การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะพิเศษของรูปภาพ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพของคุณ โดยการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ เช่นเงา เรืองแสง สะท้อน ขอบนุ่ม ยกนูน และหมุน (สามมิติ) แบบสามมิติ คุณสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์แนวศิลป์กับรูปภาพหรือเปลี่ยนความสว่าง ความคมชัด หรือความคมชัดของรูปภาพ

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์เดียวกันกับรูปภาพหลาย คลิกรูปภาพแรก แล้ว กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปภาพอื่น ถ้าคุณกำลังใช้ Word คุณต้องคัดลอกรูปภาพเพื่อการวาดถ้าพวกเขาไม่มีข้อความนั้น คลิกแทรก >รูปร่าง >พื้นที่วาดรูปใหม่ (หลังจากเพิ่ม หรือเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์ คุณสามารถคัดลอกกลับไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดิมในเอกสารของคุณ)

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปภาพ คลิกที่ เอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

 3. วางตัวชี้ของคุณบนตัวเลือก เอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ ใดตัวเลือกหนึ่ง เพื่อดูเมนูของวิธีการต่างๆ ในการนำเอฟเฟ็กต์แต่ละตัวมาใช้ เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณบนเอฟเฟ็กต์เมนูหนึ่ง เอฟเฟ็กต์นั้นจะปรากฏเป็นการแสดงตัวอย่างบนรูปภาพในเอกสารของคุณ

  ใช้ เอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ เพื่อเพิ่มเงา ขอบนุ่ม การยกนูน หรือเอฟเฟ็กต์แบบเป็นภาพอื่นๆ

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการกำหนดเอฟเฟ็กต์ที่คุณเพิ่มเอง ให้คลิกการเลือก ตัวเลือก ที่ด้านล่างของเมนูเอฟเฟ็กต์แต่ละตัว เช่น ถ้าคุณเปิดเมนู เงา แล้ว ให้คลิก ตัวเลือกเงา เพื่อทำการปรับเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์เงาเอง

  • เมื่อต้องการเอาเอฟเฟ็กต์ที่คุณเพิ่มไว้ในรูปภาพออก ให้ชี้ไปที่รายการเมนูสำหรับเอฟเฟ็กต์ แล้วคลิกตัวเลือกเพื่อเอาเอฟเฟ็กต์ออก เช่น เมื่อต้องการเอาเงาออก ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิกรายการแรกนั่นคือ ไม่มีเงา

  • ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ หรือแท็บ รูปแบบ ให้ดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อดูให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพแล้ว ถ้าคุณเห็น [โหมดความเข้ากันได้] อยู่ถัดจากชื่อไฟล์ที่ด้านบนสุดของหน้าต่างโปรแกรม ให้ลองบันทึกเอกสารของคุณเป็นรูปแบบ เช่น *.docx หรือ *.xlsx แทนที่จะเป็นรูปแบบไฟล์ก่อนหน้า เช่น *.doc หรือ *.xls แล้วลองอีกครั้ง

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์เดียวกันกับรูปภาพหลาย คลิกรูปภาพแรก แล้ว กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปภาพอื่น ถ้าคุณกำลังใช้ Word คุณต้องคัดลอกรูปภาพเพื่อการวาดถ้าพวกเขาไม่มีข้อความนั้น คลิกแทรก >รูปร่าง >พื้นที่วาดรูปใหม่ (หลังจากเพิ่ม หรือเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์ คุณสามารถคัดลอกกลับไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดิมในเอกสารของคุณ)

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปภาพ คลิกที่ เอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

  กลุ่ม สไตล์รูปภาพ บนแท็บ รูปแบบของเครื่องมือการวาด

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ หรือแท็บ รูปแบบ ให้ดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อดูให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพแล้ว ถ้าคุณเห็น [โหมดความเข้ากันได้] อยู่ถัดจากชื่อไฟล์ที่ด้านบนสุดของหน้าต่างโปรแกรม ให้ลองบันทึกเอกสารของคุณเป็นรูปแบบ เช่น *.docx หรือ *.xlsx แทนที่จะเป็นรูปแบบไฟล์ก่อนหน้า เช่น *.doc หรือ *.xls แล้วลองอีกครั้ง

 3. ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการผสมผสานเอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่แล้วภายใน ให้ชี้ไปที่ ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดลักษณะพิเศษอยู่แล้วภายใน คลิกตัวเลือกสามมิติ และตัวเลือกที่คุณต้องการปรับปรุงแล้ว

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเงา ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิกเงาที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเงาเอง คลิกตัวเลือกเงา และตัวเลือกที่คุณต้องการปรับปรุงแล้ว

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการสะท้อน ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิกรูปแบบการสะท้อนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการสะท้อนเอง คลิกตัวเลือกการสะท้อน และตัวเลือกที่คุณต้องการปรับปรุงแล้ว

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการเรืองแสง ให้ชี้ไปที่ เรืองแสง แล้วคลิกรูปแบบการเรืองแสงที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดสีเรืองแสง คลิกสีเพิ่มเติมเรืองแสง จากนั้น เลือกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยน สีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม คลิกสีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บมาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บกำหนดเอง สีแบบกำหนดเอง และไม่มีสีบนแท็บมาตรฐาน อัปเดถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเอกสารธีม เวอร์ชันที่ใหม่กว่า

