การเพิ่มหรือแก้ไขแมโครสำหรับตัวควบคุมบนแผ่นงาน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถทำในตัวควบคุมฟอร์มหรือตัวควบคุม ActiveX โดยอัตโนมัติ โดยทำต่อไปนี้:

 • ดำเนินการกระทำหรือการดำเนินการเมื่อผู้ใช้คลิกที่ตัวควบคุมฟอร์ม โดยกำหนดแมโคร

 • เรียกใช้ Microsoft โค้ด Visual Basic for Applications (VBA) ในการประมวลผลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้โต้ตอบกับตัวควบคุม ActiveX

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้าง แมโคร ดูสร้างหรือลบแมโคร

เพิ่มหรือแก้ไขแมโครสำหรับตัวควบคุมฟอร์ม

 1. คลิกขวาที่ตัวควบคุม แล้วคลิก กำหนดแมโคร

  กล่องโต้ตอบ กำหนดแมโคร จะปรากฏขึ้น

 2. เมื่อต้องการระบุตำแหน่งที่ตั้งของแมโครที่มีอยู่ ให้เลือกตำแหน่งที่แมโครอยู่ในช่อง แมโครใน โดยการเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการค้นหาแมโครในสมุดงานใดๆ ที่เปิดอยู่ ให้เลือก สมุดงานที่เปิดทั้งหมด

   หมายเหตุ: ถ้าแมโครที่คุณต้องการกำหนดให้กับตัวควบคุมอยู่ในอีกสมุดงานหนึ่ง ให้เปิดสมุดงานนั้นก่อนเพื่อที่จะสามารถเลือกสมุดงานนั้นในช่อง แมโครใน ได้

  • เมื่อต้องการจำกัดการค้นหาแมโครไว้ที่สมุดงานที่มีแผ่นงานปัจจุบัน ให้เลือก สมุดงานนี้

  • เมื่อต้องการจำกัดการค้นหาแมโครไว้ที่สมุดงานบางสมุดงาน ให้เลือกสมุดงานนั้นจากรายชื่อสมุดงานที่เปิดอยู่

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  กำหนดแมโคร    ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ระเบียนแมโครใหม่    คลิกบันทึก และเมื่อคุณเสร็จสิ้นการบันทึกแมโคร บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มโค้ด คลิกหยุดการบันทึก รูปปุ่ม

  • กำหนดแมโครที่มีอยู่    คลิกสองครั้งที่แมโครในรายการหรือใส่ชื่อของแมโครในช่อง ชื่อแมโคร

  • สร้างแมโครใหม่    คลิกใหม่ แล้ว ใน Visual Basic Editor เขียนแมโครใหม่

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเขียน แมโคร ดูวิธีใช้ Visual Basic

   ปรับเปลี่ยนแมโครที่ถูกกำหนดแล้ว    ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • แก้ไขแมโครที่ถูกกำหนดแล้ว    คลิกชื่อของแมโครในกล่อง ชื่อแมโคร แล้วคลิก แก้ไข

  • กำหนดแมโครที่มีอยู่แล้วรายการอื่น    คลิกสองครั้งที่แมโครในรายการหรือใส่ชื่อของแมโครในช่อง ชื่อแมโคร

เพิ่มหรือแก้ไขแมโครสำหรับตัวควบคุม ActiveX

 1. ถ้าไม่มีแท็บ นักพัฒนา อยู่ ให้แสดงแท็บขึ้น

  ใน Excel 2016, 2013, 2010:

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > กำหนด Ribbon เอง

  2. ภายใต้กำหนด Ribbon เอง เลือกกล่องกาเครื่องหมายนักพัฒนา แล้ว คลิ กตกลง

  ใน Excel 2007 ให้ทำดังนี้

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

  2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

 2. เมื่อต้องการแก้ไขตัวควบคุม ActiveX ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม เปิดในโหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 3. เลือกตัวควบคุม

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือก หรือยกเลิกเลือกตัวควบคุมบนแผ่นงาน

 4. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกแสดงโค้ด รูปปุ่ม

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถแก้ไขแมโครที่มีอยู่ได้โดยการคลิกขวาที่ตัวควบคุม แล้วคลิก แสดงโค้ด

 5. ใน Visual Basic Editor เขียนแมโครใหม่ หรือเปลี่ยนแมโครที่มีอยู่

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเขียน แมโคร ดูวิธีใช้ Visual Basic

 6. หลังจากที่คุณเขียนแมโครเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ปิดและกลับไปที่ Microsoft Excel บนเมนู แฟ้ม ใน Visual Basic Editor

 7. หลังจากที่คุณ เสร็จสิ้นการออกแบบตัวควบคุมบนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม ปิดโหมดออกแบบ รูปปุ่ม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×