การเพิ่มหรือเปลี่ยนลักษณะพิเศษสามมิติของวัตถุรูปวาด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  2. บนแถบเครื่องมือการวาด คลิกสไตล์สามมิติ Button image

    เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษสามมิติ ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

    เมื่อต้องการเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์สามมิตินั่นคือตัวอย่างเช่น สี หมุน ลึก แสง หรือของพื้นผิวพื้นผิวเช่นคลิกสไตล์สามมิติ Button image อีก คลิกการตั้งค่าสามมิติ แล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการบนแถบเครื่องมือการตั้งค่าสามมิติ

เคล็ดลับ เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษสามมิติเดียวกันให้แก่วัตถุหลายๆ ชิ้นในครั้งเดียว ตัวอย่างเช่นสีเดียวกัน ให้เลือกกลุ่มของวัตถุก่อนคุณเพิ่มลักษณะพิเศษ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×