การเพิ่มหรือเอาปุ่มแนวตั้งออกในบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ปุ่มโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด ปุ่มที่ปรากฏในส่วนบนสุดของย่อเล็กสุดบานหน้าต่างนำทาง แนวตั้งจะเรียกว่าปุ่มโฟลเดอร์ ปุ่มบานหน้าต่างนำทางแสดงเนื้อหาของบานหน้าต่างนำทางหลัก และปุ่มการแสดงเนื้อหาของโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์รายการโปรด เมื่อต้องการเปลี่ยนปุ่มโฟลเดอร์ที่จะแสดงในบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด คุณสามารถเปลี่ยนการจัดเรียงของโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์รายการโปรด

ฉันสามารถเอาปุ่มมุมมองที่อยู่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุดได้อย่างไร

ปุ่มมุมมองที่ปรากฏในบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุดเป็นปุ่มเดียวกันกับที่ปรากฏอยู่ในบานหน้าต่างนำทางแบบเต็ม แต่จะมีขนาดเล็กกว่า คุณสามารถเลือกจำนวนปุ่มที่จะแสดงหรือเลือกที่จะซ่อนทั้งหมด

รูปปุ่ม     ปุ่มจดหมายในบานหน้าต่างนำทาง

ปุ่มมุมมองขนาดใหญ่ในบานหน้าต่างนำทางแบบเต็มแสดงเป็นปุ่มมุมมองขนาดเล็กในบานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุด

เมื่อต้องการเพิ่มหรือเอาปุ่มแนวตั้งออก ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

 • ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่ปุ่มกำหนดการ รูปปุ่ม คลิกเพิ่มหรือเอาปุ่ม จากนั้น คลิกปุ่มที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับการแสดงผลของปุ่มมุมมอง คลิกปุ่มกำหนดค่า รูปปุ่ม นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกบานหน้าต่างนำทาง ในรายการแสดงปุ่มนี้ตามลำดับ คลิกที่ปุ่มที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง นั้นแล้ว คลิกย้ายขึ้น หรือย้ายลง

 • เมื่อต้องการคืนค่าการจัดเรียงปุ่มเริ่มต้น คลิกที่ปุ่มกำหนดการ รูปปุ่ม คลิกตัวเลือกในบานหน้าต่างนำทาง นั้นแล้ว คลิกการตั้งค่าใหม่

 • แถบตัวแยกในบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด เมื่อต้องการแสดงหมายเลขอื่นของปุ่มมุมมอง หรือไม่กรอกเลย ลากแถบตัวแยกแนวนอนไปทางด้านล่างของบานหน้าต่าง


คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่ม หรือเอาปุ่มมุมมองในบานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุด

เพิ่ม หรือเอาโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์รายการโปรด

ย้ายโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์รายการโปรด

เพิ่มหรือเอาปุ่มแสดงในบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุดออก

ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

 • ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทาง คลิกปุ่มกำหนดการ รูปปุ่ม คลิกเพิ่มหรือเอาปุ่ม นั้นแล้ว คลิกที่ปุ่มที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับการแสดงผลของปุ่มมุมมอง คลิกปุ่มกำหนดการ รูปปุ่ม นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกบานหน้าต่างนำทาง ในรายการแสดงปุ่มนี้ตามลำดับ คลิกที่ปุ่มที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง นั้นแล้ว คลิกย้ายขึ้น หรือย้ายลง

 • เมื่อต้องการคืนค่าการจัดเรียงปุ่มเริ่มต้น คลิกปุ่มกำหนดการ รูปปุ่ม คลิกตัวเลือกในบานหน้าต่างนำทาง และ แล้ว คลิกการตั้งค่าใหม่

 • แถบตัวแยกในบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด เมื่อต้องการแสดงหมายเลขอื่นของปุ่มมุมมอง หรือไม่กรอกเลย ลากแถบตัวแยกแนวนอนไปทางด้านล่างของบานหน้าต่างบนของเพจ

เพิ่มหรือเอาโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์รายการโปรดออก

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการเพิ่มหรือเอาออก แล้วคลิก เพิ่มในโฟลเดอร์รายการโปรด หรือ เอาออกจากโฟลเดอร์รายการโปรด บนเมนูทางลัด

 • คลิกโฟลเดอร์และลากโฟลเดอร์ไปยังหรือออกจากรายการโฟลเดอร์รายการโปรดเพื่อเพิ่มหรือเอาโฟลเดอร์นั้นออก

บนของเพจ

ย้ายโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์รายการโปรด

ลำดับการปรากฏของปุ่มโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุดจะเหมือนกับลำดับที่ปุ่มโฟลเดอร์แสดงรายการอยู่ในโฟลเดอร์รายการโปรด

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้าย แล้วคลิก ย้ายขึ้นในรายการ หรือ ย้ายลงในรายการ บนเมนูทางลัด

 • คลิกโฟลเดอร์และลากโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการในรายการโฟลเดอร์รายการโปรด

บนของเพจ

เคล็ดลับในการสร้างพื้นที่ว่างเพิ่มเติมสำหรับปุ่มโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด

 • ลดความยาวของชื่อโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์รายการโปรด ความยาวของชื่อโฟลเดอร์จะส่งผลกระทบต่อความยาวของปุ่ม

 • แถบตัวแยกในบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด ลากแถบตัวแยกแนวนอนลง และซ่อนปุ่มมุมมอง

 • ขยายขนาดหน้าต่างหลักของ Outlook (หน้าต่างที่สูงกว่าอาจสร้างความแตกต่างได้ในกรณีของบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด)

บนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×