การเพิ่มหรือเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์สำหรับรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เวิร์กโฟลว์ต้องถูกเพิ่มลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหาเพื่อให้เวิร์กโฟลว์พร้อมใช้งานกับเอกสารหรือรายการ

ในบทความนี้

ชนิดของเวิร์กโฟลว์จะพร้อมใช้งานได้อย่างไร

วิธีที่ความสัมพันธ์เวิร์กโฟลว์มีผลต่อความพร้อมใช้งานเวิร์กโฟลว์

เพิ่ม หรือเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์สำหรับรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา

มีชนิดของเวิร์กโฟลว์ชนิดใดบ้างที่พร้อมใช้งาน

Microsoft Office SharePoint Server 2007 มีเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอยู่หลายแบบซึ่งได้รับการออกแบบมาให้สนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจทั่วไป แต่องค์กรของคุณอาจสร้างและปรับใช้เวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเองก็ได้

เวิร์กโฟลว์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

เวิร์กโฟลว์กำหนดไว้ล่วงหน้าในOffice SharePoint Server 2007 อยู่หลากหลายกระบวนการทางธุรกิจทั่วไป ถ้าเวิร์กโฟลว์เหล่านี้ถูกเปิดใช้งานสำหรับไซต์คอลเลกชันของคุณ คุณสามารถเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในรายการ ไลบรา รี หรือชนิดเนื้อหา หลายกำหนดไว้ล่วงหน้าเวิร์กโฟลว์ เช่นการอนุมัติ รวบรวมคำติชม และเวิร์ก โฟลว์การรวบรวมลายเซ็น กำลัง preassociated กับชนิดเนื้อหาเอกสาร ซึ่งหมายความ ว่า พวกเขาจะพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติในไลบรารีเอกสาร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับแต่ละเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเหล่านี้ ให้ดูที่การเชื่อมโยงในส่วน ดูเพิ่มเติม

เวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง

ถ้าองค์กรของคุณต้องการเวิร์กโฟลว์เพิ่มเติม เวิร์กโฟลว์เหล่านี้ต้องได้รับการติดตั้งและเปิดใช้งานสำหรับไซต์ของคุณโดยผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์

มีสองวิธีที่คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเองสำหรับOffice SharePoint Server 2007:

 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบมืออาชีพสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ โดยใช้ Visual Studio 2005 ส่วนขยายสำหรับ Windows เวิร์กโฟลว์พื้นฐาน     เวิร์กโฟลว์เหล่านี้ประกอบด้วยโค้ดและเวิร์กโฟลว์กิจกรรมแบบกำหนดเอง หลังจากที่นักพัฒนาแบบมืออาชีพสร้างเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์สามารถปรับใช้พวกเขาคลุมไซต์หลายไซต์นั้น

 • นักออกแบบเว็บสามารถออกแบบเวิร์กโฟลว์ไม่มีโค้ดเพื่อใช้ในการระบุรายการหรือไลบรารี โดยใช้โปรแกรมดีไซน์เว็บ เช่นMicrosoft Office SharePoint Designer 2007     เวิร์กโฟลว์เหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นจากรายการของเวิร์กโฟลว์ที่พร้อมใช้งานกิจกรรม และนักออกแบบเว็บที่สร้างเวิร์กโฟลว์สามารถปรับใช้เวิร์กโฟลว์ได้โดยตรงในรายการหรือไลบรารีที่พวกเขาจะใช้

ด้านบนของหน้า

ความสัมพันธ์เวิร์กโฟลว์มีผลกระทบต่อความพร้อมใช้งานของเวิร์กโฟลว์อย่างไร

แม้ว่าเวิร์กโฟลว์แบบไม่มีโค้ดที่สร้างขึ้นใน Microsoft Office SharePoint Designer 2007 สามารถถูกปรับใช้ได้โดยตรงให้เข้ากับรายการหรือไลบรารีที่ใช้เวิร์กโฟลว์นั้น แต่เวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเองใดๆ ที่ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ก็ต้องถูกเพิ่มลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหาด้วยเพื่อทำให้เวิร์กโฟลว์พร้อมใช้งานสำหรับเอกสารหรือรายการในตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุ คุณต้องมีสิทธิ์ 'จัดการรายการ' ในการที่จะเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา ในกรณีส่วนใหญ่ ผู้ดูแลไซต์หรือบุคคลที่มีหน้าที่จัดการรายการหรือไลบรารีที่ระบุจะเป็นผู้ดำเนินงานนี้

ความพร้อมใช้งานของเวิร์กโฟลว์ภายในไซต์จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าได้เพิ่มเวิร์กโฟลว์ไว้ที่ใด

 • ถ้าคุณเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในรายการหรือไลบรารีโดยตรง เวิร์กโฟลว์จะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับข้อมูลในรายการหรือไลบรารีนั้นเท่านั้น

