การเพิ่มหรือเปลี่ยนคอลัมน์ค้นหา

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในบางครั้ง ค่าที่คุณต้องการอาจมีอยู่ในตารางอื่น ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการบันทึกข้อมูลลูกค้าที่มีการสั่งซื้อไว้ในตารางใบสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดจะมีอยู่ในตารางลูกค้าอยู่แล้ว คุณสามารถสร้างคอลัมน์ค้นหาที่แสดงข้อมูลลูกค้าในตัวควบคุมกล่องคำสั่งผสมหรือกล่องรายการได้ จากนั้นเมื่อคุณเลือกลูกค้าในตัวควบคุมดังกล่าว ค่าที่เหมาะสม เช่น ค่าคีย์หลักของลูกค้า จะถูกเก็บไว้ในระเบียนใบสั่งซื้อ

บทความนี้จะอธิบายว่าคอลัมน์ค้นหาคืออะไรและบอกวิธีการสร้างคอลัมน์ค้นหาขึ้นมา

ถ้าคุณต้องการทราบวิธีการค้นหาค่าในตารางด้วยการเขียนโปรแกรม ดูบทความการอ้างอิงฟังก์ชัน DLookup สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างคอลัมน์การค้นหา ดูบทความเพิ่มหรือเปลี่ยนคอลัมน์การค้นหาที่ช่วยให้คุณเก็บค่าหลายค่า

ในบทความนี้

คอลัมน์การค้นหาคืออะไร

สร้างคอลัมน์การค้นหาในมุมมองแผ่นข้อมูล

สร้างคอลัมน์การค้นหา โดยใช้บานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล

สร้างคอลัมน์การค้นหาในมุมมองออกแบบ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าถูกผูกไว้และแสดงค่าในคอลัมน์การค้นหา

คุณสมบัติของเขตข้อมูลการค้นหาที่แนะนำ

ใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหา

เปลี่ยนคอลัมน์การค้นหา

การเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลไปยังคอลัมน์ค้นหา

คอลัมน์ค้นหาคืออะไร

คอลัมน์ค้นหา (หรือเขตข้อมูล) เป็นเขตข้อมูลหนึ่งในตารางที่มีค่าถูกเรียกใช้จากตารางอื่นหรือจากรายการค่า คุณสามารถใช้คอลัมน์ค้นหาแสดงรายการของตัวเลือกในกล่องคำสั่งผสมหรือกล่องรายการได้ ตัวเลือกต่างๆ สามารถมาจากตารางหรือแบบสอบถาม หรือสามารถเป็นค่าที่คุณป้อนเข้าไปเองได้ คุณสามารถสร้างคอลัมน์ค้นหาด้วยตนเองด้วยการตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูล 'ค้นหา' ของเขตข้อมูล หรือโดยอัตโนมัติด้วยการทำตามตัวช่วยสร้างการค้นหาให้เสร็จสมบูรณ์ คุณควรใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาเพื่อสร้างคอลัมน์ค้นหาทุกครั้งที่เป็นไปได้ ตัวช่วยสร้างการค้นหาจะทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้นและจะใส่คุณสมบัติเขตข้อมูลที่เหมาะสมพร้อมกับสร้างความสัมพันธ์ของตารางที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ

คอลัมน์ค้นหา

คุณสามารถสร้างคอลัมน์ค้นหาได้ในมุมมองแผ่นข้อมูลหรือมุมมองออกแบบ

ด้านบนของหน้า

สร้างคอลัมน์ค้นหาในมุมมองแผ่นข้อมูล

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเปิดตาราง ตารางจะเปิดในมุมมองแผ่นข้อมูล คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ค้นหาด้วยการคลิก คอลัมน์ค้นหา ในกลุ่ม เขตข้อมูลและคอลัมน์ บนแท็บ แผ่นข้อมูล การทำเช่นนี้จะเริ่มตัวช่วยสร้างการค้นหา ซึ่งจะนำคุณเข้าสู่กระบวนการสร้างคอลัมน์ค้นหา

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกสองครั้งที่ตารางที่คุณต้องการสร้างคอลัมน์ค้นหา การทำเช่นนี้จะเป็นการเปิดตารางนั้นในมุมมองแผ่นข้อมูล

