ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การเพิ่มหรือเอาเส้นขอบของกล่องข้อความรูปภาพและรูปร่างออก

ต่อไปนี้เป็นวิธีการเพิ่มเส้นลวดลายหรือเส้นขอบแบบกำหนดเองลงในกล่องข้อความรูปภาพและวัตถุอื่นๆใน Word, PowerPoint หรือ Excel for Mac

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้เพิ่มเส้นขอบให้กับรูปร่างกล่องข้อความรูปภาพหรือวัตถุอื่นๆใน Mac Office คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเอาเส้นขอบของวัตถุออกได้

ลองใช้เค้าร่าง "ร่าง"

นี่คือฟีเจอร์เฉพาะสำหรับผู้สมัครใช้งานเท่านั้น ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะสมาชิก Office 365 เท่านั้น

ถ้าคุณกำลังใช้Office 365 for Mac (เวอร์ชัน๑๖.๒๘หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า) คุณจะสามารถทำให้รูปร่างเป็นแบบสบายๆวาดด้วยมือที่มีเค้าร่างร่าง

 1. เลือกรูปร่างที่มีอยู่แล้วในเอกสารของคุณหรือวาดรูปใหม่

 2. ด้วยรูปร่างที่เลือกบนแท็บรูปแบบรูปร่างให้เลือกเส้นกรอบรูปร่าง>ร่างแล้วเลือกความกว้างของเส้น

  (ขนาดจุดที่เล็กลง ("pt") ซึ่งเป็นเส้นที่บางกว่าที่สุดคือ)

การเพิ่มหรือเอาเส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความออก

 1. เลือกรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการเพิ่มเปลี่ยนแปลงหรือเอาเส้นขอบออก

 2. คลิกรูปแบบรูปร่างแล้วคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากเส้นกรอบรูปร่าง

  Clcik ไอคอนเส้นกรอบรูปร่าง

 3. ให้เลือกทำดังนี้:

  เมื่อต้องการ

  ทำสิ่งนี้

  เพิ่มหรือเปลี่ยนสีของเส้นขอบ

  คลิกสีที่คุณต้องการหรือผสมสีของคุณเองโดยการคลิกสีเส้นกรอบเพิ่มเติม

  เพิ่มหรือเปลี่ยนความหนาของเส้นขอบ

  ชี้ไปที่น้ำหนักจากนั้นเลือกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

  เพิ่มหรือเปลี่ยนสไตล์ของเส้นขอบ

  ชี้ไปที่ เส้นประ แล้วคลิกสไตล์เส้นที่คุณต้องการ

  เอาเส้นขอบออกจากรูปร่างหรือกล่องข้อความ

  คลิกไม่มีเส้นกรอบ

การเพิ่มหรือเอาเส้นขอบรูปภาพออก

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่มเปลี่ยนแปลงหรือเอาเส้นขอบออก

 2. คลิกรูปแบบรูปภาพแล้วคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากเส้นขอบรูปภาพ

  คลิกไอคอนรูปร่างของรูปภาพ

 3. ให้เลือกทำดังนี้:

  เมื่อต้องการ

  ทำสิ่งนี้

  เพิ่มหรือเปลี่ยนสีของเส้นขอบ

  คลิกสีที่คุณต้องการหรือผสมสีของคุณเองโดยการคลิกสีเส้นกรอบเพิ่มเติม

  เพิ่มหรือเปลี่ยนความหนาของเส้นขอบ

  ชี้ไปที่น้ำหนักแล้วเลือกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

  เพิ่มหรือเปลี่ยนสไตล์ของเส้นขอบ

  ชี้ไปที่เส้นประจากนั้นคลิกลักษณะเส้นที่คุณต้องการ

  เอาเส้นขอบออกจากรูปภาพ

  คลิกไม่มีเส้นกรอบ

ให้เลือกทำดังนี้

เพิ่มเส้นขอบลงในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 1. เลือกรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบ

 2. บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ สไตล์รูปร่าง คลิก เส้น

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

 3. ให้เลือกทำดังนี้:

