การเพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลขสไลด์ หมาย เลขหน้า หรือวัน และเวลาลงในสไลด์ของคุณ ดูเพิ่มสไลด์ หรือหมายเลขหน้า หรือวัน และเวลา

คุณสามารถเพิ่มข้อความ (เช่น ชื่อเรื่องงานนำเสนอของคุณ ชื่อผู้นำเสนอ ชื่อแฟ้ม ชื่อบริษัท และอื่นๆ) ที่ด้านล่างของหน้าภาพนิ่ง หน้าเอกสารประกอบคำบรรยาย หรือหน้าบันทึกย่อหน้าเดียวหรือหลายๆ หน้าในงานนำเสนอของคุณ หรือจะเพิ่มที่ด้านบนของหน้าเอกสารประกอบคำบรรยายหรือหน้าบันทึกย่อหน้าเดียวหรือหลายๆ หน้าในงานนำเสนอของคุณก็ได้

การเพิ่มท้ายกระดาษในภาพนิ่ง

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. ในกล่องโต้ตอบ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ ภาพนิ่ง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ท้ายกระดาษ แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในกึ่งกลางด้านล่างของภาพนิ่ง

 3. เมื่อต้องการไม่ให้ข้อความในท้ายกระดาษนี้ปรากฏบนภาพนิ่งชื่อเรื่อง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่แสดงบนภาพนิ่งชื่อเรื่อง

  กล่องโต้ตอบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 4. ให้เลือกให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงข้อมูลท้ายกระดาษบนภาพนิ่งที่เลือกเท่านั้น ให้คลิก นำไปใช้

  • เมื่อต้องการแสดงข้อมูลท้ายกระดาษบนภาพนิ่งทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ ให้คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ หรือทั้งสองอย่างในเอกสารประกอบคำบรรยายหรือหน้าบันทึกย่อ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. ในกล่องโต้ตอบ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ บันทึกย่อและเอกสารประกอบคำบรรยาย ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หัวกระดาษ หรือ ท้ายกระดาษ หรือทั้งสอง แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในด้านบนกึ่งกลาง (หัวกระดาษ) หรือด้างล่างกึ่งกลาง (ท้ายกระดาษ) ของแต่ละหน้าบันทึกย่อหรือหน้าเอกสารประกอบคำบรรยาย

 3. คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

  กล่องโต้ตอบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  หมายเหตุ: 

  • กล่อง แสดงตัวอย่าง ที่อยู่ในกล่องโต้ตอบ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ จะแสดงข้อมูลของหัวกระดาษและท้ายกระดาษในตำแหน่งที่ภาพนิ่ง เอกสารประกอบคำบรรยาย หรือหน้าบันทึกย่อจะแสดงข้อมูลนั้น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบ ตำแหน่ง หรือขนาดของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ดูรูปแบบ ตำแหน่ง และปรับขนาดหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษในงานนำเสนอ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×