การเพิ่มหรือเปลี่ยนหมายเหตุแสดงการมีต่อ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การแจ้งให้ทราบตัวอ่านผ่านทางกล่องข้อความที่ถูกเชื่อมโยง หรือเชื่อม ต่อ หลายของเรื่องราวให้คำแนะนำ โดยให้บันทึกย่อที่ระบุว่าContinued บนหน้า 2หรือContinued จากหน้า 1ต่อ คุณสามารถกำหนด Continued แจ้งให้ทราบ โดย rewording หรือจัดรูปแบบใหม่เหล่านั้นเพื่อให้ตรงตามสไตล์ของสิ่งพิมพ์ของคุณ

แจ้งเตือนในแต่ละ Continued ต้องถูกแทรกด้วยตนเองสำหรับแต่ละกล่องข้อความ คุณยังสามารถเพิ่มการประกาศContinued จากหน้าในกล่องข้อความที่มีการเชื่อมโยงแม้ว่าคุณไม่ได้ใช้การแจ้งเตือนต่อบนหน้าในกล่องข้อความแรก

 • Continued บนหน้า– ประกาศนี้ปรากฏขึ้นในครั้งแรกของชุดข้อมูลของกล่องข้อความที่ลิงก์

 • Continued จากหน้า– ประกาศนี้ปรากฏในกล่องข้อความที่ลิงก์กับกล่องข้อความก่อนหน้า

สิ่งสำคัญ: ข้อความต้องอยู่ในกล่องข้อความที่ลิงก์อย่าง น้อยสองที่อยู่บนหน้าแยกต่างหากก่อน Continued แจ้งให้ทราบจะปรากฏขึ้น

 1. คลิกขวากล่องข้อความที่ลิงก์

 2. บนเมนูทางลัด คลิกจัดรูปแบบกล่องข้อความ นั้นแล้ว คลิกแท็บกล่องข้อความ

 3. ภายใต้ข้อความ autofitting เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับการแจ้งเตือนContinued ที่คุณต้องการเพิ่ม

 4. คลิก ตกลง

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 สำหรับแต่ละกล่องเชื่อมต่อในชุดข้อมูล

 1. คลิกขวากล่องข้อความที่ลิงก์

 2. บนเมนูทางลัด คลิกจัดรูปแบบกล่องข้อความ นั้นแล้ว คลิกแท็บกล่องข้อความ

 3. ภายใต้ข้อความ autofitting ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับการแจ้งเตือนContinued ที่คุณต้องการเอาออก

 1. ในกล่องข้อความ ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการประกาศ Continued

  เมื่อต้องการแทรกหมายเลขหน้าหายไป คลิกหมายเลขหน้า บนเมนูแทรก

 2. ทำซ้ำสำหรับแต่ละโปรดสังเกตว่าคุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 1. เลือกข้อความในการประกาศ Continued

 2. บนแท็บหน้าแรก คลิกสไตล์

 3. ในรายการสไตล์ กขวาContinued-On หรือข้อความ Continued-From นั้นแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน

 4. ในกล่องโต้ตอบปรับเปลี่ยนสไตล์ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 1. ใน Continued ใด ๆ ให้สังเกต เลือกข้อความที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการใช้ในการแจ้งให้ทราบทั้งหมด

 2. บนแท็บหน้าแรก คลิกสไตล์

 3. ในรายการสไตล์ คลิกขวาที่ข้อความ Continued-On หรือข้อความ Continued-From แล้ว คลิ กอัปเดตข้อมูลให้ตรงกับส่วนที่เลือก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×