การเพิ่มหรือเอาแถวเกณฑ์ของคิวรีออก

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใส่ชุดเกณฑ์ทางเลือกในคิวรี โดยใช้แถวเกณฑ์เพิ่มเติมได้ ถ้าระเบียนตรงกับเกณฑ์ทั้งหมดของแถวเกณฑ์ใดๆ Access จะรวมระเบียนนั้นในผลลัพธ์คิวรี ถ้าคุณไม่ต้องการนำแถวเกณฑ์ใดๆ ไปใช้อีกต่อไป คุณสามารถลบออกได้ เริ่มต้นด้วยการเปิดคิวรีในมุมมองออกแบบ

เพิ่มแถวเกณฑ์

คลิกแถวในตารางออกแบบแบบสอบถามอยู่ด้านล่างตำแหน่งที่คุณต้องแถวเกณฑ์ปรากฏ แล้ว บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มตั้งค่าแบบสอบถาม คลิ กแทรกแถว

ปุ่ม แทรกแถว บนแท็บ ออกแบบเครื่องมือคิวรี

Access เพิ่มแถวเหนือแถวที่คุณคลิกใหม่

เอาแถวเกณฑ์ออก

คลิกที่ใดก็ได้ในแถว จากนั้นบนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตั้งค่าคิวรี ให้คลิก ลบแถว

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์คิวรี

สำหรับภาพรวมของคิวรี รวมถึงภาพรวมของการใช้เกณฑ์ ให้ดูบทความ บทนำสู่คิวรี

สำหรับตัวอย่างในการใช้เกณฑ์กับข้อมูลชนิดต่างๆ ให้ดูบทความ ตัวอย่างของเกณฑ์คิวรี

เกณฑ์เป็นนิพจน์ชนิดหนึ่ง ยิ่งคุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับนิพจน์ดีเพียงใด คุณจะสามารถระบุเกณฑ์คิวรีได้ดีขึ้นเท่านั้น สำหรับภาพรวมของนิพจน์ ให้ดูบทความ การสร้างนิพจน์

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×