การเพิ่มหรือเปลี่ยนหมายเหตุแสดงการมีต่อ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุแสดงการมีต่อจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถติดตามเนื้อเรื่องที่ประกอบด้วยกล่องข้อความหลายๆ อันที่เชื่อมโยงกันได้ด้วยการให้หมายเหตุที่เขียนว่า มีต่อในหน้า 2 หรือ ต่อจากหน้า 1 คุณสามารถกำหนดหมายเหตุแสดงการมีต่อได้เองด้วยการเปลี่ยนข้อความหรือเปลี่ยนรูปแบบการแจ้งดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของสิ่งพิมพ์ของคุณมากยิ่งขึ้น

บทความนี้จะอธิบายถึงหมายเหตุแสดงการมีต่อ ให้ดูที่การเชื่อมโยงต่างๆ เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกล่องข้อความ ข้อความบอกลำดับในกล่องข้อความแบบหลายชุด หรือการเชื่อมต่อกล่องข้อความ ในส่วน ดูเพิ่มเติม

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มการประกาศลงในเรื่องราว

เอาการประกาศจากกล่องข้อความ

เปลี่ยนคำของการประกาศ

เปลี่ยนสไตล์ของประกาศหนึ่ง

เปลี่ยนสไตล์ของคำชี้แจงเกี่ยวกับหลายในสิ่งพิมพ์

การเพิ่มการแจ้งลงในเนื้อเรื่อง

ต้องแทรกหมายเหตุแสดงการมีต่อแต่ละรายการลงในกล่องข้อความแต่ละอันด้วยตัวเอง นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มการแจ้ง ต่อจากหน้า ลงในกล่องข้อความที่เชื่อมโยงได้ ถึงแม้ว่าคุณไม่ได้ใช้การแจ้ง มีต่อในหน้า ในกล่องข้อความแรกก็ตาม

มีต่อในหน้า     การแจ้งดังกล่าวนี้จะปรากฏขึ้นในกล่องข้อความแรกของชุดกล่องข้อความที่เชื่อมโยงกัน

ต่อจากหน้า     การแจ้งดังกล่าวนี้จะปรากฏขึ้นในกล่องข้อความที่มีการเชื่อมโยงกับกล่องข้อความก่อนหน้า

สิ่งสำคัญ: ข้อความต้องแสดงขึ้นในกล่องข้อความที่เชื่อมโยงกันสองชุดหรือมากกว่านั้นซึ่งอยู่คนละหน้ากันก่อนที่หมายเหตุแสดงการมีต่อจะปรากฏขึ้น

เพิ่มการแจ้ง

 1. คลิกขวากล่องข้อความที่เชื่อมโยง

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบกล่องข้อความ แล้วคลิกแท็บ กล่องข้อความ

 3. ภายใต้ การปรับข้อความพอดีโดยอัตโนมัติ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับการแจ้งเนื้อหา มีต่อ ที่คุณต้องการเพิ่มลงไป

 4. คลิก ตกลง

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 สำหรับกล่องที่เชื่อมต่อแต่ละกล่องในชุดนั้นๆ

ด้านบนของหน้า

การเอาการแจ้งออกจากกล่องข้อความ

 1. คลิกขวากล่องข้อความที่เชื่อมโยง

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบกล่องข้อความ แล้วคลิกแท็บ กล่องข้อความ

 3. ภายใต้ การปรับข้อความพอดีโดยอัตโนมัติ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับการแจ้งเนื้อหา มีต่อ ที่คุณต้องการเอาออก

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนข้อความของการแจ้ง

 1. ในกล่องข้อความ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณต้องการทำกับหมายเหตุแสดงการมีต่อ

  เมื่อต้องการแทรกหมายเลขหน้าที่ขาดหายไป ให้คลิก หมายเลขหน้า บนเมนู แทรก

 2. ทำซ้ำสำหรับการแจ้งแต่ละอันที่คุณต้องการเปลี่ยน

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนลักษณะของการแจ้ง

 1. เลือกข้อความในหมายเหตุแสดงการมีต่อ

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก บานหน้าต่างลักษณะ

 3. ในบานหน้าต่างงาน ลักษณะ ให้ชี้ไปที่ ข้อความมีต่อในหน้า หรือ ข้อความต่อจากหน้า แล้วคลิกลูกศรที่ปรากฏที่ติดกับชื่อลักษณะ

 4. คลิก ปรับเปลี่ยน

 5. ในกล่องโต้ตอบ ปรับเปลี่ยนลักษณะ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนลักษณะของการแจ้งหลายรายการในสิ่งพิมพ์หนึ่งชุด

 1. ในหมายเหตุแสดงการมีต่อใดๆ ให้เลือกข้อความที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการใช้ในการแจ้งทั้งหมด

 2. บมเมนู รูปแบบ ให้คลิก ลักษณะ

 3. ในบานหน้าต่างงาน ลักษณะ ให้ชี้ไปที่ ข้อความมีต่อในหน้า หรือ ข้อความต่อจากหน้า แล้วคลิกลูกศรที่ติดกับชื่อลักษณะ

 4. คลิก ปรับปรุงเพื่อให้ตรงกับสิ่งที่เลือก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×