 4. บนแท็บ แผ่นข้อมูล ในกลุ่ม เขตข้อมูลและคอลัมน์ ให้คลิก คอลัมน์ค้นหา

  รูป Ribbon ของ Access

  ตัวช่วยสร้างการค้นหาเริ่มทำงาน

  หน้าของตัวช่วยสร้างการค้นหาที่คุณใช้เลือกตาราง/แบบสอบถามหรือรายการค่า

 5. บนหน้าแรกของตัวช่วยสร้างการค้นหา ให้ระบุว่าคุณต้องการให้คอลัมน์ค้นหายึดตามค่าในตารางหรือแบบสอบถาม หรือยึดตามรายการค่าที่คุณพิมพ์

  ชนิดของคอลัมน์ค้นหาที่ใช้บ่อยที่สุดคือคอลัมน์ที่แสดงค่าที่ค้นหาจากตารางหรือแบบสอบถามที่เกี่ยวข้อง

 6. คลิกถัดไป นั้นแล้ว ทำตามคำแนะนำเพื่อทำให้เสร็จสมบูรณ์ของตัวช่วยสร้าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวช่วยสร้างการทำให้เสร็จสมบูรณ์ ดูส่วนโดยใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหา

เมื่อคุณคลิก เสร็จสิ้น จะมีการสร้างคอลัมน์ค้นหาที่คุณสมบัติเขตข้อมูลได้รับการตั้งค่าตามตัวเลือกที่คุณสร้างไว้ในตัวช่วยสร้างการค้นหา

ด้านบนของหน้า

สร้างคอลัมน์ค้นหาโดยใช้บานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล

ถ้าคุณกำลังใช้ฐานข้อมูลที่มีตารางมากกว่าหนึ่งตาราง คุณสามารถเริ่มกระบวนการสร้างเขตข้อมูลการค้นหาด้วยการลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ได้ ทั้งนี้บานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล จะแสดงเขตข้อมูลที่มีให้ของตารางอื่นในฐานข้อมูลของคุณ เมื่อคุณสร้างคอลัมน์ค้นหาด้วยวิธีนี้ ตัวช่วยสร้างการค้นหาจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติและเขตข้อมูลที่คุณลากไปยังแผ่นข้อมูลจะกลายเป็นเขตข้อมูลหนึ่งในหลายเขตข้อมูลของคอลัมน์ค้นหาของคุณ

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกสองครั้งที่ตารางที่คุณต้องการสร้างคอลัมน์ค้นหา การทำเช่นนี้จะเป็นการเปิดตารางนั้นในมุมมองแผ่นข้อมูล

 4. ในแท็บ แผ่นข้อมูล ในกลุ่ม เขตข้อมูลและคอลัมน์ ให้คลิก เพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่

  รูป Ribbon ของ Access

  บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ปรากฏขึ้น

 5. ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่อยู่ถัดจากตารางเพื่อแสดงรายการเขตข้อมูลในตารางนั้น

 6. ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ลงในตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

 7. เมื่อเส้นการแทรกปรากฏ ให้วางเขตข้อมูลในตำแหน่งที่ต้องการ

  บรรทัดการแทรกจะแสดงตำแหน่งที่เขตข้อมูลจะถูกแทรก

  ตัวช่วยสร้างการค้นหาเริ่มทำงาน

 8. ทำตามคำแนะนำเพื่อทำให้เสร็จสมบูรณ์ของตัวช่วยสร้าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวช่วยสร้างการทำให้เสร็จสมบูรณ์ ดูส่วนโดยใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหา

  เมื่อคุณทำตามตัวช่วยสร้างจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว คอลัมน์ค้นหาจะปรากฏอยู่ในตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

ด้านบนของหน้า

สร้างคอลัมน์ค้นหาในมุมมองออกแบบ

นอกจากในมุมมองแผ่นข้อมูลแล้ว คุณยังสามารถสร้างคอลัมน์ค้นหาในมุมมองออกแบบได้ เมื่อคุณทำงานในมุมมองออกแบบ ให้คุณสร้างคอลัมน์ค้นหาโดยใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาเหมือนกับที่คุณใช้ในมุมมองแผ่นข้อมูล อย่างไรก็ตาม ในมุมมองออกแบบ คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติเขตข้อมูลทั้งหมดได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้คุณสามารถแก้ไขคุณสมบัติเหล่านั้นได้โดยตรง