 • ถ้าคุณเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในชนิดเนื้อหาของรายการ (อินสแตนซ์ของชนิดเนื้อหาของไซต์ที่ถูกเพิ่มให้กับรายการหรือไลบรารีที่ระบุ) เวิร์กโฟลว์จะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับรายการที่มีชนิดเนื้อหานั้นในรายการหรือไลบรารีที่ระบุซึ่งมีชนิดเนื้อหานั้นเกี่ยวข้องอยู่เท่านั้น

 • ถ้าคุณเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในชนิดเนื้อหาของไซต์ เวิร์กโฟลว์นั้นจะพร้อมใช้งานสำหรับรายการต่างๆ ของชนิดเนื้อหานั้นในทุกรายการและไลบรารีที่มีการเพิ่มอินสแตนซ์ของชนิดเนื้อหาของไซต์นั้น ถ้าคุณต้องการให้เวิร์กโฟลว์พร้อมใช้งานอย่างทั่วถึงในทุกรายการหรือไลบรารีในไซต์คอลเลกชันสำหรับรายการของชนิดเนื้อหาที่ระบุ วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นี้ก็คือการเพิ่มเวิร์กโฟลว์นั้นลงไปยังชนิดเนื้อหาของไซต์โดยตรง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์สำหรับรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา

ก่อนที่คุณพยายามจะเพิ่มเวิร์กโฟลว์ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ของคุณเพื่อกำหนดว่าจะติดตั้งและเปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์ใดสำหรับไซต์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มหรือเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ตัวใดตัวหนึ่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งมีอยู่ใน Office SharePoint Server 2007 ให้ดูที่การเชื่อมโยงในส่วน ดูเพิ่มเติม

เมื่อคุณเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา คุณสามารถกำหนดเวิร์กโฟลว์ให้กับตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะเองได้ด้วยการระบุตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้

 • ชื่อของอินสแตนซ์นี้ของเวิร์กโฟลว์

 • รายการงานที่เก็บงานที่เกี่ยวข้องกับเวิร์กโฟลว์ไว้

 • รายการประวัติที่บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเวิร์กโฟลว์ไว้

 • วิธีที่คุณต้องการให้เวิร์กโฟลว์เริ่มต้น

 • ตัวเลือกเพิ่มเติมที่เจาะจงสำหรับแต่ละเวิร์กโฟลว์ (ตัวอย่างเช่น ระบุลักษณะการเวียนส่งของงานไปยังผู้เข้าร่วม เหตุการณ์ใดที่จะทำให้เวิร์กโฟลว์สมบูรณ์ และการกระทำแบบใดที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เวิร์กโฟลว์เสร็จสมบูรณ์แล้ว)

เมื่อต้องการเพิ่มเวิร์กโฟลว์ใหม่ลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา หรือเมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ได้รับการกำหนดความสัมพันธ์กับรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหาแล้ว ให้คุณปฏิบัติตามขั้นตอนเดิม

 1. เมื่อต้องการเปิดเพจ เพิ่มเวิร์กโฟลว์ หรือเพจ เปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ สำหรับรายการ ไลบรารีหรือชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับรายการหรือไลบรารี

   1. เปิดรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเวิร์กโฟลว์

   2. การตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกการตั้งค่ารายการ หรือคลิกการตั้งค่าสำหรับชนิดของไลบรารีที่คุณกำลังเปิด

    ตัวอย่างเช่น ในไลบรารีเอกสาร ให้คลิก การตั้งค่าไลบรารีเอกสาร

   3. ใต้ สิทธิ์และการจัดการ ให้คลิก การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์

  • สำหรับชนิดเนื้อหารายการ

   1. เปิดรายการหรือไลบรารีที่มีอินสแตนซ์ของชนิดเนื้อหารายการซึ่งคุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยแปลงเวิร์กโฟลว์

   2. การตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกการตั้งค่ารายการ หรือคลิกการตั้งค่าสำหรับชนิดของไลบรารีที่คุณกำลังเปิด

    ตัวอย่างเช่น ในไลบรารีเอกสาร ให้คลิก การตั้งค่าไลบรารีเอกสาร

   3. ภายใต้ ชนิดเนื้อหา ให้คลิกชื่อของชนิดเนื้อหา

    หมายเหตุ: ถ้ารายการหรือไลบรารีไม่ได้ตั้งค่าเพื่ออนุญาตให้ชนิดเนื้อหาหลายชนิด ส่วนชนิดเนื้อหา ไม่ปรากฏบนหน้ากำหนดเอง สำหรับรายการหรือไลบรารี

   4. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์

  • สำหรับชนิดเนื้อหาไซต์

   1. บนโฮมเพจของไซต์คอลเลกชัน บนการกระทำในไซต์ เมนู รูปปุ่ม ชี้ไปที่การตั้งค่าไซต์ แล้ว คลิ กปรับเปลี่ยนการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด

   2. ภายใต้ แกลเลอรี ให้คลิก ชนิดเนื้อหาของไซต์

   3. คลิกชื่อของชนิดเนื้อหาของไซต์ที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเวิร์กโฟลว์ จากนั้นคลิก การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์

