การเพิ่มหรือเอาการจัดรูปแบบเปอร์เซ็นต์สำหรับตัวเลขในกล่องข้อความหรือกล่องนิพจน์ออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Microsoft Office InfoPath คุณสามารถเพิ่มการจัดรูปแบบกล่องข้อความ กล่องนิพจน์ และตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่บนเทมเพลตของคุณฟอร์มเพื่อระบุว่า วัน เวลา และตัวเลขจะถูกแสดงเมื่อผู้ใช้ใส่เหล่านั้นลงในฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์มข้อมูล

คุณสามารถจัดรูปแบบตัวควบคุมกล่องข้อความหรือตัวควบคุมกล่องนิพจน์เพื่อให้หมายเลขที่ผู้ใช้พิมพ์ในกล่องจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ การจัดรูปแบบนี้มีผลต่อทั้งวิธีแสดงค่าในฟอร์มและวิธีบันทึกค่า ซึ่งหมายความ ว่า ค่าใด ๆ ที่มีพิมพ์ลงในตัวควบคุมที่มีการจัดรูปแบบเปอร์เซ็นต์จะถือเป็นค่าเป็นเปอร์เซ็นต์

หมายเหตุ: 

 • InfoPath เพิ่มสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์เป็นตัวเลขที่ถูกจัดรูปแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์ลงในป้ายชื่อตัวควบคุม คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้สัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์ปรากฏ ทางแล้ว พิมพ์%

 • คุณสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์จัดรูปแบบเฉพาะ กับตัวควบคุมกล่องข้อความที่มีชนิดข้อมูลทศนิยม หรือ กับตัวควบคุมกล่องนิพจน์ที่ถูกจัดรูปแบบเป็นทศนิยม

 1. ดับเบิลคลิกที่ตัวควบคุมกล่องข้อความหรือตัวควบคุมกล่องนิพจน์คุณต้องการจัดรูปแบบข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติตัวควบคุม ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณกำลังใช้ตัวควบคุมกล่องข้อความ คลิกแท็บข้อมูล

  • ถ้าคุณกำลังใช้ตัวควบคุมกล่องนิพจน์ คลิกแท็บทั่วไป

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับกล่องข้อความ ให้แน่ใจว่า รายการชนิดข้อมูล แสดงชนิดข้อมูลที่เหมาะสม แล้ว คลิ กจัดรูปแบบ

  • สำหรับกล่องนิพจน์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการ จัดรูปแบบเป็น แสดงชนิดข้อมูลที่เหมาะสม แล้วคลิก จัดรูปแบบ

 4. ในกล่องโต้ตอบ รูปแบบทศนิยม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการจัดรูปแบบตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ ให้คลิก เปอร์เซ็นต์

  • เมื่อต้องการเอาการจัดรูปแบบเปอร์เซ็นต์ คลิกหมายเลข

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×