การเพิ่มหรือเอาหมายเลขหน้าออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มหรือเอาหมายเลขหน้าที่ต่อเนื่องสำหรับสิ่งพิมพ์ทั้งหมดออกได้โดยการดำเนินการจาก หน้าต้นแบบ ถ้าคุณมีหน้าต้นแบบหลายหน้าในสิ่งพิมพ์ของคุณ คุณต้องทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับหน้าต้นแบบทุกหน้าที่คุณใช้

ก่อนที่จะเริ่มต้นงานอย่างใดอย่างหนึ่งในสองงานต่อไปนี้ ให้ทำต่อไปนี้

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หน้าต้นแบบ

  2. ในบานหน้าต่างงาน แก้ไขหน้าต้นแบบ ให้คลิกลูกศรถัดจากหน้าต้นแบบที่คุณต้องการเพิ่มหมายเลขหน้า แล้วคลิก แก้ไข

เพิ่มหมายเลขหน้าลงในหน้าต้นแบบ

  1. บนเมนู แทรก ให้คลิก หมายเลขหน้า

  2. ในกล่องโต้ตอบ หมายเลขหน้า ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  3. หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่มีเครื่องหมายหมายเลขหน้า (#) จะปรากฏขึ้นบนหน้าต้นแบบ หมายเลขหน้าที่แท้จริงจะปรากฏขึ้นบนหน้าสิ่งพิมพ์ที่มีการนำหน้าต้นแบบไปใช้

เอาหมายเลขหน้าออกจากหน้าต้นแบบ

  • บนหน้าต้นแบบ ให้เลือกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่มีเครื่องหมายหมายเลขหน้า (#) แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการเอาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษทั้งหมดออก ให้กด CTRL+SHIFT+X

    • เมื่อต้องการเอาออกเฉพาะหมายเลขหน้า ให้เลือกเครื่องหมายหมายเลขหน้า (#) ภายในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ แล้วกด DELETE

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×