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาตารางที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์ค้นหา แล้วคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 4. หาตำแหน่งแถวแรกที่ว่างอยู่ในตารางออกแบบตาราง

 5. ในแถวแรกที่ว่างอยู่นั้น ให้คลิกเซลล์ในคอลัมน์ ชื่อเขตข้อมูล แล้วพิมพ์ชื่อเขตข้อมูลให้กับคอลัมน์ค้นหา

 6. จากนั้น ให้คลิกเซลล์ในคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ของแถวนั้น คลิกลูกศรแบบหล่นลง แล้วเลือก Lookup Wizard

  ตัวช่วยสร้างการค้นหาเริ่มทำงาน

  หน้าของตัวช่วยสร้างการค้นหาที่คุณใช้เลือกตาราง/แบบสอบถามหรือรายการค่า

 7. บนหน้าแรกของตัวช่วยสร้างการค้นหา ให้ระบุว่าคุณต้องการให้คอลัมน์ค้นหายึดตามค่าในตารางหรือแบบสอบถาม หรือยึดตามรายการค่าที่คุณพิมพ์

  ชนิดของคอลัมน์ค้นหาที่ใช้บ่อยที่สุดคือคอลัมน์ที่แสดงค่าที่ค้นหาจากตารางหรือแบบสอบถามที่เกี่ยวข้อง

 8. คลิกถัดไป นั้นแล้ว ทำตามคำแนะนำเพื่อทำให้เสร็จสมบูรณ์ของตัวช่วยสร้าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวช่วยสร้างการทำให้เสร็จสมบูรณ์ ดูส่วนโดยใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหา

เมื่อคุณคลิก เสร็จสิ้น จะมีการสร้างคอลัมน์ค้นหาที่คุณสมบัติเขตข้อมูลได้รับการตั้งค่าตามตัวเลือกที่คุณสร้างไว้ในตัวช่วยสร้างการค้นหา คุณสามารถดูคุณสมบัติเขตข้อมูลได้ในบานหน้าต่างด้านล่างของมุมมองออกแบบภายใต้ คุณสมบัติเขตข้อมูล เมื่อต้องการดูคุณสมบัติที่นำไปใช้เฉพาะกับคอลัมน์ค้นหาเท่านั้น ให้คลิกแท็บ ค้นหา

ทำความเข้าใจกับค่าที่ถูกผูกไว้และค่าที่แสดงในคอลัมน์ค้นหา

วัตถุประสงค์ของการใช้คอลัมน์ค้นหาคือการแทนที่การแสดงของตัวเลข เช่น ID (หรือค่า Foreign Key อื่น) ด้วยบางสิ่งที่มีความหมายมากกว่า เช่น ชื่อ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะแสดงหมายเลข ID ที่ติดต่อ โปรแกรม Access สามารถใช้ชื่อที่ติดต่อแสดงแทนได้ ทั้งนี้หมายเลข ID ที่ติดต่อเป็นค่าที่ถูกผูกไว้ ซึ่งจะถูกค้นหาในตารางหรือแบบสอบถามต้นฉบับเพื่อหาชื่อที่ติดต่อให้โดยอัตโนมัติ ส่วนชื่อที่ติดต่อคือค่าที่ใช้แสดงแทน

ค่าที่ถูกผูกไว้กับค่าที่แสดงในคอลัมน์ค้นหา

1. ค่าที่แสดง

2. ค่าที่ถูกผูกไว้

คอลัมน์ค้นหาประกอบด้วยค่าที่แสดงซึ่งจะปรากฏในส่วนติดต่อผู้ใช้ และค่าที่ถูกผูกไว้ที่เก็บในตัวควบคุม ค่าที่แสดงจะถูก "ค้นหา" โดยยึดตามค่าที่ถูกผูกไว้ นั่นหมายความว่า Access จะแสดงค่าที่แสดงที่ถูกค้นหาซึ่งไม่ใช่ค่าเดียวกับค่าที่ถูกผูกไว้ที่เก็บในเขตข้อมูลเสมอ ตัวอย่างเช่น ในตัวอย่างของตารางใบสั่งซื้อ ค่า ID ประจำตัวลูกค้าจากตารางลูกค้าจะถูกเก็บไว้ในเขตข้อมูลลูกค้าในตารางใบสั่งซื้อ นี่คือค่าที่ถูกผูกไว้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเขตข้อมูลลูกค้าเป็นเขตข้อมูลการค้นหา Access จะแสดงค่าที่ค้นหา ในกรณีนี้ ชื่อลูกค้าเป็นค่าที่ใช้แสดง

สิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจคือความแตกต่างระหว่างค่าที่แสดงและค่าที่ถูกผูกไว้ของเขตข้อมูลการค้นหา ค่าที่แสดงจะถูกแสดงให้เห็นโดยอัตโนมัติในมุมมองแผ่นข้อมูลตามค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ค่าที่ถูกผูกไว้คือสิ่งที่ถูกเก็บไว้ และเป็นสิ่งที่คุณใช้ในเกณฑ์แบบสอบถาม และเป็นสิ่งที่ Access ใช้ในการรวมเข้ากับตารางอื่นๆ ตามค่าเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

แนะนำคุณสมบัติเขตข้อมูลการค้นหา

คุณสามารถดูคุณสมบัติเขตข้อมูลการค้นหาได้ในบานหน้าต่างล่างของมุมมองออกแบบภายใต้ คุณสมบัติเขตข้อมูล เมื่อต้องการดูคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับคอลัมน์ค้นหาโดยเฉพาะ ให้คลิกแท็บ ค้นหา

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาตารางที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์ค้นหา แล้วคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 4. คลิกเซลล์ในคอลัมน์ ชื่อเขตข้อมูล ของคอลัมน์ค้นหา

 5. ภายใต้ คุณสมบัติเขตข้อมูล ให้คลิกแท็บ ค้นหา

  คุณสมบัติเขตข้อมูลการค้นหาจะปรากฏ

เมื่อคุณตั้งค่าคุณสมบัติแรก (แสดงตัวควบคุม) รายการของคุณสมบัติที่พร้อมใช้งานจะเปลี่ยนไปตามตัวเลือกของคุณ คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูลการค้นหาเพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานของคอลัมน์ค้นหาได้ โปรดสังเกตว่าเมื่อคุณสร้างคอลัมน์ค้นหาโดยใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหา ตัวช่วยสร้างการค้นหาจะตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูลการค้นหาให้กับคุณ

คุณสมบัติเขตข้อมูลการค้นหา

ตั้งค่าคุณสมบัตินี้

เป็น

ตัวควบคุมการแสดง

ตั้งค่าชนิดตัวควบคุมเป็น กล่องกาเครื่องหมายกล่องข้อความกล่องรายการ หรือ กล่องคำสั่งผสม ทั้งนี้ กล่องคำสั่งผสม เป็นตัวเลือกที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับคอลัมน์ค้นหา

ชนิดแหล่งข้อมูลแถว

เลือกว่าจะใส่ค่าจากตารางหรือแบบสอบถามอื่น หรือจากรายการค่าที่คุณระบุให้กับคอลัมน์ค้นหา นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกที่จะใส่ชื่อของเขตข้อมูลในตารางหรือแบบสอบถามให้กับรายการได้ด้วย

แหล่งข้อมูลแถว

ระบุตาราง แบบสอบถาม หรือรายการค่าที่ให้ค่าสำหรับคอลัมน์ค้นหา เมื่อคุณสมบัติ ชนิดแหล่งข้อมูลแถว ถูกตั้งค่าเป็น ตาราง/แบบสอบถาม หรือ รายการเขตข้อมูล คุณสมบัตินี้ควรถูกตั้งค่าเป็นชื่อของตารางหรือแบบสอบถามหรือคำสั่ง SQL ที่แสดงแบบสอบถามนั้น เมื่อคุณสมบัติ ชนิดแหล่งข้อมูลแถว ถูกตั้งค่าเป็น รายการค่า คุณสมบัตินี้ควรมีรายการค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

คอลัมน์ที่ถูกผูกไว้

ระบุคอลัมน์ในแหล่งข้อมูลแถวที่ให้ค่าที่คอลัมน์ค้นหาเก็บไว้ ค่านี้สามารถเป็นได้ตั้งแต่ 1 จนถึงจำนวนของคอลัมน์ในแหล่งข้อมูลแถว

