การเพิ่มหรือเอาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โดยใช้เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ คุณสามารถสร้างหัวกระดาษและท้ายกระดาษบนหน้าต้นแบบใดก็ หัวกระดาษและท้ายกระดาษสามารถประกอบด้วยหมายเลขหน้าอัตโนมัติ วันปัจจุบัน และแสดงเวลา วัตถุแบบอินไลน์ และข้อความใด ๆ ที่คุณต้องการ เช่นหัวเรื่องของบทหรือแบนเนอร์จดหมายข่าว

เพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษลงในหน้าต้นแบบหน้าเดียว

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  Publisher จะสลับไปที่หน้าต้นแบบที่กล่องข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษจะปรากฏขึ้น ควบคู่ไปกับแถบเครื่องมือ หัวกระดาษและท้ายกระดาษแถบเครื่องมือ

 2. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการจากแถบเครื่องมือ พิมพ์ ข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการ แล้วใช้การตั้งค่าแบบอักษรและย่อหน้าที่คุณต้องการที่ข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 3. บนแถบเครื่องมือ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก ปิด

เพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษสำหรับหน้าต้นแบบสองหน้า

คุณสามารถเพิ่มหัวกระดาษและท้ายกระดาษบนหน้าซ้ายและหน้าขวาได้ โดยการเพิ่มหัวกระดาษและท้ายกระดาษบนหน้าต้นแบบชนิดหน้าเดียว แล้วเปลี่ยนหน้าต้นแบบชนิดหน้าเดียวเป็นหน้าต้นแบบในมุมมองแบบสองหน้า

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หน้าต้นแบบ

 2. ในบานหน้าต่างงาน แก้ไขหน้าต้นแบบ ให้คลิกลูกศรถัดจากหน้าต้นแบบเดียวที่คุณต้องการสร้างหัวกระดาษและท้ายกระดาษบนหน้าซ้ายและหน้าขวา แล้วคลิก แก้ไข

 3. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  กล่องข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษจะปรากฏขึ้นบนหน้าต้นแบบ ควบคู่ไปกับแถบเครื่องมือ หัวกระดาษและท้ายกระดาษแถบเครื่องมือ

 4. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการจากแถบเครื่องมือ พิมพ์ ข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการ แล้วใช้การตั้งค่าย่อหน้าที่คุณต้องการที่ข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 5. ในบานหน้าต่างงาน แก้ไขหน้าต้นแบบ ให้คลิกลูกศรถัดจากหน้าต้นแบบที่คุณกำลังแก้ไขอยู่ แล้วคลิก เปลี่ยนเป็นแบบสองหน้า

  ขณะนี้คุณสามารถแก้ไขหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าทั้งสองของหน้าต้นแบบในมุมมองแบบสองหน้าของคุณ

 6. บนแถบเครื่องมือ แก้ไขหน้าต้นแบบ ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ

ซ่อนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าใด ๆ

คุณสามารถซ่อนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าต่างๆ ได้ โดยการสร้างหน้าต้นแบบซ้ำ ลบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ แล้วนำไปใช้กับหน้าสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการซ่อนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. สร้างหน้าต้นแบบซ้ำที่มีหัวกระดาษและท้ายกระดาษที่คุณต้องการซ่อน

  วิธีการ

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หน้าต้นแบบ

  2. ในบานหน้าต่างงาน แก้ไขหน้าต้นแบบ ให้คลิกลูกศรถัดจากหน้าต้นแบบที่คุณต้องการทำซ้ำ แล้วคลิก ทำซ้ำ

  3. ในกล่องโต้ตอบ ทำซ้ำหน้าต้นแบบ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างต่อไปนี้

   • ในกล่อง ID ของหน้า (1 อักขระ) ให้พิมพ์ตัวระบุอักขระเดี่ยวสำหรับหน้าต้นแบบใหม่ของคุณ ซึ่งอาจเป็นอักขระUnicodeเดี่ยวใดๆ ก็ได้

   • ในกล่องคำอธิบาย พิมพ์คำอธิบายสั้น ๆ ของหน้าต้นแบบใหม่ของคุณ

    หมายเหตุ: คำอธิบายนี้สามารถแสดงอักขระได้ไม่เกิน 40 ตัว

   • คลิก ตกลง

 2. ลบเนื้อหาของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าต้นแบบซ้ำ

 3. นำหน้าต้นแบบซ้ำไปใช้กับหน้าสิ่งพิมพ์

  วิธีการ

  1. ในบานหน้าต่างงาน แก้ไขหน้าต้นแบบ ให้คลิก แสดงหน้าสิ่งพิมพ์

   บานหน้าต่างงานจะสลับไปที่ นำหน้าต้นแบบไปใช้

  2. นำทางไปยังหน้าที่คุณต้องการนำหน้าต้นแบบไปใช้

  3. ในบานหน้าต่างงาน นำหน้าต้นแบบไปใช้ ในกล่องข้างใต้ไอคอนหน้า ให้เลือกหน้าต้นแบบที่คุณต้องการนำไปใช้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×