การเพิ่มหรือเอาเส้นและแท่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปยังหรือออกจากแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เพื่อช่วยคุณในการวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงในแผนภูมิ คุณสามารถเพิ่มเส้นและแท่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (เช่น เส้นเชื่อมชุดข้อมูล เส้นขีดลง เส้นเชื่อมจุดสูงสุด-ต่ำสุด และแท่งขึ้น-ลง) ลงในแผนภูมิที่ต้องการได้ (เช่น แผนภูมิแท่งและแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนสองมิติ, แผนภูมิเส้น, แผนภูมิวงกลมจากวงกลมและแผนภูมิแท่งจากวงกลม, แผนภูมิพื้นที่ และแผนภูมิหุ้น) ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงเส้นหรือแท่งอีกต่อไป คุณสามารถเอาเส้นหรือแท่งเหล่านั้นออกได้

แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนที่มีการแสดงเส้นเชื่อมชุดข้อมูล

ในบทความนี้

กำหนดไว้ล่วงหน้าเส้นและแผนภูมิแท่งชนิดที่คุณสามารถเพิ่มลงในแผนภูมิ

เพิ่มเส้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือแท่งในแผนภูมิ

เอาเส้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือแท่งจากแผนภูมิ

ชนิดของเส้นและแท่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่คุณสามารถเพิ่มไปยังแผนภูมิ

เส้นและแท่งชนิดต่างๆ จะมีให้ในแผนภูมิแท่งและแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนสองมิติ แผนภูมิเส้น แผนภูมิวงกลมจากวงกลมและแผนภูมิแท่งจากวงกลม แผนภูมิพื้นที่ และแผนภูมิหุ้น คุณสามารถเพิ่มเส้นหรือแท่งอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับชนิดแผนภูมิที่คุณใช้

 • เส้นเชื่อมชุดข้อมูล    การเชื่อมต่อรายการเหล่านี้ชุดข้อมูล ในแบบสองมิติแท่งแบบเรียงซ้อน และแผนภูมิคอลัมน์เพื่อเน้นความแตกต่างในหน่วยวัดระหว่างแต่ละชุดข้อมูล แผนภูมิวงกลมจากวงกลมและแผนภูมิแท่งแผนภูมิวงกลมแสดงบรรทัดชุดข้อมูลตามค่าเริ่มต้นการเชื่อมต่อแผนภูมิวงกลมหลัก ด้วยแผนภูมิวงกลมรองหรือแผนภูมิแท่ง

  เส้นเชื่อมชุดข้อมูล

 • เส้นขีดลง    มีอยู่ในพื้นที่ที่สองมิติ และสามมิติและแผนภูมิเส้น รายการเหล่านี้ขยายจากจุดข้อมูล แกนแนวนอน (ประเภท) เพื่อช่วยอธิบายที่หนึ่งตัวแสดงข้อมูล สิ้นสุดและเริ่มการทำเครื่องหมายข้อมูลถัดไปเมื่อต้องการ

  เส้นขีดลง

 • เส้น    พร้อมใช้งานในแผนภูมิเส้นแบบสองมิติ และแสดงตามค่าเริ่มต้นในแผนภูมิหุ้น ขีดเส้นขยายจากค่าสูงสุดค่าต่ำสุดในแต่ละประเภท

  เส้นเชื่อมจุดสูงสุด-ต่ำสุด

 • แถบขึ้นลง    มีประโยชน์ในแผนภูมิเส้นที่มีชุดข้อมูลหลายชุด แถบขึ้นลงระบุความแตกต่างระหว่างจุดข้อมูลในชุดข้อมูลชุดแรกและชุดข้อมูลล่าสุด ตามค่าเริ่มต้น แถบเหล่านี้จะถูกเพิ่มเป็นแผนภูมิหุ้น เช่น Volume-เปิดสูง-ต่ำปิด และเปิด-สูง-ต่ำปิด

  แถบขึ้น-ลง

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มเส้นและแท่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปยังแผนภูมิ

 1. คลิกที่แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนสองมิติ แผนภูมิคอลัมน์ แผนภูมิเส้น แผนภูมิวงกลมจากวงกลม แผนภูมิแท่งจากวงกลม แผนภูมิพื้นที่ หรือแผนภูมิหุ้นที่คุณต้องการเพิ่มเส้นหรือแท่ง

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม วิเคราะห์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก เส้น จากนั้นคลิกชนิดของเส้นที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: ชนิดเส้นที่แตกต่างกันจะมีให้ใช้สำหรับชนิดแผนภูมิต่างๆ

  • คลิก แท่งขึ้น/ลง จากนั้นคลิก แท่งขึ้น/ลง

   กลุ่ม วิเคราะห์ บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

เคล็ดลับ: คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบของเส้นเชื่อมชุดข้อมูล, เส้นขีดลง, เส้นเชื่อมจุดสูงสุด-ต่ำสุด หรือแท่งขึ้น-ลงที่คุณแสดงในแผนภูมิได้โดยการคลิกขวาที่เส้นหรือแท่ง แล้วคลิก รูปแบบ <ชนิดเส้นหรือแท่ง>

ด้านบนของหน้า

การเอาเส้นและแท่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้าออกจากแผนภูมิ

 1. คลิกที่แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนสองมิติ แผนภูมิคอลัมน์ แผนภูมิเส้น แผนภูมิวงกลมจากวงกลม แผนภูมิแท่งจากวงกลม แผนภูมิพื้นที่ หรือแผนภูมิหุ้นที่แสดงเส้นหรือแท่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม วิเคราะห์ ให้คลิก เส้น หรือ แท่งขึ้น/ลง แล้วคลิก ไม่มี เพื่อเอาเส้นหรือแท่งออกจากแผนภูมิ

  กลุ่ม วิเคราะห์ บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

เคล็ดลับ: คุณสามารถเอาเส้นหรือแท่งข้อมูลออกได้ทันที หลังจากที่เพิ่มในแผนภูมิได้เช่นกัน โดยการคลิก เลิกทำ ใน แถบเครื่องมือด่วน หรือกด CTRL+Z

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×