การเพิ่มหรือเอาลักษณะพิเศษข้อความออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะข้อความของคุณได้โดยเปลี่ยนการเติม เปลี่ยนเค้าร่าง หรือเพิ่มเติมลักษณะพิเศษ เช่น เงา การสะท้อน หรือการเรืองแสง

หมายเหตุ: คุณยังสามารถนำลักษณะพิเศษของข้อความไปใช้กับอักษรศิลป์

ในบทความนี้

เพิ่มเอฟเฟ็กต์ลงในข้อความ

การเอาเอฟเฟ็กต์ออกจากข้อความ

การเพิ่มลักษณะพิเศษลงในข้อความ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้คลิก ลักษณะพิเศษข้อความ

  ลักษณะพิเศษข้อความ

 3. คลิกลักษณะพิเศษที่คุณต้องการ

  สำหรับทางเลือกเพิ่มเติม ให้ชี้ไปที่ เค้าร่างเงาการสะท้อน หรือ การเรืองแสง แล้วคลิกลักษณะพิเศษที่คุณต้องการเพิ่ม

ด้านบนของหน้า

การเอาลักษณะพิเศษออกจากข้อความ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเอาลักษณะพิเศษออก

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ คลิกล้างการจัดรูปแบบ

  การล้างการจัดรูปแบบ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×