การเพิ่มหรือเอาหมายเลขหน้าออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เลือกทำดังต่อไปนี้

เพิ่มหมายเลขหน้า

 1. บนแท็บเค้าโครง ภายใต้การตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. บนเมนูป็อปอัพใต้หัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษ เลือกหน้ารูปแบบตัวเลขที่คุณต้องการเพิ่ม

  รูปแบบหัวกระดาษปรากฏที่ด้านบนของหน้าพิมพ์ และรูปแบบท้ายกระดาษปรากฏที่ด้านล่าง

  เคล็ดลับ: 

  • คุณสามารถดูลักษณะที่ปรากฏของหมายเลขหน้าของคุณ ด้วยการดูแผ่นงานของคุณในโหมดแสดงตัวอย่าง บนแท็บเค้าโครง ภายใต้พิมพ์ คลิกแสดงตัวอย่าง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลขหน้าในเวลาเดียวกัน หลายแผ่นงานในเวิร์กบุ๊กของคุณเลือกแผ่นงานคุณต้องก่อนที่จะคลิกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ รูปแบบหมายเลขหน้าคุณเลือกจะถูกใช้กับแผ่นงานที่เลือกทั้งหมด

  • คุณสามารถสร้างหัวกระดาษแบบกำหนดเองทั้งหมดหรือส่วนท้าย ด้วยหมายเลขหน้า โดยการคลิกำหนดหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษที่กำหนดเอง แล้วทำตามคำแนะนำที่กำหนด

ตั้งค่าหมายเลขอื่นให้กับหน้าเริ่มต้น

 1. บนแท็บเค้าโครง ภายใต้การตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. เพิ่มหมายเลขหน้าในรูปแบบที่คุณต้องการ

 3. คลิกกำหนดหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษที่กำหนดเอง โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่หมายเลขหน้าปรากฏ

 4. ค้นหาหมายเลขโค้ดหน้า& [Page], คลิ กทันทีหลังจากนั้นย้ายจุดแทรกไปยังตำแหน่งที่ตั้งนี้

 5. พิมพ์เครื่องหมายบวก (+), จากนั้น พิมพ์หมายเลขของหน้าที่คุณต้องการเลื่อนหน้าเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น เริ่มทำงานในหน้า 4 คุณจะเพิ่มหมายเลขหน้าเริ่มต้น ด้วยหน้าสาม เพื่อให้คุณพิมพ์+3 โค้ดแสดงเป็น& [Page] +3เดี๋ยวนี้

 6. คลิก ตกลง

  ในหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษ กล่อง แรกใหม่จะแสดงหน้าหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออก

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการใช้รูปแบบตัวเลขหน้าที่มีจำนวนรวมของหน้าPage 4 of 7ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเพิ่มเครื่องหมายบวก (+) และเพิ่มหมายเลขหน้าลงในโค้ดหน้าทั้งหมด& [Pages]

เปลี่ยนลำดับที่มีการหมายเลขหน้า

 1. บนแท็บเค้าโครง ภายใต้การตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. บนแท็บแผ่นงาน ภายใต้ลำดับของหน้า เลือกลำดับที่คุณต้องการใส่หมายเลขหน้า

นำหมายเลขหน้าออก

 1. บนแท็บเค้าโครง ภายใต้การตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. บนเมนูป็อปอัพภายใต้หัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษ เลือก(ไม่มี)

มีอะไรใหม่ใน PowerPoint 2010

เพิ่ม หรือเอาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×