    หมายเหตุ: ถ้ามีการเพิ่มเวิร์กโฟลว์นี้รายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา ขั้นตอนนี้นำคุณไปยังหน้าการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เปลี่ยนแปลงโดยตรง และคุณจำเป็นต้องคลิกเพิ่มเวิร์กโฟลว์ ลงไปที่การเพิ่มหน้าเวิร์กโฟลว์ ถ้ามีการเพิ่มเวิร์กโฟลว์ไม่นี้รายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา ขั้นตอนนี้นำคุณโดยตรงเพื่อเพิ่มหน้าเวิร์กโฟลว์

 1. บนเพจ 'เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์' ให้คลิก เพิ่มเวิร์กโฟลว์ หรือคลิกชื่อของเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังจะเพิ่มเวิร์กโฟลว์ บนเพจ 'เพิ่มเวิร์กโฟลว์' ในส่วน เวิร์กโฟลว์ ให้คลิกชื่อของแม่แบบเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการใช้

  • ถ้าคุณกำลังเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ บนเพจ 'เปลี่ยนแปลงเวิร์กโฟลว์' ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนต่อไปนี้

 3. ในส่วน ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อที่ไม่ซ้ำให้กับเวิร์กโฟลว์

  1. ในส่วน รายการงาน ให้ระบุรายการงานที่จะใช้กับเวิร์กโฟลว์นี้

   หมายเหตุ: 

   • คุณสามารถใช้รายการ งาน เริ่มต้น หรือคุณสามารถสร้างรายการงานใหม่ขึ้นมาได้ ถ้าคุณใช้รายการ งาน เริ่มต้น ผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์จะสามารถค้นหาและดูงานเวิร์กโฟลว์ของพวกเขาได้อย่างง่ายดายโดยใช้มุมมอง งานของฉัน ของรายการ งาน

   • ถ้างานของเวิร์กโฟลว์นี้จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญหรือข้อมูลลับที่คุณต้องการเก็บแยกต่างหากจากรายการ งาน ทั่วไป คุณควรสร้างรายการงานใหม่

   • ถ้าองค์กรของคุณจะมีเวิร์กโฟลว์จำนวนมากหรือถ้าเวิร์กโฟลว์เกี่ยวข้องกับงานจำนวนมาก คุณควรสร้างรายการงานใหม่ ในอินสแตนซ์นี้ คุณอาจต้องการสร้างรายการงานสำหรับแต่ละเวิร์กโฟลว์

 4. ในส่วน รายการประวัติ ให้เลือกรายการประวัติที่ใช้กับเวิร์กโฟลว์นี้ รายการประวัติจะแสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างแต่ละอินสแตนซ์ของเวิร์กโฟลว์

  หมายเหตุ: คุณสามารถใช้รายการ ประวัติ เริ่มต้นหรือคุณสามารถสร้างรายการประวัติขึ้นมาใหม่ได้ ถ้าองค์กรของคุณจะมีเวิร์กโฟลว์จำนวนมาก คุณอาจต้องการสร้างรายการประวัติแยกต่างหากสำหรับแต่ละเวิร์กโฟลว์

 5. ในส่วน ตัวเลือกการเริ่มต้น ให้ระบุว่าจะให้เวิร์กโฟลว์เริ่มอย่างไร เมื่อใด และโดยใคร

  หมายเหตุ: 

  • ตัวเลือกที่ระบุอาจไม่พร้อมใช้งานถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนโดยแม่แบบเวิร์กโฟลว์ที่คุณเลือก

  • The option Start this workflow to approve publishing a major version of an item is available only if support for major and minor versioning is enabled for the library and if the workflow template that you selected can be used for content approval.

 6. ถ้าคุณกำลังเพิ่มเวิร์กโฟลว์นี้ลงในชนิดเนื้อหาของไซต์ ให้ระบุว่าคุณต้องการเพิ่มเวิร์กโฟลว์นี้ลงในชนิดเนื้อหาทั้งหมดที่สืบทอดจากชนิดเนื้อหานี้ในส่วน ปรับปรุงรายการและชนิดเนื้อหาของไซต์ หรือไม่

  หมายเหตุ: ส่วน ปรับปรุงรายการและชนิดเนื้อหาของไซต์ จะปรากฏบนเพจ 'เพิ่มเวิร์กโฟลว์' สำหรับชนิดเนื้อหาของไซต์เท่านั้น

 7. ถ้ามีตัวเลือกการกำหนดเองเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งานสำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณ ให้คลิก ถัดไป แล้วระบุตัวเลือกที่คุณต้องการบนเพจ 'กำหนดเอง' สำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณ

  สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดแต่ละเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเอง ให้ดูที่การเชื่อมโยงในส่วน ดูเพิ่มเติม

 8. ถ้าไม่มีตัวเลือกการกำหนดเองเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งานสำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณ ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×