การเพิ่มหัวข้อหลักใหม่ในการอภิปราย 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หัวข้อการอภิปรายใหม่ทุกหัวข้อจะเริ่มต้นด้วยหัวข้อหลัก คุณสามารถสร้างข้อความตอบกลับไปยังหัวข้อหลักหรือหัวข้อตอบกลับอี่นๆ ได้ด้วย

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก สร้าง แล้วคลิก หัวข้อ

 2. ป้อนข้อความในเขตข้อมูล หัวข้อ

  โดยทั่วไปแล้ว ค่านี้จะเป็นเรื่องของหัวข้อนี้ เขตข้อมูล หัวข้อ เป็นเขตข้อมูลเดียวที่ต้องมีข้อมูล

 3. คุณสามารถคลิกเมนูแบบหล่นลง ประเภท และเลือกประเภทหรือพิมพ์ชื่อประเภทได้ ถ้าคุณต้องการ

  ถ้าคุณกำหนดประเภท คุณสามารถผนวกไอคอนกับชื่อประเภทได้จากเมนูแบบหล่นลงของไอคอน เช่น ถ้าคุณสร้างประเภทที่ชื่อ "การเดินทางติดต่อธุรกิจ" คุณสามารถผนวกไอคอนรูปเครื่องบินเพื่อทำเครื่องหมายที่หัวข้อเหล่านี้ได้

 4. ถ้าคุณต้องการระบุว่าหัวข้อนี้ "สำคัญ" ให้กาเครื่องหมายที่ ทำเครื่องหมายรายการนี้ว่าสำคัญ

  เครื่องหมายอัศเจรีย์สีแดงจะแสดงอยู่ถัดจากหัวข้อนั้นในมุมมองรายการ

 5. เพิ่มแฟ้มที่แนบได้ตามต้องการ

 6. คลิก บันทึก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×