การเพิ่มหัวเรื่อง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

วิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มหัวเรื่องใน Word คือการนำลักษณะไปใช้ คุณสามารถใช้ลักษณะที่มีอยู่แล้วภายในหรือคุณอาจกำหนดลักษณะเองได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

นำสไตล์หัวเรื่อง

กำหนดสไตล์หัวเรื่อง

การนำลักษณะหัวเรื่องไปใช้

 1. พิมพ์ข้อความหัวเรื่องของคุณ แล้วเลือกข้อความหัวเรื่องนั้น

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ คลิกสไตล์หัวเรื่องที่คุณต้องการ ถ้าคุณไม่เห็นสไตล์ที่คุณต้อง คลิกการปุ่ม รูปปุ่ม ที่เพิ่มเติม เพื่อขยายแกลเลอรีสไตล์ด่วน

  หมายเหตุ: คุณสามารถดูได้ว่าข้อความที่เลือกจะมีลักษณะเป็นอย่างไรเมื่อใช้ลักษณะเฉพาะอย่างด้วยการวางตัวชี้ของคุณบนลักษณะที่คุณต้องการจะแสดงตัวอย่าง

หมายเหตุ: ถ้าลักษณะที่คุณต้องการไม่ปรากฏอยู่ในแกลเลอรีลักษณะด่วน ให้กด CTRL+SHIFT+S เพื่อเปิดบานหน้าต่างงาน การใช้ลักษณะ ภายใต้ ชื่อลักษณะ ให้พิมพ์ชื่อลักษณะที่คุณต้องการ รายการจะแสดงเฉพาะลักษณะที่คุณได้เคยใช้ในเอกสารแล้วเท่านั้น แต่คุณสามารถพิมพ์ชื่อลักษณะใดๆ ก็ได้ซึ่งได้กำหนดไว้สำหรับเอกสาร

การกำหนดลักษณะหัวเรื่องเอง

คุณสามารถเปลี่ยนแบบอักษรและการจัดรูปแบบของลักษณะหัวเรื่องได้

 1. เลือกข้อความหัวเรื่องที่คุณต้องการจะกำหนดเอง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิกลักษณะหัวเรื่องที่คุณต้องการจะกำหนดเอง

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

  ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนแบบอักษร ขนาด หรือสี

 4. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิกขวาลักษณะหัวเรื่องที่คุณต้องการกำหนดเอง จากนั้นคลิก ปรับปรุงหัวเรื่องให้ตรงกับสิ่งที่เลือก

  ตัวเลือกหัวเรื่อง

ทุกครั้งที่คุณนำลักษณะหัวเรื่องนั้นไปใช้ในเอกสารของคุณ ลักษณะหัวเรื่องดังกล่าวจะรวมการกำหนดค่าเองของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×