การเพิ่มหรือเอาลักษณะพิเศษสามมิติออกจากรูปร่าง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. เลือกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  2. บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ คลิกสไตล์สามมิติ Button image

  3. บนเมนูทางลัด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษสามมิติ ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

    • เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะพิเศษสามมิติ — ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนสี การหมุน ความลึก การให้แสง หรือลักษณะพื้นผิว — ให้คลิกการตั้งค่าสามมิติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการจากแถบเครื่องมือ การตั้งค่าสามมิติ

    • เมื่อต้องการเอาลักษณะพิเศษออก ให้คลิก ไม่มีสามมิติ

เคล็ดลับ

เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษสามมิติเดียวกันที่รูปร่างหลายรูปพร้อมกัน — ตัวอย่างเช่น เพิ่มการให้แสงแบบเดียวกัน — ให้เลือกหรือจัดกลุ่มวัตถุก่อนที่คุณจะเพิ่มลักษณะพิเศษ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×