวมทั้งเขตข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ระหว่างเขตข้อมูลทั้งสองด้วย

  • ลากเขตข้อมูลที่เลือกทั้งหมดลงในฟอร์มหรือรายงาน

   หมายเหตุ: เทคนิคนี้สามารถใช้ได้กับเขตข้อมูลในส่วน เขตข้อมูลที่พร้อมให้ใช้งานสำหรับมุมมองนี้ ของบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล เท่านั้น

 4. Office Access 2007 จะสร้างตัวควบคุมที่เหมาะสมเพื่อแสดงแต่ละเขตข้อมูล และผูกตัวควบคุมเข้ากับเขตข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ Access ยังสร้างป้ายชื่อที่แนบมาให้กับตัวควบคุมด้วย คุณสามารถแก้ไขป้ายชื่อได้ด้วยการคลิกหนึ่งครั้งเพื่อเลือก แล้วคลิกอีกครั้งเพื่อวางจุดแทรกลงในป้ายชื่อ จากนั้นคุณสามารถแก้ไขป้ายชื่อด้วยวิธีเดียวกับที่คุณแก้ไขข้อความในเอกสาร

 5. ถ้าคุณต้องการให้เขตข้อมูลแสดงในตัวควบคุมชนิดอื่นนอกจากชนิดที่ Access สร้างให้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยนตัวควบคุมเป็นชนิดอื่นได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนไปเป็นตัวควบคุมชนิดที่เหมาะสมกับเขตข้อมูลนั้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนกล่องคำสั่งผสมไปเป็นกล่องข้อความหรือกล่องรายการ แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนกล่องคำสั่งผสมไปเป็นปุ่มคำสั่งได้

  เปลี่ยนตัวควบคุมจากชนิดหนึ่งไปเป็นอีกชนิดหนึ่ง

  1. เปิดฟอร์มหรือรายงานในมุมมองออกแบบ โดยคลิกขวาในบานหน้าต่างนำทางแล้ว คลิกมุมมองออกแบบ รูปปุ่ม

  2. คลิกขวาที่ตัวควบคุมที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นคลิก เปลี่ยนเป็น

   ถ้ารายการเมนู เปลี่ยนเป็น ไม่พร้อมใช้งาน แสดงว่าไม่มีตัวควบคุมชนิดอื่นที่เหมาะสมกับเขตข้อมูลนี้ มิฉะนั้น Access จะแสดงรายการชนิดของตัวควบคุมให้เห็น

  3. คลิกชนิดตัวควบคุมชนิดใดชนิดหนึ่งที่พร้อมใช้งานเพื่อเปลี่ยนตัวควบคุมให้เป็นชนิดนั้น

   ตัวควบคุมจะยังคงผูกกับเขตข้อมูล แต่คุณอาจต้องตั้งค่าคุณสมบัติบางอย่างเพื่อให้ตัวควบคุมชนิดใหม่ทำงานตามแบบที่คุณต้องการ เมื่อต้องการแสดงแผ่นคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุม ให้คลิกตัวควบคุมเพื่อเลือก จากนั้นกด F4

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มหรือรายงานในมุมมองออกแบบ

โดยทั่วไป การใช้บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มหรือรายงาน อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถเพิ่มเขตข้อมูลด้วยการสร้างตัวควบคุมแล้วผูกกับเขตข้อมูลไว้ กระบวนงานต่อไปนี้จะแสดงวิธีการดังกล่าวให้เห็น

 1. เปิดฟอร์มหรือรายงานในมุมมองออกแบบด้วยการคลิกขวาในบานหน้าต่างนำทาง จากนั้นคลิก มุมมองออกแบบ

  ตัวช่วยสร้างตัวควบคุม    คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างตัวควบคุมเพื่อช่วยคุณสร้างปุ่มคำสั่ง กล่องรายการ ฟอร์มย่อย กล่องคำสั่งผสม และกลุ่มตัวเลือกต่างๆ ได้ ตัวช่วยสร้างตัวควบคุมจะถามคำถามคุณชุดหนึ่งที่เกี่ยวกับว่าคุณต้องการให้ตัวควบคุมมีลักษณะเช่นใดและดำเนินการอย่างไร จากนั้นจะมีการสร้างตัวควบคุมขึ้นมาและตั้งค่าคุณสมบัติของตัวควบคุมนั้นโดยยึดตามคำตอบของคุณ บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม ถ้า ใช้ตัวช่วยสร้างตัวควบคุม ไม่ได้ถูกเน้นอยู่ ให้คลิกเพื่อเน้น

  รูปปุ่ม

  ถ้าคุณต้องการสร้างตัวควบคุมโดยไม่ต้องการความช่วยเหลือจากตัวช่วยสร้าง ให้คลิก ใช้ตัวช่วยสร้างตัวควบคุม เพื่อให้ปุ่มดังกล่าวไม่ถูกเลือก

  รูปปุ่ม

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิกเครื่องมือของชนิดตัวควบคุมที่คุณต้องการเพิ่ม

