การเพิ่มหรือแก้ไขแมโครสำหรับตัวควบคุมบนแผ่นงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สำหรับฟอร์มและตัวควบคุม ActiveX คุณสามารถทำต่อไปนี้:

 • ดำเนินการกระทำหรือการดำเนินการเมื่อผู้ใช้คลิกตัวควบคุมฟอร์มโดยการกำหนดแมโครให้กับตัวควบคุม

 • เรียกใช้ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) โค้ดการประมวลผลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้โต้ตอบกับตัวควบคุม ActiveX

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้าง แมโคร ดูสร้างหรือลบแมโคร

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่ม หรือแก้ไขแมโครสำหรับตัวควบคุมฟอร์ม

เพิ่ม หรือแก้ไขแมโครสำหรับตัวควบคุม ActiveX

เพิ่มหรือแก้ไขแมโครสำหรับตัวควบคุมฟอร์ม

 1. คลิกขวาที่ตัวควบคุม แล้วคลิก กำหนดแมโคร

  กล่องโต้ตอบ กำหนดแมโคร จะปรากฏขึ้น

 2. เมื่อต้องการระบุตำแหน่งที่ตั้งของแมโครที่มีอยู่ ให้เลือกตำแหน่งที่แมโครอยู่ในช่อง แมโครใน โดยการเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการค้นหาแมโครในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ เลือกเวิร์กบุ๊กที่เปิดทั้งหมด

   หมายเหตุ: ถ้าแมโครที่คุณต้องการกำหนดให้กับตัวควบคุมอยู่ในอีกสมุดงานหนึ่ง ให้เปิดสมุดงานนั้นก่อนเพื่อที่จะสามารถเลือกสมุดงานนั้นในช่อง แมโครใน ได้

  • เมื่อต้องการจำกัดการค้นหาแมโครไว้ที่สมุดงานที่มีแผ่นงานปัจจุบัน ให้เลือก สมุดงานนี้

  • เมื่อต้องการจำกัดการค้นหาแมโครไว้ที่สมุดงานบางสมุดงาน ให้เลือกสมุดงานนั้นจากรายชื่อสมุดงานที่เปิดอยู่

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  กำหนดแมโคร    เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ระเบียนแมโครใหม่    คลิกบันทึก และเมื่อคุณเสร็จสิ้นการบันทึกแมโคร บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มโค้ด คลิกหยุดการบันทึก รูปปุ่ม

  • กำหนดแมโครที่มีอยู่    ดับเบิลคลิกที่แมโครในรายการหรือใส่ชื่อของแมโครนั้นในกล่อง ชื่อแมโคร

  • สร้างแมโครใหม่    คลิก สร้าง จากนั้นใน Visual Basic Editor ให้เขียนแมโครใหม่

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเขียน แมโคร ดูวิธีใช้ Visual Basic

   ปรับเปลี่ยนแมโครที่ถูกกำหนดแล้ว    เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • แก้ไขแมโครที่ถูกกำหนดแล้ว    คลิกชื่อของแมโครในกล่อง ชื่อแมโคร แล้วคลิก แก้ไข

  • กำหนดแมโครอื่นที่มีอยู่แล้ว    ดับเบิลคลิกที่แมโครในรายการหรือใส่ชื่อของแมโครนั้นใน กล่อง ชื่อแมโคร

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือแก้ไขแมโครสำหรับตัวควบคุม ActiveX

 1. ถ้าไม่มีแท็บ นักพัฒนา อยู่ ให้แสดงแท็บขึ้น

  แสดงแท็บนักพัฒนา

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

  2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

   หมายเหตุ: Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

 2. เมื่อต้องการแก้ไขตัวควบคุม ActiveX ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม เปิดในโหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 3. เลือกตัวควบคุม

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือก หรือยกเลิกเลือกตัวควบคุมบนแผ่นงาน

 4. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกแสดงโค้ด รูปปุ่ม

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถแก้ไขแมโครที่มีอยู่ได้โดยการคลิกขวาที่ตัวควบคุม แล้วคลิก แสดงโค้ด

 5. ใน Visual Basic Editor ให้เขียนแมโครใหม่หรือเปลี่ยนแปลงแมโครที่มีอยู่

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเขียน แมโคร ดูวิธีใช้ Visual Basic

 6. หลังจากที่คุณเขียนแมโครเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ปิดและกลับไปที่ Microsoft Excel บนเมนู แฟ้ม ใน Visual Basic Editor

 7. หลังจากที่คุณ เสร็จสิ้นการออกแบบตัวควบคุมบนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม ปิดโหมดออกแบบ รูปปุ่ม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×