  เมื่อต้องการ

  ทำสิ่งนี้

  เพิ่มเส้นขอบที่มีสี

  คลิกสีที่คุณต้องการ หรือผสมสีของคุณเองด้วยการคลิกที่ สีเพิ่มเติม

  เพิ่มเส้นขอบที่มีความหนาเฉพาะเจาะจง

  ชี้ไปที่ น้ำหนัก จากนั้นเลือกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

  เพิ่มเส้นขอบที่มีสไตล์เฉพาะเจาะจง

  ชี้ไปที่ เส้นประ จากนั้นคลิกสไตล์ของเส้นที่คุณต้องการ

เพิ่มเส้นขอบลงในตาราง

 1. เลือกตารางที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบ

 2. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ทำสิ่งนี้

  เพิ่มเส้นขอบที่มีสี

  บนแท็บ ตาราง ภายใต้ สไตล์ตาราง คลิกลูกศรอยู่ถัดจาก เส้น จากนั้นคลิกสีที่คุณต้องการ หรือผสมสีของคุณเองด้วยการคลิก สีเพิ่มเติม

  เพิ่มเส้นขอบที่มีความหนาเฉพาะเจาะจง

  บนแท็บตารางภายใต้วาดเส้นขอบให้คลิกน้ำหนักเส้น น้ำหนักเส้น เมนูป็อปอัพแล้วเลือกความหนาที่คุณต้องการให้เส้นขอบ

  เพิ่มเส้นขอบที่มีสไตล์เฉพาะเจาะจง

  บนแท็บตารางภายใต้วาดเส้นขอบให้คลิกสไตล์เส้น ลักษณะเส้น เมนูป็อปอัพแล้วเลือกสไตล์เส้นที่คุณต้องการให้มีเส้นขอบ

 3. บนแท็บตารางภายใต้วาดเส้นขอบให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากเส้นขอบ ปุ่มเส้นขอบ แล้วเลือกหรือล้างเส้นขอบของตารางที่คุณต้องการ

  แท็บ ตาราง กลุ่ม วาดเส้นขอบ

เพิ่มเส้นขอบให้กับรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพที่ต้องการเพิ่มเส้นขอบลงไป

 2. บนแท็บจัดรูปแบบรูปภาพภายใต้สไตล์รูปภาพให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากเส้นขอบ ปุ่มเส้นขอบ

 3. ให้เลือกทำดังนี้:

  เมื่อต้องการ

  ทำสิ่งนี้

  เพิ่มเส้นขอบที่มีสี

  คลิกสีที่คุณต้องการ หรือผสมสีของคุณเองด้วยการคลิกที่ สีเพิ่มเติม

  เพิ่มเส้นขอบที่มีความหนาเฉพาะเจาะจง

  ชี้ไปที่ น้ำหนัก จากนั้นเลือกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

  เพิ่มเส้นขอบที่มีสไตล์เฉพาะเจาะจง

  ชี้ไปที่ เส้นประ จากนั้นคลิกสไตล์ของเส้นที่คุณต้องการ

ให้เลือกทำดังนี้

เพิ่มเส้นขอบลงในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 1. เลือกรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบ

 2. บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ สไตล์รูปร่าง คลิก เส้น

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

 3. ให้เลือกทำดังนี้:

  เมื่อต้องการ

  ทำสิ่งนี้

  เพิ่มเส้นขอบที่มีสี

  คลิกสีที่คุณต้องการ หรือผสมสีของคุณเองด้วยการคลิกที่ สีเพิ่มเติม

  เพิ่มเส้นขอบที่มีความหนาเฉพาะเจาะจง

  ชี้ไปที่ น้ำหนัก จากนั้นเลือกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

  เพิ่มเส้นขอบที่มีสไตล์เฉพาะเจาะจง

  ชี้ไปที่ เส้นประ จากนั้นคลิกสไตล์ของเส้นที่คุณต้องการ

เพิ่มเส้นขอบลงในตาราง

 1. เลือกตารางที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบ

 2. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ทำสิ่งนี้

  เพิ่มเส้นขอบที่มีสี

  บนแท็บ ตาราง ภายใต้ สไตล์ตาราง คลิกลูกศรอยู่ถัดจาก เส้น จากนั้นคลิกสีที่คุณต้องการ หรือผสมสีของคุณเองด้วยการคลิก สีเพิ่มเติม

