การเพิ่มหรือเอาหมายเลขหน้าออก

เพิ่มหมายเลขหน้า

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  Excel จะเปลี่ยนไปยังมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษโดยอัตโนมัติ

 2. บนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิก หัวกระดาษ หรือ ท้ายกระดาษ แล้วเลือกรูปแบบหมายเลขหน้าที่คุณต้องการ

  หมายเลขหน้าหัวกระดาษจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าที่พิมพ์ และหมายเลขหน้าท้ายกระดาษปรากฏที่ด้านล่าง

 3. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น คุณสามารถอยู่ต่อในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ หรือคุณสามารถเปลี่ยนกลับเป็นมุมมองปกติโดยการคลิกที่ ปกติ บนแท็บ มุมมอง

กำหนดหมายเลขอื่นให้กับหน้าเริ่มต้น

คุณสามารถทำให้แผ่นงานที่พิมพ์แรกเริ่มต้น ด้วยหมายเลขหน้านอกเหนือจาก 1 ได้ การทำเช่นนี้จะเป็นประโยชน์ถ้ามีหน้าที่พิมพ์อื่นที่มาก่อนแผ่นงานนั้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิมพ์เอกสาร Word 2 หน้าที่จะเป็นหน้า 1 และ 2 และแผ่นงาน Excel ของคุณจะเริ่มต้นที่หน้า 3

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. บนแท็บ หน้า ในกล่อง หมายเลขหน้าแรก ให้พิมพ์หมายเลขที่คุณต้องการใช้สำหรับหน้าแรก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการให้หมายเลขหน้าแรกเป็น 3 คุณจะต้องพิมพ์หมายเลข 3

 3. คลิก ตกลง

ถ้าคุณกำลังใช้รูปแบบหมายเลขหน้าที่นับจำนวนหน้าทั้งหมด ตัวอย่างเช่น: หน้า 3 จาก 7 คุณจำเป็นต้องปรับปรุงที่ตัวเลขตัวที่สอง การปรับปรุงนี้ทำให้มั่นใจว่าคุณไม่พบกับเหตุการณ์เช่นนี้: หน้า 10 จาก 7

 1. ใน ตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิก หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ จากนั้นคลิก หัวกระดาษแบบกำหนดเอง หรือ ท้ายกระดาษแบบกำหนดเอง

 2. ที่หลัง หน้า &[หน้า] จาก &[หน้า] ให้พิมพ์เครื่องหมายบวก (+) แล้วพิมพ์จำนวนของหน้าที่มาก่อนหมายเลขหน้าแรกของคุณ

  ตัวอย่างเช่น ถ้า 3 คือหมายเลขหน้าแรกของคุณ คุณจำเป็นต้องเพิ่ม 2 หน้าเข้าไปในจำนวนหน้าทั้งหมด ดังนั้นคุณต้องพิมพ์ +2 ที่ด้านหลังดังนี้: หน้า &[หน้า] จาก &[หน้า]+2 แล้วคลิก ตกลง

 3. คลิก ตกลง อีกครั้ง

เปลี่ยนลำดับการใส่หมายเลขหน้า

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ แล้วคลิก แผ่นงาน

 2. ภายใต้ ลำดับหน้า เลือกลำดับที่คุณต้องการใส่หมายเลขหน้า

เอาหมายเลขหน้าออก

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ แล้วคลิก หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ

 2. ภายใต้ หัวกระดาษ หรือ ท้ายกระดาษ ให้เลือก (ไม่มี)

  คุณอาจต้องเลื่อนจึงจะพบ (ไม่มี) ที่ด้านบนของรายการ

เพิ่มหมายเลขหน้า

 1. บนแท็บ เค้าโครง ภายใต้ ตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. บนเมนูป็อปอัพภายใต้ หัวกระดาษ หรือ ท้ายกระดาษ เลือกรูปแบบหมายเลขหน้าที่คุณต้องการเพิ่ม

  รูปแบบหัวกระดาษจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าที่พิมพ์ และรูปแบบท้ายกระดาษจะปรากฏที่ด้านล่าง

  เคล็ดลับ: 

  • คุณสามารถดูว่าหมายเลขหน้าของคุณจะปรากฏอย่างไรโดยการดูแผ่นงานในโหมดแสดงตัวอย่าง บนแท็บ เค้าโครง ภายใต้ พิมพ์ คลิก แสดงตัวอย่าง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลขหน้าลงในหลายแผ่นงานในเวิร์กบุ๊กของคุณในครั้งเดียว ให้เลือกแผ่นงานที่คุณต้องการแล้วคลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ รูปแบบหมายเลขหน้าที่คุณเลือกจะถูกนำไปใช้กับแผ่นงานที่เลือกทั้งหมด

  • คุณสามารถสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษแบบกำหนดเองทั้งหมดและมีหมายเลขหน้าได้ด้วยการคลิก กำหนดหัวกระดาษ หรือ กำหนดท้ายกระดาษ และทำตามคำแนะนำที่ปรากฏ

กำหนดหมายเลขอื่นให้กับหน้าเริ่มต้น

 1. บนแท็บ เค้าโครง ภายใต้ ตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. เพิ่มหมายเลขหน้าในรูปแบบที่คุณต้องการ

 3. คลิก กำหนดหัวกระดาษ หรือ กำหนดท้ายกระดาษ ขึ้นกับตำแหน่งที่หมายเลขหน้าปรากฏ

 4. มองหารหัสหมายเลขหน้า &[หน้า] และคลิกที่ท้ายรหัสนั้นเพื่อย้ายจุดแทรกไปที่ตำแหน่งนั้น

 5. พิมพ์เครื่องหมายบวก (+) แล้วพิมพ์จำนวนหน้าที่คุณต้องการเลื่อนหน้าเริ่มต้นไป ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเริ่มต้นในหน้า 4 คุณต้องเพิ่มหมายเลขหน้าเริ่มต้นไปสามหน้า ดังนั้นคุณต้องพิมพ์ +3 รหัสจะปรากฏขึ้นเป็น &[หน้า]+3

 6. คลิก ตกลง

  ในกล่อง หัวกระดาษ หรือ ท้ายกระดาษ จะแสดงหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษใหม่ของหน้าแรก

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการใช้รูปแบบหมายเลขหน้าที่มีจำนวนรวมของหน้า เช่น หน้า 4 จาก 7 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เพิ่มเครื่องหมายบวก (+) และจำนวนหน้าที่เพิ่มขึ้นลงในรหัสหน้าทั้งหมดด้วย &[หน้า]

เปลี่ยนลำดับการใส่หมายเลขหน้า

 1. บนแท็บ เค้าโครง ภายใต้ ตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. บนแท็บ แผ่นงาน ภายใต้ ลำดับหน้า ให้เลือกลำดับที่คุณต้องการใส่หมายเลขหน้า

เอาหมายเลขหน้าออก

 1. บนแท็บ เค้าโครง ภายใต้ ตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. บนเมนูแบบป็อปอัพภายใต้ หัวกระดาษ หรือ ท้ายกระดาษ ให้เลือก (ไม่มี)

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มหรือเอาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออก

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×