การเพิ่มหรือเอารายการออกจากรายการดรอปดาวน์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากที่คุณสร้างรายการดรอปดาวน์ขึ้นมา คุณอาจต้องการเพิ่มรายการอีกหรือลบรายการออก วิธีการเพิ่มหรือลบรายการขึ้นอยู่กับว่ารายการนั้นถูกสร้างขึ้นอย่างไร เมื่อคุณสร้างรายการดรอปดาวน์ คุณจะเชื่อมต่อรายการดรอปดาวน์เข้ากับรายการซึ่งใช้สร้างรายการดรอปดาวน์ของคุณ เมื่อคุณเชื่อมรายการเหล่านั้นเข้ากับรายการดรอปดาวน์แล้ว คุณสามารถชี้ไปที่ชื่อที่คุณตั้งให้รายการ (เรียกว่าช่วงที่มีชื่อ) หรือไปยังเซลล์ที่มีรายการได้ (เรียกว่าช่วงของเซลล์)

แก้ไขรายการดรอปดาวน์โดยยึดตามช่วงที่มีชื่อ

 1. เปิดเวิร์กชีตที่มีช่วงที่มีชื่อสำหรับรายการดรอปดาวน์ของคุณ

  เคล็ดลับ: ในการระบุช่วงที่มีชื่อ ให้เลือกช่วงและมองหาชื่อของช่วงนั้นใน กล่องชื่อ เมื่อต้องการระบุตำแหน่งช่วงที่มีชื่อ ให้ดูที่ ค้นหาช่วงที่มีชื่อ

  กล่องชื่อแสดงช่วงที่มีชื่อ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าต้องการเพิ่มรายการ ให้ไปยังส่วนท้ายของรายการแล้วพิมพ์รายการใหม่

  • เมื่อต้องการเอารายการออก ให้คลิกขวาที่เซลล์ แล้วคลิก ลบ จากนั้นคลิก ตกลง เพื่อเลื่อนเซลล์ขึ้น

 3. คลิก สูตร > ตัวจัดการชื่อ

  คลิกแท็บ สูตร แล้วคลิก ตัวจัดการชื่อ

 4. ในกล่อง ตัวจัดการชื่อ ให้คลิกช่วงที่มีชื่อที่คุณต้องการอัปเดต

 5. ทางด้านขวาของกล่องการอ้างอิงไปยัง ให้คลิกปุ่ม รูปปุ่ม ยุบกล่องโต้ตอบ เพื่อยุบกล่องโต้ตอบ จากนั้นบนของแผ่นงานเลือกทั้งหมดของเซลล์ที่ประกอบด้วยรายการสำหรับรายการแบบหล่นลงของคุณ

  ปุ่ม ยุบกล่องโต้ตอบ ในกล่อง ตัวจัดการชื่อ

 6. คลิกปุ่ม รูปปุ่ม ขยายกล่องโต้ตอบ เพื่อขยายกล่องโต้ตอบ

  ปุ่ม ขยายกล่องโต้ตอบ ในกล่อง ตัวจัดการชื่อ

 7. คลิก ปิด จากนั้นในกล่องที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก ใช่ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

แก้ไขรายการดรอปดาวน์โดยยึดตามช่วงของเซลล์

 1. เปิดเวิร์กชีตที่มีข้อมูลสำหรับรายการดรอปดาวน์ของคุณ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าต้องการเพิ่มรายการ ให้ไปยังส่วนท้ายของรายการแล้วพิมพ์รายการใหม่

  • เมื่อต้องการเอารายการออก ให้คลิกขวาที่เซลล์ แล้วคลิก ลบ จากนั้นคลิก ตกลง เพื่อเลื่อนเซลล์ขึ้น

 3. ในเวิร์กชีตที่คุณนำรายการดรอปดาวน์ไปใช้ ให้เลือกเซลล์ที่มีรายการดรอปดาวน์

 4. คลิก ข้อมูล > การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

  การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล บนแท็บ ข้อมูล

 5. บนแท็บ การตั้งค่า ทางด้านขวาของกล่อง แหล่งข้อมูล ให้คลิกปุ่ม รูปปุ่ม ยุบกล่องโต้ตอบ เพื่อยุบกล่องโต้ตอบ จากนั้นบนเวิร์กชีตที่มีรายการสำหรับรายการดรอปดาวน์ของคุณ ให้เลือกเซลล์ทั้งหมดที่มีรายการเหล่านั้น

  ปุ่ม ยุบกล่องโต้ตอบ บนแท็บ การตั้งค่า

 6. คลิกปุ่ม รูปปุ่ม ขยายกล่องโต้ตอบ เพื่อขยายกล่องโต้ตอบ

  ปุ่ม ขยายกล่องโต้ตอบ ในกล่อง การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 7. เมื่อต้องการอัปเดตเซลล์ทั้งหมดที่นำรายการดรอปดาวน์เดียวกันไปใช้ ให้เลือกกล่อง ใช้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กับเซลล์อื่นทั้งหมดที่ตั้งค่าเหมือนกัน

การทำงานกับรายการดรอปดาวน์ของคุณ

หลังจากที่คุณอัปเดตรายการดรอปดาวน์แล้ว ตรวจดูให้แน่ใจว่ารายการทำงานได้ตามที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น ตรวจดูว่าเซลล์กว้างพอหรือไม่สำหรับการแสดงข้อมูลที่อัปเดตแล้ว

ถ้ารายการข้อความสำหรับรายการแบบหล่นลงของคุณอยู่บนเวิร์กชีตอื่น และคุณต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ออกจากมองไม่เห็น หรือทำการเปลี่ยนแปลง พิจารณาซ่อน และการป้องกันแผ่นงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันแผ่นงาน ดูการล็อกเซลล์เพื่อป้องกันเซลล์

ถ้าคุณต้องการลบกล่องดรอปดาวน์ของคุณ ให้ดูที่ เอารายการดรอปดาวน์ออก

เมื่อต้องการดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับรายการดรอปดาวน์ ให้ดูที่ สร้างและจัดการรายการดรอปดาวน์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×