   เมื่อต้องการปรับแต่งการเรืองแสง คลิกตัวเลือกการเรืองแสง และตัวเลือกที่คุณต้องการปรับปรุงแล้ว

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนขอบนุ่ม ชี้ไปที่ขอบนุ่ม แล้ว คลิ กขนาดของขอบนุ่มที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดขอบนุ่ม คลิกตัวเลือกขอบนุ่ม และตัวเลือกที่คุณต้องการปรับปรุงแล้ว

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนขอบ ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิกการยกนูนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการยกนูนแบบกำหนดเอง คลิกตัวเลือกสามมิติ และตัวเลือกที่คุณต้องการปรับปรุงแล้ว

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการหมุนสามมิติ ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิกการหมุนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการหมุนเอง คลิกตัวเลือกการหมุนสามมิติ และตัวเลือกที่คุณต้องการปรับปรุงแล้ว

   หมายเหตุ: 

   • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกในบานหน้าต่างเหล่านี้ คลิกวิธีใช้ รูปปุ่ม วิธีใช้ ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปภาพ

   • เมื่อต้องการเอาเอฟเฟ็กต์ที่คุณเพิ่มไว้ในรูปภาพออก ให้ชี้ไปที่รายการเมนูสำหรับเอฟเฟ็กต์ แล้วคลิกตัวเลือกเพื่อเอาเอฟเฟ็กต์ออก เช่น เมื่อต้องการเอาเงาออก ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิกรายการแรกนั่นคือ ไม่มีเงา

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์เดียวกันกับรูปภาพหลาย คลิกรูปภาพแรก แล้ว กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปภาพอื่น ถ้าคุณกำลังใช้ Word คุณต้องคัดลอกรูปภาพเพื่อการวาดถ้าพวกเขาไม่มีข้อความนั้น คลิกแทรก >รูปร่าง >พื้นที่วาดรูปใหม่ (หลังจากเพิ่ม หรือเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์ คุณสามารถคัดลอกกลับไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดิมในเอกสารของคุณ)

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปภาพ คลิกที่ เอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

  แท็บเครื่องมือรูปภาพ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือรูปภาพ หรือรูปแบบ ดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อให้แน่ใจว่า คุณเลือกไว้ ถ้าคุณเห็น[โหมดความเข้ากันได้] ถัดจากชื่อไฟล์ที่ด้านบนของหน้าต่างOffice Excel 2007 ลองบันทึกเอกสารของคุณเป็นเอกสารที่มีระบบ Microsoft Office 2007 แทนที่เป็นเอกสารที่มี Office 2003 นั้นแล้ว ลองอีกครั้ง

 3. ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการผสมผสานเอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่แล้วภายใน ให้ชี้ไปที่ ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดลักษณะพิเศษอยู่แล้วภายใน คลิกตัวเลือกสามมิติ จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกในบานหน้าต่างจัดรูปแบบสามมิติ คลิกวิธีใช้ รูปปุ่ม วิธีใช้ ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปภาพ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเงา ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิกเงาที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดเงาเอง คลิกตัวเลือกเงา จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกในบานหน้าต่างเงา คลิกวิธีใช้ รูปปุ่ม วิธีใช้ ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปภาพ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการสะท้อน ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน แล้วคลิกรูปแบบการสะท้อนที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการเรืองแสง ให้ชี้ไปที่ เรืองแสง แล้วคลิกรูปแบบการเรืองแสงที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดสีเรืองแสง คลิกสีเพิ่มเติมเรืองแสง จากนั้น เลือกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยน สีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม คลิกสีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บมาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บกำหนดเอง สีแบบกำหนดเอง และไม่มีสีบนแท็บมาตรฐาน อัปเดถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเอกสารธีม เวอร์ชันที่ใหม่กว่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธีม ดูทั้งหมดเกี่ยวกับธีม ลักษณะด่วน สไตล์เซลล์ และสไตล์พื้นหลัง

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนขอบนุ่ม ชี้ไปที่ขอบนุ่ม แล้ว คลิ กขนาดของขอบที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนขอบ ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิกการยกนูนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการยกนูนแบบกำหนดเอง คลิกตัวเลือกสามมิติ แล้ว เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกในบานหน้าต่างจัดรูปแบบสามมิติ คลิกวิธีใช้ รูปปุ่ม วิธีใช้ ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปภาพ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการหมุนสามมิติ ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ แล้วคลิกการหมุนที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการกำหนดการหมุนเอง คลิกตัวเลือกการหมุนสามมิติ จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกในบานหน้าต่างการหมุนสามมิติ คลิกวิธีใช้ รูปปุ่ม วิธีใช้ ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปร่าง

  • เมื่อต้องการเอาเอฟเฟ็กต์ที่คุณเพิ่มรูปภาพ ชี้ไปยังรายการเมนูสำหรับผล แล้ว คลิ กตัวเลือกในการเอาเอฟเฟ็กต์ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเอาเงา ชี้ไปที่เงา แล้ว คลิ กไม่มีเงา

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×