การเพิ่มหัวข้อตอบกลับในการอภิปราย 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. เลือกหัวข้อที่คุณต้องการตอบกลับ

    หัวข้อนี้อาจเป็นหัวข้อหลักหรือหัวข้ออื่นที่ตอบกลับหัวข้อหลัก

  2. คลิก สร้าง แล้วคลิก ตอบกลับ

    ฟอร์มการตอบกลับจะแสดงขึ้นโดยมีส่วนหัวคงที่พร้อมเรื่องของหัวข้อหลัก

  3. กรอกข้อมูลลงในฟอร์มแบบเดียวกันกับการสร้างหัวข้อหลัก แล้วคลิก บันทึก

    ในมุมมอง เรื่องของหัวข้อตอบกลับจะมาจากเนื้อความของหัวข้อประมาณ 75 อักขระ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×