การเพิ่มหรือแก้ไขรูปสำหรับนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ไม่ว่าคุณกำลังสร้างบัตรสำหรับตัวคุณเอง หรือกำลังแก้ไขบัตรข้อมูลที่คุณได้รับจากบุคคลอื่น คุณสามารถเพิ่ม หรือเปลี่ยนรูปภาพบนนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนรูปถ่ายโปรไฟล์ Outlook ของคุณเอง ดูเปลี่ยนรูปถ่ายของฉัน

เพิ่ม หรือเปลี่ยนรูปภาพสำหรับนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

 1. เปิดโฟลเดอร์ที่ติดต่อของคุณ โดยการเลือกบุคคลจากแถบนำทาง
  ขึ้นอยู่กับขนาดและการกำหนดค่าของหน้าต่าง Outlook ของคุณ ไอคอนบุคคลสามารถพูดบุคคล หรืออาจเป็นไอคอนของบุคคลที่สอง

  เลือกไอคอนบุคคลเพื่อดูที่ติดต่อของคุณ เลือกบุคคลเพื่อดูที่ติดต่อของคุณ
 2. คลิกมุมมอง >เปลี่ยนมุมมอง

 3. คลิกมุมมองนามบัตร

 4. ค้นหาติดต่อกับนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 5. ดับเบิลคลิกที่ติดต่อ แล้ว ดับเบิลคลิกที่รูปภาพของนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเปิดกล่องแก้ไขนามบัตร

 6. ภายใต้ออกแบบบัตร เลือกเค้าโครงคุณต้องการสำหรับรูป

  ตัวอย่าง คุณอาจต้องรูปจะปรากฏเป็นพื้นหลังบนตัวนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

 7. คลิกเปลี่ยน เพื่อเรียกดูรูปคุณต้องการใช้

หมายเหตุ: ถ้าคุณคลิก ตั้งค่าบัตรใหม่ บัตรจะเปลี่ยนกลับไปยังการออกแบบ Outlook เริ่มต้น และข้อมูลที่ใส่ไว้ในเขตข้อมูลเริ่มต้นในฟอร์มที่ติดต่อ

คุณเอาออก หรือป้องกันไม่ให้รูปภาพถูกใช้ในนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการเลือกเค้าโครงข้อความเท่านั้น ในกล่องโต้ตอบแก้ไขนามบัตร

 1. เปิดโฟลเดอร์ที่ติดต่อของคุณ โดยการเลือกบุคคลจากแถบนำทาง
  ขึ้นอยู่กับขนาดและการกำหนดค่าของหน้าต่าง Outlook ของคุณ ไอคอนบุคคลสามารถพูดบุคคล หรืออาจเป็นไอคอนของบุคคลที่สอง

  เลือกไอคอนบุคคลเพื่อดูที่ติดต่อของคุณ เลือกบุคคลเพื่อดูที่ติดต่อของคุณ
 2. เลือกมุมมอง >เปลี่ยนมุมมอง

 3. คลิกมุมมองนามบัตร

 4. ค้นหาติดต่อที่ มีรูปนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์คุณต้องการเอาออก

 5. ดับเบิลคลิกที่ติดต่อ แล้ว ดับเบิลคลิกที่รูปภาพของนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเปิดกล่องแก้ไขนามบัตร

 6. ภายใต้ออกแบบบัตร เลือกเค้าโครงข้อความเท่านั้น

ดูเพิ่มเติม

ตัวอย่างนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

รูปภาพเช่นโลโก้ของบริษัทและรูปถ่ายทำนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์จำได้ง่ายมาก และง่ายต่อการสแกน เช่นการใช้งานของพวกเขากระดาษในระดับเดียว

เพิ่มรูปภาพเพื่อนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อคุณเพิ่มรูปภาพเพื่อนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถเลือกขนาดและตำแหน่งบนบัตรข้อมูล

รูปนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์เริ่มต้น
นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงรูปเริ่มต้น ตำแหน่งบนด้านซ้าย และการจัดรูปแบบเริ่มต้น

หมายเหตุ: Outlook สร้างนามบัตรสำหรับที่ติดต่อแต่ละรายการที่คุณเพิ่มลงในรายการที่ติดต่อของคุณโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่มีรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับติดต่อ นามบัตรแสดงรูป Outlook เริ่มต้น ถ้าคุณเพิ่มรูปภาพลงในบัตรข้อมูลที่มีรูปเริ่มต้น รูปภาพจะแสดงอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเป็นรูปเริ่มต้น

 1. ในที่ติดต่อเปิด คลิกสองครั้งที่นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

 2. ในกล่องโต้ตอบการแก้ไขนามบัตร ในส่วนการออกแบบบัตร คลิกเปลี่ยน

 3. ค้นหารูปภาพที่คุณต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยน แล้ว ดับเบิลคลิก

