การเพิ่มหรือเอาโฟลเดอร์ออกจากรายการโปรด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รายการโปรด ซึ่งอยู่ที่ด้านบนสุดของ บานหน้าต่างนำทาง จะประกอบด้วยทางลัดไปยังโฟลเดอร์ต่างๆ เช่น กล่องจดหมายเข้า รายการที่ถูกส่ง และ โฟลเดอร์การค้นหา คุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ เอาโฟลเดอร์ออก และจัดเรียงโฟลเดอร์ในส่วนนี้เพื่อเข้าถึงโฟลเดอร์จดหมายของคุณได้ง่ายดายยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเข้าถึงโฟลเดอร์ที่คุณสร้างขึ้นสำหรับโครงการหนึ่งบ่อยๆ ให้เพิ่มโฟลเดอร์นั้นลงในส่วน รายการโปรด

รายการโปรดในบานหน้าต่างนำทาง

เมื่อเพิ่มโฟลเดอร์ลงใน รายการโปรด จะมีการสร้างทางลัดไปยังโฟลเดอร์นั้นขึ้น แต่โฟลเดอร์และเนื้อหาของโฟลเดอร์นั้นจะยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งเดิมในรายการโฟลเดอร์ การเอาโฟลเดอร์ออกจาก รายการโปรด ไม่ได้เป็นการลบโฟลเดอร์หรือเนื้อหา แต่เป็นการเอาเฉพาะทางลัดที่ปรากฏใน รายการโปรด ออกเท่านั้น

เคล็ดลับ: ยุบ และขยายส่วนรายการโปรด ได้ ด้วยการคลิก ไอคอนที่ถูกขยาย หรือ ไอคอนที่ถูกยุบ ที่อยู่ถัดจากรายการโปรด ส่วนรายการโปรด ยุบช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของโฟลเดอร์จดหมายของคุณในบานหน้าต่างนำทาง ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ส่วนรายการโปรด คุณสามารถปิดส่วนรายการโปรด

การเพิ่มหรือเอาโฟลเดอร์ออกจากรายการโปรด

เมื่อต้องการเพิ่มหรือเอาโฟลเดอร์ออกจากส่วน รายการโปรด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นบนแท็บ โฟลเดอร์ ในกลุ่ม รายการโปรด ให้คลิก แสดงในรายการโปรด คำสั่ง Ribbon จะถูกเน้นเมื่อโฟลเดอร์ที่เลือกปรากฏขึ้นใน รายการโปรด

  • คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการเพิ่มหรือเอาออก แล้วคลิก แสดงในรายการโปรด หรือ เอาออกจากรายการโปรด

  • คลิกที่โฟลเดอร์แล้วลากเข้าไปหรือลากออกจาก รายการโปรด

    การลากโฟลเดอร์ลงในรายการโปรดในบานหน้าต่างนำทาง

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเอาโฟลเดอร์ออกจาก รายการโปรด ไม่ใช่ลบโฟลเดอร์เหล่านั้น เมื่อคุณเอาโฟลเดอร์ออกจาก รายการโปรด โฟลเดอร์ต้นฉบับในรายการโฟลเดอร์จะยังคงอยู่ การลบโฟลเดอร์ออกจาก รายการโปรด จะเป็นการลบโฟลเดอร์และเนื้อหาออกจาก Outlook

ด้านบนของหน้า

การเรียงลำดับโฟลเดอร์ในรายการโปรด

โฟลเดอร์ในรายการโฟลเดอร์จะเรียงลำดับตามตัวอักษร อย่างไรก็ตาม ใน รายการโปรด คุณสามารถจัดเรียงโฟลเดอร์ในลำดับอย่างไรก็ได้

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อเพิ่มโฟลเดอร์ลงใน รายการโปรด โฟลเดอร์นั้นจะปรากฏที่ด้านล่างของรายการ เมื่อต้องการจัดเรียงโฟลเดอร์ใหม่ ให้คลิกแล้วลากโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งใหม่ใน รายการโปรด

การลากโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ในรายการโปรด

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×