การเพิ่มหรือเอาเขตข้อมูลใน PivotTable ออก

หลังจากที่คุณสร้าง PivotTable และเริ่มวิเคราะห์ข้อมูล เป็นไปได้ที่คุณจะต้องการเพิ่มข้อมูล คุณอาจต้องการลดความยุ่งเหยิงได้ด้วยการเอาข้อมูลที่คุณไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์ออก

  1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable เพื่อแสดงรายการเขตข้อมูล

ถ้าคุณไม่เห็นรายการเขตข้อมูล ให้คลิก วิเคราะห์ > รายการเขตข้อมูล (ภายใต้ เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon)

ปุ่ม รายการเขตข้อมูล บนแท็บ วิเคราะห์

  1. ในส่วนเขตข้อมูลของรายการเขตข้อมูล ให้เลือกกล่องสำหรับเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่ม และยกเลิกการเลือกกล่องสำหรับเขตข้อมูลที่คุณต้องการเอาออก

รายการเขตข้อมูลที่แสดงส่วนเขตข้อมูลและส่วนพื้นที่

โดยทั่วไป เขตข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขจะถูกเพิ่มในพื้นที่ แถว ในส่วนพื้นที่ เขตข้อมูลที่เป็นตัวเลขจะถูกเพิ่มในพื้นที่ ค่า และลำดับชั้นวันที่และเวลา Online Analytical Processing (OLAP) จะถูกเพิ่มในพื้นที่ คอลัมน์

  1. เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลในพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจง ให้คลิกขวาที่เขตข้อมูล แล้วเลือก เพิ่มไปยังตัวกรองรายงาน, เพิ่มไปยังป้ายชื่อคอลัมน์, เพิ่มไปยังป้ายชื่อแถว หรือ เพิ่มไปยังค่า เพื่อวางเขตข้อมูลในพื้นที่นั้นของส่วนพื้นที่

  2. เมื่อต้องการเอาเขตข้อมูลออกจากส่วนพื้นที่โดยตรง ให้คลิกที่เขตข้อมูลนั้น แล้วคลิก เอาเขตข้อมูลออก

เคล็ดลับ: ถ้าคุณเคยใช้การลากเขตข้อมูลเพื่อจัดเรียงเขตข้อมูลใน PivotTable คุณยังสามารถทำได้เหมือนเดิม เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูล ให้ลากเขตข้อมูลนั้นจากส่วนเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ในส่วนพื้นที่ เมื่อต้องการเอาเขตข้อมูลออก ให้ลากเขตข้อมูลนั้นจากส่วนพื้นที่ภายนอกรายการเขตข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PivotTable

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×