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในกล่องโต้ตอบแก้ไขนามบัตร

  ตัวเลือกการออกแบบ

  วิธีการ

  หมายเหตุ

  เมื่อต้องการจัดตำแหน่งรูปในการ์ด

  ถัดจากเค้าโครง เลือกเค้าโครงจากรายการดรอปดาวน์

  บนบัตร business ใหม่ เค้าโครงเริ่มต้น Outlook บัตรข้อมูลที่สามารถมองเห็นได้ในกล่องแสดงตัวอย่างที่อยู่ถัดจากส่วนออกแบบการ์ด

  เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของรูปในการ์ด

  ในรายการดรอปดาวน์จัดแนวรูป เลือกตำแหน่งที่จะจัดตำแหน่งรูปบนบัตร

  เมื่อต้องการปรับขนาดรูปภาพ

  ในกล่องพื้นที่รูป พิมพ์ขนาดของรูป พิมพ์หมายเลขบ่งชี้เปอร์เซ็นต์ของพื้นผิวบัตรข้อมูลที่จะครอบคลุม

  คุณสามารถใช้ลูกศรอยู่ถัดจากกล่องเพื่อปรับขนาดของรูป

 5. คลิก ตกลง

 6. คลิก บันทึกและปิด

คุณยังสามารถใช้รูปภาพเป็นพื้นหลังสำหรับนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขจัดเสียงผิดเพี้ยน รูปควรมีขนาดเท่ากับหน้าของการ์ด พิกเซล 148 248 พิกเซล บัตรเองมีเส้นขอบพิกเซลหนึ่งความเพิ่มเติมด้านที่เหลือทั้งหมด

 1. ในที่ติดต่อเปิด คลิกสองครั้งที่นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

 2. ในกล่องโต้ตอบการแก้ไขนามบัตร ในส่วนการออกแบบบัตร คลิกเปลี่ยน

 3. ค้นหารูปภาพที่คุณต้องการใช้เป็นพื้นหลัง แล้ว ดับเบิลคลิก

 4. ถัดจากเค้าโครง เลือกรูปพื้นหลัง

 5. คลิก ตกลง

 6. คลิก บันทึกและปิด

ถ้านามบัตรอิเล็กทรอนิกส์รูปที่ไม่ใช่รูปเริ่มต้น Outlook ที่มีอยู่แล้วซึ่งเช่นรูปถ่ายหรือโลโก้เช่นรูปภาพที่คุณเพิ่มลงในฟอร์มติดต่อแทนรูปบนบัตรข้อมูล

ตัวอย่างเช่น คุณได้รับนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์จาก Jon Morris ของ Contoso, ltd . บัตรของ Jon มีโลโก้ Contoso ครั้ง ซึ่งคุณต้องการเก็บ แต่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพของ Jon ลงของเขาฟอร์มที่ติดต่อเพื่อให้คุณสามารถจดจำเขาได้ในครั้งถัดไปที่เขาอยู่ในเมืองสำหรับการประชุม

ถ้าคุณเพิ่มรูปภาพลงในฟอร์มติดต่อ คุณจะยังคงเห็นรูปภาพต้นฉบับบนนาม บัตรอิเล็กทรอนิกส์ และในนามบัตรมุมมอง เว้นแต่ว่าคุณอัปเดรูปบนนามบัตรในกล่องโต้ตอบแก้ไขนามบัตร

สิ่งสำคัญ: อัปเดต (การตั้งค่าใหม่) นามบัตรจะอัปเดใหม่ติดต่อข้อมูลอื่น ๆ บนบัตรข้อมูล นั้นจะตั้งค่าใหม่ทั้งหมดของบัตรที่จัดรูปแบบเป็นค่าเริ่มต้น (ยกเว้นรูปภาพ) นี้ประกอบด้วยฟอนต์และพื้นหลังสีและข้อความขนาดและการจัดแนว คำนึงถึงนี้เมื่อคุณกำลังทำงานกับบัตรที่ออกแบบแบบกำหนดเอง

 1. ในการเปิดที่ติดต่อ บนที่ติดต่อ แท็บ ในกลุ่มตัวเลือก คลิกรูปภาพ แล้ว คลิ กเพิ่มรูปภาพ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถคลิกพื้นที่สำหรับรูปภาพที่ติดต่อ และเรียกดูเพื่อค้นหารูปภาพ

 2. ค้นหารูปภาพที่คุณต้องการเพิ่ม แล้ว ดับเบิลคลิก

  รูปภาพถูกปรับขนาดให้พอดีกับพื้นที่รูปภาพที่ติดต่อโดยอัตโนมัติ

 3. คลิก บันทึกและปิด

  หมายเหตุ: คลิกสองครั้งนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเปิดสมุดงาน และการปรับปรุงมุมมองของติดต่อ

คุณเอาออก หรือป้องกันไม่ให้รูปภาพถูกใช้ในนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการเลือกเค้าโครงข้อความเท่านั้น ในกล่องโต้ตอบแก้ไขนามบัตร

 1. ในที่ติดต่อเปิด คลิกสองครั้งนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบแก้ไขนามบัตร

 2. ในส่วนการออกแบบบัตร ในรายการเค้าโครง เลือกข้อความเท่า นั้น

 3. คลิก ตกลง

 4. คลิก บันทึกและปิด

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×