การเพิ่มหรือแก้ไขรูปสำหรับนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ไม่ว่าคุณกำลังสร้างบัตรสำหรับตัวคุณเอง หรือกำลังแก้ไขบัตรข้อมูลที่คุณได้รับจากบุคคลอื่น คุณสามารถเพิ่ม หรือเปลี่ยนรูปภาพบนนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนรูปถ่ายโปรไฟล์ Outlook ของคุณเอง ดูเปลี่ยนรูปถ่ายของฉัน

เพิ่ม หรือเปลี่ยนรูปภาพสำหรับนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

 1. คลิกบุคคล >มุมมอง >เปลี่ยนมุมมอง

 2. คลิกมุมมองนามบัตร

 3. ค้นหาติดต่อกับนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 4. ดับเบิลคลิกที่ติดต่อ แล้ว ดับเบิลคลิกที่รูปภาพของนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเปิดกล่องแก้ไขนามบัตร

 5. ภายใต้ออกแบบบัตร เลือกเค้าโครงคุณต้องการสำหรับรูป

  ตัวอย่าง คุณอาจต้องรูปจะปรากฏเป็นพื้นหลังบนตัวนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

 6. คลิกเปลี่ยน เพื่อเรียกดูรูปคุณต้องการใช้

หมายเหตุ: ถ้คุณคลิก ตั้งค่าบัตรใหม่ บัตรจะเปลี่ยนกลับไปยังการออกแบบ Outlook เริ่มต้นและข้อมูลที่ป้อนในเขตข้อมูลเริ่มต้นในฟอร์มที่ติดต่อ

คุณจะเอารูปออกหรือป้องกันไม่ให้ใช้รูปในนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยเลือกเค้าโครง เฉพาะข้อความ ในกล่องโต้ตอบ การแก้ไขนามบัตร

 1. คลิกบุคคล >มุมมอง >เปลี่ยนมุมมอง

 2. คลิกมุมมองนามบัตร

 3. ค้นหาติดต่อที่ มีรูปนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์คุณต้องการเอาออก

 4. ดับเบิลคลิกที่ติดต่อ แล้ว ดับเบิลคลิกที่รูปภาพของนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเปิดกล่องแก้ไขนามบัตร

 5. ภายใต้ออกแบบบัตร เลือกเค้าโครงข้อความเท่านั้น

ดูเพิ่มเติม

ตัวอย่างนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

รูปภาพเช่นโลโก้ของบริษัทและรูปถ่ายทำนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์จำได้ง่ายมาก และง่ายต่อการสแกน เช่นการใช้งานของพวกเขากระดาษในระดับเดียว

เพิ่มรูปลงในนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อคุณเพิ่มรูปลงในนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถเลือกขนาดและตำแหน่งของรูปบนนามบัตรนั้นได้

รูปนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์เริ่มต้น
นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงรูปเริ่มต้น วางตำแหน่งทางซ้าย และใช้การจัดรูปแบบเริ่มต้น

หมายเหตุ: Outlook จะสร้างนามบัตรสำหรับที่ติดต่อแต่ละรายการที่คุณเพิ่มลงในรายการที่ติดต่อของคุณโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่มีรูปที่สัมพันธ์กับที่ติดต่อ นามบัตรจะแสดงรูปเริ่มต้นของ Outlook ถ้าคุณเพิ่มรูปภาพลงในนามบัตรที่มีรูปเริ่มต้น รูปภาพใหม่นี้จะแสดงในตำแหน่งเดียวกันกับรูปเริ่มต้น

 1. ในที่ติดต่อที่เปิดอยู่ ให้คลิกสองครั้งที่นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

 2. ในกล่องโต้ตอบ การแก้ไขนามบัตร ในส่วน การออกแบบบัตร ให้คลิก เปลี่ยน

 3. ระบุตำแหน่งรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยน แล้วคลิกสองครั้งที่รูปภาพนั้น

 4. ในกล่องโต้ตอบ การแก้ไขนามบัตร ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  ตัวเลือกการออกแบบ

  วิธีการ

  หมายเหตุ

  เมื่อต้องการวางตำแหน่งรูปบนบัตร

  ถัดจาก เค้าโครง ให้เลือกเค้าโครงจากรายการแบบหล่นลง

  ในนามบัตรใบใหม่ เค้าโครงเริ่มต้นของนามบัตร Outlook จะปรากฏในกล่องแสดงตัวอย่างที่อยู่ติดกับส่วน การออกแบบบัตร

  เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของรูปบนบัตร

  ในรายการแบบหล่นลง จัดแนวรูป ให้เลือกตำแหน่งที่จะวางรูปบนนามบัตร

  เมื่อต้องการปรับขนาดของรูป

  ในกล่อง พื้นที่แสดงรูป ให้พิมพ์ขนาดของรูป ตัวเลขที่พิมพ์จะแสดงเปอร์เซ็นต์ที่รูปจะครอบคลุมพื้นผิวนามบัตร

  คุณสามารถใช้ลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่องนี้เพื่อปรับขนาดของรูป

 5. คลิก ตกลง

 6. คลิก บันทึกแล้วปิด

คุณยังสามารถใช้รูปเป็นพื้นหลังสำหรับนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความบิดเบี้ยว รูปควรมีขนาดเท่ากับพื้นที่หน้านามบัตร นั่นคือ 248 พิกเซล x 148 พิกเซล ตัวนามบัตรจะมีเส้นขอบเพิ่มมาด้านละหนึ่งพิกเซลในทุกด้าน

 1. ในที่ติดต่อที่เปิดอยู่ ให้คลิกสองครั้งที่นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

 2. ในกล่องโต้ตอบ การแก้ไขนามบัตร ในส่วน การออกแบบบัตร ให้คลิก เปลี่ยน

 3. ระบุตำแหน่งรูปภาพที่คุณต้องการใช้เป็นพื้นหลัง แล้วคลิกสองครั้งที่รูปภาพนั้น

 4. ถัดจาก เค้าโครง ให้เลือก รูปพื้นหลัง

 5. คลิก ตกลง

 6. คลิก บันทึกแล้วปิด

ถ้านามบัตรอิเล็กทรอนิกส์มีรูปที่ไม่ใช่รูปเริ่มต้นของ Outlook อยู่แล้ว เช่น รูปถ่าย หรือโลโก้  รูปที่คุณเพิ่มลงในฟอร์มที่ติดต่อนั้นจะไม่ไปแทนที่รูปบนบัตร

ตัวอย่างเช่น คุณได้รับนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์จาก ณัทธร ชัยนาม ที่มาจาก Contoso, Ltd บนบัตรของเขามีโลโก้ของ Contoso อยู่ ซึ่งคุณต้องการเก็บไว้ แต่คุณยังอยากเพิ่มรูปภาพของ ณัทธร ลงในฟอร์มที่ติดต่อ เพื่อที่คุณจะจำเขาได้ในครั้งต่อไปที่เขาเข้าเมืองเพื่อเข้าร่วมการประชุม

ถ้าคุณเพิ่มรูปภาพลงในฟอร์มที่ติดต่อ คุณจะยังคงเห็นรูปต้นฉบับบนนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์และในมุมมองนามบัตร เว้นแต่ว่าคุณจะปรับปรุงรูปบนนามบัตรในกล่องโต้ตอบ การแก้ไขนามบัตร

สิ่งสำคัญ: การปรับปรุง (การตั้งค่าใหม่) ให้กับนามบัตรจะเป็นการปรับปรุงข้อมูลที่ติดต่อใหม่อื่นๆ บนบัตรนั้นด้วย ทั้งยังเป็นการตั้งค่าการจัดรูปแบบทั้งหมดของบัตรกลับเป็นค่าเริ่มต้น (ยกเว้นรูปภาพ) ซึ่งรวมถึงสีของแบบอักษรและพื้นหลัง และขนาดตัวอักษรและการจัดแนว โปรดคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เมื่อทำงานกับนามบัตรแบบกำหนดเอง

 1. ในที่ติดต่อที่เปิดอยู่ บนแท็บ ที่ติดต่อ ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก รูปภาพ แล้วคลิก เพิ่มรูปภาพ

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกพื้นที่สำหรับใส่รูปภาพของที่ติดต่อ แล้วเรียกดูเพื่อค้นหารูปได้ด้วย

 2. ระบุตำแหน่งของรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิกสองครั้งที่รูปภาพนั้น

  รูปภาพจะได้รับการจัดขนาดให้พอดีกับพื้นที่ของรูปภาพที่ติดต่อโดยอัตโนมัติ

 3. คลิก บันทึกแล้วปิด

  หมายเหตุ: อย่าคลิกสองครั้งที่นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเปิดขึ้นและปรับปรุงมุมมองนั้นของที่ติดต่อ

คุณจะเอารูปออกหรือป้องกันไม่ให้ใช้รูปในนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยเลือกเค้าโครง เฉพาะข้อความ ในกล่องโต้ตอบ การแก้ไขนามบัตร

 1. ในที่ติดต่อที่เปิดอยู่ ให้คลิกสองครั้งที่นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ การแก้ไขนามบัตร

 2. ในส่วน การออกแบบบัตร ในรายการ เค้าโครง ให้เลือก เฉพาะข้อความ

 3. คลิก ตกลง

 4. คลิก บันทึกแล้วปิด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×