ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การเพิ่มหรือเปลี่ยนลักษณะขอบวิดีโอ

เมื่อต้องการใส่วิดีโอลงในสไลด์ในงานนำเสนอ คุณสามารถเพิ่มเส้นขอบ เปลี่ยนสีเส้นขอบ และเปลี่ยนความหนาและลักษณะเส้นขอบได้

ใส่หรือเปลี่ยนสีขอบวิดีโอ

 1. เลือกวิดีโอบนสไลด์

 2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์วิดีโอ ให้คลิก เส้นขอบวิดีโอ

 3. เลือกสีเส้นขอบ

นำเส้นขอบนั้นไปปรับใช้กับเฟรมวิดีโอ

เคล็ดลับ: 

 • ถ้าไม่เห็นแท็บ เครื่องมือวิดีโอ หรือแท็บ รูปแบบ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกวิดีโอแล้ว

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีกรอบเพิ่มเติม แล้วเลือกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือไม่ก็เลือกผสมสีเองบนแท็บ กำหนดเอง หากมีการเปลี่ยนธีมเอกสารในภายหลัง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะยังคงเป็นแบบเดิม

การเปลี่ยนลักษณะเส้นของเส้นขอบของวิดีโอ

สไตล์ที่คุณสามารถนำไปใช้กับเส้นขอบวิดีโอของคุณ ได้แก่ เส้นสีไล่ระดับ เส้นประ เส้นที่ปรับระดับความโปร่งใสได้ และเส้นแบบผสม เช่น เส้นซ้อน เส้นโค้ง เส้นยกนูน และเส้นขอบพับ 45 องศา

 1. เลือกวิดีโอบนสไลด์

 2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์วิดีโอ ให้คลิกลูกศรถัดจาก เส้นขอบวิดีโอ

  เคล็ดลับ: ถ้าไม่เห็นแท็บ เครื่องมือวิดีโอ หรือแท็บ รูปแบบ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกวิดีโอแล้ว

 3. คลิก เส้นประ แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการให้เส้นขอบเป็นเส้นประ ให้เลือกเส้นประแบบที่ต้องการ

  2. เมื่อต้องการให้เส้นเป็นแบบที่กำหนดเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม

   • ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบวิดีโอ ใช้เส้นที่เลือกเป็นเส้นขอบของวิดีโอ

    บานหน้าต่างจัดรูปแบบวิดีโอ

การเปลี่ยนน้ำหนักของเส้นขอบวิดีโอ

 1. เลือกวิดีโอบนสไลด์

 2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์วิดีโอ ให้คลิกลูกศรถัดจาก เส้นขอบวิดีโอ

  เคล็ดลับ: ถ้าไม่เห็นแท็บ เครื่องมือวิดีโอ หรือแท็บ รูปแบบ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกวิดีโอแล้ว

 3. คลิก น้ำหนัก แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกความหนาเส้นจากตัวเลือกมาตรฐาน

 4. เมื่อต้องการกำหนดความหนาของเส้นเอง ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม จากนั้นในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบวิดีโอ ให้ใช้ลูกศร ความกว้างแบบชี้ขึ้น (เพื่อเพิ่มความหนา) และแบบชี้ลง (เพื่อลดความหนา) แล้ว กำหนดความหนาของเส้นที่คุณต้องการเอง

การลบเส้นขอบวิดีโอ

 1. เลือกกรอบวิดีโอที่ต้องการเอาเส้นขอบออก

 2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์วิดีโอ ให้คลิกลูกศรถัดจาก เส้นขอบวิดีโอ

  เคล็ดลับ: ถ้าไม่เห็นแท็บ เครื่องมือวิดีโอ หรือแท็บ รูปแบบ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกวิดีโอแล้ว

 3. ภายใต้ สีมาตรฐาน ให้คลิก ไม่มีเส้นกรอบ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×