  รูป Ribbon ของ Access

  เมื่อต้องการแสดงชื่อของเครื่องมือ ให้วางตัวชี้ไว้เหนือเครื่องมือ Access จะแสดงชื่อของเครื่องมือนั้น

 3. คลิกในตารางออกแบบฟอร์มหรือรายงานที่คุณต้องการวางตำแหน่งมุมบนซ้ายของตัวควบคุม คลิกหนึ่งครั้งเพื่อสร้างตัวควบคุมที่มีขนาดตามค่าเริ่มต้น หรือคลิกที่เครื่องมือจากนั้นลากมายังตารางออกแบบฟอร์มเพื่อสร้างตัวควบคุมตามขนาดที่คุณต้องการ

 4. ถ้าคุณได้เลือก ใช้ตัวช่วยสร้างตัวควบคุม ไว้และตัวควบคุมที่คุณกำลังวางมีตัวช่วยสร้างที่เกี่ยวข้องกับควบคุมอยู่ ตัวช่วยสร้างจะเริ่มต้นทำงานและแนะนำการตั้งค่าสำหรับตัวควบคุมให้กับคุณโดยตลอด

 5. ถ้าในครั้งแรกคุณยังวางตำแหน่งของตัวควบคุมไม่ดีนัก คุณสามารถย้ายตัวควบคุมนั้นด้วยการดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. คลิกตัวควบคุมเพื่อเลือก

  2. วางตำแหน่งตัวชี้เหนือตัวควบคุมจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นการย้ายตัวชี้ ตัวชี้การย้าย

  3. คลิกแล้วลากตัวควบคุมนั้นไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

ถ้าคุณใช้ตัวช่วยสร้างตัวควบคุม ตัวช่วยสร้างอาจมีบางขั้นตอนที่จะช่วยคุณในการผูกตัวควบคุมกับเขตข้อมูล ถ้าตัวช่วยสร้างไม่ได้ผูกตัวควบคุมกับเขตข้อมูล และตัวควบคุมเป็นชนิดที่สามารถแสดงข้อมูลได้ (ตัวอย่างเช่น กล่องข้อความหรือกล่องคำสั่งผสม) คุณต้องป้อนชื่อเขตข้อมูลหรือนิพจน์ในคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม ของตัวควบคุมนั้นก่อนที่จะมีการแสดงข้อมูลใดๆ ให้ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อผูกตัวควบคุมกับเขตข้อมูล

 1. แสดงแผ่นคุณสมบัติของตัวควบคุมด้วยการคลิกที่ตัวควบคุม จากนั้นกด F4

 2. บนแท็บ ข้อมูล ของแผ่นคุณสมบัติ ให้คลิกที่ลูกศรแบบหล่นลงที่ติดกับคุณสมบัติ แหล่งควบคุม แล้วเลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการแสดงในตัวควบคุม นอกจากนี้คุณยังสามารถพิมพ์นิพจน์ในกล่อง แหล่งควบคุม ได้ด้วย

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิพจน์ ดูบทความสร้างนิพจน์

ด้านบนของหน้า

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล

รายการต่อไปนี้มีเคล็ดลับเกี่ยวกับการทำงานกับบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ที่อาจเป็นประโยชน์กับคุณเมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มหรือรายงานของคุณ เมื่อต้องการแสดงบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ให้เปิดฟอร์มหรือรายงานในมุมมองเค้าโครงหรือมุมมองออกแบบ แล้วกด ALT+F8

 • ถ้าคุณสมบัติ แหล่งระเบียน ของฟอร์มหรือรายงานว่างอยู่ และคุณลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ลงในฟอร์มหรือรายงาน Access จะเติมคุณสมบัติ แหล่งระเบียน ของฟอร์มหรือรายงานให้คุณโดยอัตโนมัติ

 • ถ้าคุณสมบัติ แหล่งระเบียน ของฟอร์มหรือรายงานเป็นคำสั่ง SELECT หรือเป็นชื่อตาราง คุณสามารถสลับการแสดงบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ระหว่างสองสถานะต่อไปนี้ได้

  • เขตข้อมูลฐานข้อมูลทั้งหมด    แสดงส่วน เขตข้อมูลที่พร้อมให้ใช้งานสำหรับมุมมองนี้ ส่วน เขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางที่สัมพันธ์กัน (ถ้ามีตารางนั้นอยู่) และส่วน เขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางอื่น(ถ้ามีตารางนั้นอยู่)

  • เขตข้อมูลจากแหล่งระเบียนเท่านั้น    แสดงเฉพาะส่วน เขตข้อมูลที่พร้อมให้ใช้งานสำหรับมุมมองนี้

   เมื่อต้องการสลับระหว่างสองโหมด ให้คลิก แสดงเฉพาะเขตข้อมูลในแหล่งระเบียนปัจจุบัน หรือ แสดงตารางทั้งหมด ที่ด้านล่างของบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล

   หมายเหตุ: ถ้าคุณได้ตั้งค่าคุณสมบัติ แหล่งระเบียน ของฟอร์มหรือรายงานเป็นแบบสอบถามที่บันทึกไว้แล้ว บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล จะแสดงเฉพาะส่วน เขตข้อมูลที่พร้อมให้ใช้งานสำหรับมุมมองนี้ (จะไม่มีตัวเลือก แสดงตารางทั้งหมด ที่ด้านล่างของบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล) เมื่อต้องการแก้ไขแหล่งระเบียน ให้คลิกขวาที่เขตข้อมูลใดๆ จากนั้นคลิก แก้ไขแหล่งระเบียน

 • ถ้าคุณได้ตั้งค่าคุณสมบัติ แหล่งระเบียน ของฟอร์มหรือรายงานเป็นตาราง และคุณลากเขตข้อมูลจากส่วน เขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางที่สัมพันธ์กัน ของบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ลงในฟอร์มหรือรายงาน Access จะเปลี่ยน แหล่งระเบียน ของฟอร์มหรือรายงานเป็นคำสั่ง SELECT ที่รวมเขตข้อมูลที่คุณกำลังเพิ่มลงไป ถ้า Access ไม่สามารถกำหนดวิธีการเชื่อมโยงตารางได้ จะมีการแสดงกล่องโต้ตอบ เลือกความสัมพันธ์ เพื่อที่คุณจะได้สามารถเลือกความสัมพันธ์ที่เหมาะสมได้

 • ถ้าคุณลากเขตข้อมูลจากส่วน เขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางอื่น ของบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ลงในฟอร์มหรือรายงาน Access จะแสดงกล่องโต้ตอบ ระบุความสัมพันธ์ คุณต้องใช้กล่องโต้ตอบนี้เพื่อระบุความสัมพันธ์ระหว่างตารางอื่นกับแหล่งระเบียนของฟอร์มหรือรายงาน ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าต้องป้อนเขตข้อมูลใดในกล่องโต้ตอบนี้ คุณอาจต้องคลิก ยกเลิก จากนั้นตรวจสอบความสัมพันธ์ของตารางของคุณ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ดูคำแนะนำความสัมพันธ์ของตารางหรือสร้าง แก้ไข หรือลบความสัมพันธ์

  เขตข้อมูลในส่วน เขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางอื่น ของบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล มีความเป็นไปได้ที่จะมีความสัมพันธ์ทางอ้อมกับแหล่งระเบียนของฟอร์มหรือรายงานโดยผ่านตารางใดตารางหนึ่งในส่วน เขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางที่สัมพันธ์กัน ถ้าเป็นกรณีนี้ การลากเขตข้อมูลจากตารางใดตารางหนึ่งที่สัมพันธ์กันลงในฟอร์มหรือรายงานอาจทำให้ตารางอย่างน้อยหนึ่งตารางย้ายจากส่วน เขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางอื่น ไปยังส่วน เขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางที่สัมพันธ์กัน ได้

 • ถ้าแหล่งระเบียนของฟอร์มหรือรายงานเป็นคำสั่ง SELECT หรือแบบสอบถามที่บันทึกไว้ คุณสามารถดูและแก้ไขแหล่งระเบียนในตัวสร้างแบบสอบถามด้วยการคลิกขวาที่เขตข้อมูลใดๆ ในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล แล้วคลิก แก้ไขแหล่งระเบียน ถ้าแหล่งระเบียนเป็นตาราง คำสั่งนี้จะเรียกตัวสร้างแบบสอบถามเพื่อทำงานกับตารางนั้น Access จะถามคุณว่าต้องการสร้างแบบสอบถามที่ยึดตามตารางนั้นหรือไม่ คลิก ใช่ เพื่อเปลี่ยนแหล่งระเบียนเป็นแบบสอบถาม หรือคลิก ไม่ใช่ เพื่อปล่อยแหล่งระเบียนไว้คงเดิม

 • คุณสามารถเปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล ด้วยการคลิก แก้ไขตาราง ที่อยู่ถัดจากชื่อตาราง หรือด้วยการคลิกขวาที่ชื่อตารางในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล จากนั้นคลิก เปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

 • คุณสามารถใช้บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลการค้นหาลงในตารางได้ด้วยการดำเนินการต่อไปนี้

  1. คลิก แก้ไขตาราง ที่อยู่ถัดจากตารางซึ่งคุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูลการค้นหา

   ตารางจะปรากฏในมุมมองแผ่นข้อมูล

  2. ลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ลงในแผ่นข้อมูล

  3. ตัวช่วยสร้างการค้นหาจะเริ่มต้น ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้าง ในหน้าสุดท้าย ให้คลิก เสร็จสิ้น

 • คุณสามารถชิดบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล จากด้านขวาของพื้นที่ทำงานการเข้าถึงได้ ด้วยการวางตำแหน่งตัวชี้ในแถบชื่อเรื่องของบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล จนกว่าจะเปลี่ยนเป็นการย้ายตัวชี้ ตัวชี้การย้าย แล้ว ลากบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล ไปทางซ้าย คุณสามารถวางรายการใดก็ได้ในพื้นที่ทำงาน หรือคุณสามารถเทียบชิดขอบไว้ด้านซ้ายของพื้นที่ทำงาน ด้วยการลากไปทางด้านซ้าย

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×