  เพิ่มเส้นขอบที่มีความหนาเฉพาะเจาะจง

  บนแท็บตารางภายใต้วาดเส้นขอบให้คลิกน้ำหนักเส้น น้ำหนักเส้น เมนูป็อปอัพแล้วเลือกความหนาที่คุณต้องการให้เส้นขอบ

  เพิ่มเส้นขอบที่มีสไตล์เฉพาะเจาะจง

  บนแท็บตารางภายใต้วาดเส้นขอบให้คลิกสไตล์เส้น ลักษณะเส้น เมนูป็อปอัพแล้วเลือกสไตล์เส้นที่คุณต้องการให้มีเส้นขอบ

 3. บนแท็บตารางภายใต้วาดเส้นขอบให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากเส้นขอบ ปุ่มเส้นขอบ แล้วเลือกหรือล้างเส้นขอบของตารางที่คุณต้องการ

  แท็บ ตาราง ใน PowerPoint กลุ่ม วาดเส้นขอบ

เพิ่มเส้นขอบให้กับรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพที่ต้องการเพิ่มเส้นขอบลงไป

 2. บนแท็บจัดรูปแบบรูปภาพภายใต้สไตล์รูปภาพให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากเส้นขอบ ปุ่มเส้นขอบ

 3. ให้เลือกทำดังนี้:

  เมื่อต้องการ

  ทำสิ่งนี้

  เพิ่มเส้นขอบที่มีสี

  คลิกสีที่คุณต้องการ หรือผสมสีของคุณเองด้วยการคลิกที่ สีเพิ่มเติม

  เพิ่มเส้นขอบที่มีความหนาเฉพาะเจาะจง

  ชี้ไปที่ น้ำหนัก จากนั้นเลือกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

  เพิ่มเส้นขอบที่มีสไตล์เฉพาะเจาะจง

  ชี้ไปที่ เส้นประ จากนั้นคลิกสไตล์ของเส้นที่คุณต้องการ

ให้เลือกทำดังนี้

เพิ่มเส้นขอบลงในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 1. เลือกรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบ

 2. บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ สไตล์รูปร่าง คลิก เส้น

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

 3. ให้เลือกทำดังนี้:

  เมื่อต้องการ

  ทำสิ่งนี้

  เพิ่มเส้นขอบที่มีสี

  คลิกสีที่คุณต้องการ หรือผสมสีของคุณเองด้วยการคลิกที่ สีเพิ่มเติม

  เพิ่มเส้นขอบที่มีความหนาเฉพาะเจาะจง

  ชี้ไปที่ น้ำหนัก จากนั้นเลือกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

  เพิ่มเส้นขอบที่มีสไตล์เฉพาะเจาะจง

  ชี้ไปที่ เส้นประ จากนั้นคลิกสไตล์ของเส้นที่คุณต้องการ

เพิ่มเส้นขอบให้กับรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพที่ต้องการเพิ่มเส้นขอบลงไป

 2. บนแท็บจัดรูปแบบรูปภาพภายใต้สไตล์รูปภาพให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากเส้นขอบ ปุ่มเส้นขอบ

 3. ให้เลือกทำดังนี้:

  เมื่อต้องการ

  ทำสิ่งนี้

  เพิ่มเส้นขอบที่มีสี

  คลิกสีที่คุณต้องการ หรือผสมสีของคุณเองด้วยการคลิกที่ สีเพิ่มเติม

  เพิ่มเส้นขอบที่มีความหนาเฉพาะเจาะจง

  ชี้ไปที่ น้ำหนัก จากนั้นเลือกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

  เพิ่มเส้นขอบที่มีสไตล์เฉพาะเจาะจง

  ชี้ไปที่ เส้นประ จากนั้นคลิกสไตล์ของเส้นที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

การเพิ่มเส้นขอบหน้ากระดาษ

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×