การเพิ่มหรือเอาเสียงออกจากข้อความมัลติมีเดียของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟีเจอร์ในบทความนี้จะไม่พร้อมใช้งานการบริการแบบไร้สายสมาชิกในประเทศสหรัฐอเมริกา บริการ Outlook Mobile จะถูกจำกัดกับข้อความในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

Outlook Mobile Service ทำให้การแทรกคลิปเสียงเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับข้อความมัลติมีเดียของคุณเป็นสิ่งที่ง่าย คลิปเสียงอาจจะมาจาก Clip Organizer หรือจากแฟ้มเสียงส่วนบุคลของคุณเองก็ได้

ในบทความนี้

เพิ่มไฟล์เสียง

แสดงตัวอย่างไฟล์เสียง

การเอาออกเสียงจากของข้อความมัลติมีเดีย

ข้อจำกัดของขนาดสำหรับข้อความมัลติมีเดีย

เพิ่มไฟล์เสียง

 1. ในข้อความมัลติมีเดียใหม่ คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มไฟล์เสียง

 2. บนแท็บ ข้อความมัลติมีเดีย ในกลุ่ม แทรก ให้คลิกลูกศรที่อยู่ใต้ เสียง

  Insert group

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มไฟล์เสียงที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือดิสก์ภายนอก คลิกจากแฟ้ม ค้นหาโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยไฟล์ แล้ว ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม

  • เมื่อต้องการเพิ่มปเสียงจาก Clip Organizer คลิกเสียงจาก Clip Organizerเลื่อนไปคลิปเสียงที่คุณต้องการในบานหน้าต่างงานภาพตัดปะแล้ว คลิ กเพื่อเพิ่มไปยังสไลด์

  • คุณยังสามารถคลิกปุ่มเสียงบนสไลด์เพื่อเพิ่มไฟล์เสียง ชื่อของไฟล์เสียงจะปรากฏที่ด้านล่างของสไลด์มัลติมีเดีย

   หมายเหตุ: 

   • ถ้าภาพนิ่งที่เลือกมีแฟ้มเสียงอยู่แล้ว แฟ้มใหม่จะไปแทนที่แฟ้มเก่าโดยอัตโนมัติ

   • เมื่อต้องการรวมแฟ้มเสียงมากกว่าหนึ่งแฟ้มไว้ในข้อความมัลติมีเดีย ให้เพิ่มภาพนิ่งใหม่ แล้วทำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ซ้ำ

ด้านบนของหน้า

แสดงตัวอย่างแฟ้มเสียง

คุณสามารถแสดงตัวอย่างแฟ้มเสียงด้วยการคลิกปุ่ม เล่นเสียง ที่ด้านล่างของภาพนิ่ง

ด้านบนของหน้า

เอาแฟ้มเสียงออกจากข้อความมัลติมีเดียของคุณ

 1. คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการเอาแฟ้มเสียงออก

 2. คลิก เอาออก ที่อยู่ติดกับชื่อของแฟ้มเสียง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแทนที่แฟ้มเสียงด้วยแฟ้มเสียงใหม่ ให้เลือกภาพนิ่งที่มีแฟ้มเสียงนั้น แล้วแทรกแฟ้มเสียงใหม่ แฟ้มใหม่จะไปแทนที่แฟ้มเก่าโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

ข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดสำหรับข้อความมัลติมีเดีย

ข้อความมัลติมีเดียจะมีขนาดข้อความสูงสุดตามที่ตั้งค่าไว้โดยผู้ให้บริการของคุณ ขนาดข้อความของข้อความมัลติมีเดียคือผลรวมของสิ่งที่แนบในภาพนิ่งทั้งหมด ถ้าขนาดของข้อความมัลติมีเดียที่มีเฉพาะแฟ้มเสียงและข้อความเกินขีดจำกัดสูงสุดที่อนุญาต จะมีข้อความเตือนปรากฏขึ้น เมื่อต้องการลดขนาดโดยรวม คุณสามารถเอาภาพนิ่งออกหรือแทนที่แฟ้มเสียงด้วยแฟ้มที่มีขนาดเล็กกว่า

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×