หมายเหตุ: คอลัมน์ที่ให้ค่าเพื่อเก็บไว้ ไม่จำเป็นต้องเป็นคอลัมน์เดียวกันกับคอลัมน์ที่ใช้แสดง

จำนวนคอลัมน์

ระบุจำนวนคอลัมน์ในแหล่งข้อมูลแถวที่สามารถแสดงในคอลัมน์ค้นหาได้ เมื่อเลือกคอลัมน์ที่จะใช้แสดงได้แล้ว ให้คุณใส่ความกว้างคอลัมน์ในคุณสมบัติ ความกว้างคอลัมน์

หัวคอลัมน์

ระบุว่าจะให้แสดงส่วนหัวของคอลัมน์หรือไม่

ความกว้างคอลัมน์

ป้อนความกว้างคอลัมน์สำหรับแต่ละคอลัมน์ ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงคอลัมน์ เช่น หมายเลข ID ให้ระบุความกว้างเป็น 0

จำนวนแถวที่แสดง

ระบุจำนวนแถวที่จะปรากฏเมื่อคุณแสดงคอลัมน์ค้นหา

ความกว้างของรายการ

ระบุความกว้างของตัวควบคุมที่จะปรากฏเมื่อคุณแสดงคอลัมน์ค้นหา

จำกัดแค่ในรายการ

เลือกว่าจะให้ผู้ใช้สามารถป้อนค่าที่ไม่มีในรายการได้หรือไม่

อนุญาตให้มีหลายค่า

ระบุว่าจะให้คอลัมน์ค้นหาใช้เขตข้อมูลที่มีหลายค่าและอนุญาตให้มีการเลือกค่าหลายค่าได้หรือไม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเขตข้อมูลที่มีหลายค่า ดูบทความคู่มือไปยังเขตข้อมูลที่มีหลายค่า

อนุญาตให้แก้ไขรายการค่าได้

ระบุว่าคุณสามารถแก้ไขรายการในคอลัมน์ค้นหาที่ยึดตามรายการค่าได้หรือไม่ เมื่อคุณสมบัตินี้ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ และคุณคลิกขวาที่เขตข้อมูลการค้นหาที่ยึดตามรายการค่าของคอลัมน์เดียว คุณจะเห็นตัวเลือกเมนู แก้ไขข้อมูลในรายการ ถ้าเขตข้อมูลการค้นหามีคลอัมน์มากกว่าหนึ่งคอลัมน์ คุณสมบัตินี้จะถูกละเว้น

ฟอร์มแก้ไขข้อมูลในรายการ

ระบุฟอร์มที่มีอยู่เพื่อให้คุณสามารถใช้เพื่อแก้ไขข้อมูลในรายการในคอลัมน์ค้นหาที่ยึดตามตารางหรือแบบสอบถามได้

แสดงเฉพาะค่าแหล่งข้อมูลแถว

แสดงเฉพาะค่าที่ตรงกับแหล่งข้อมูลแถวปัจจุบันเมื่อ อนุญาตให้มีหลายค่า ถูกตั้งค่าเป็น ใช่

ค่าที่ถูกผูกไว้ในคอลัมน์ค้นหาจะถูกกำหนดโดยคุณสมบัติ คอลัมน์ที่ถูกผูกไว้ ส่วนค่าที่ใช้แสดงในคอลัมน์ค้นหาคือคอลัมน์ที่แสดงอยู่ในคุณสมบัติ ความกว้างคอลัมน์ ที่มีความกว้างไม่เท่ากับศูนย์

ด้านบนของหน้า

การใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหา

ตัวช่วยสร้างการค้นหาจะเริ่มทำงานในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ เมื่อคุณสร้างคอลัมน์ค้นหาในมุมมองแผ่นข้อมูล เมื่อคุณลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ลงในตารางที่เปิดอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูล และในมุมมองออกแบบเมื่อคุณเลือก Lookup Wizard ในคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ตัวช่วยสร้างการค้นหาจะนำคุณเข้าสู่ขั้นตอนที่จำเป็นในการสร้างคอลัมน์ค้นหาและจะตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูลที่เหมาะสมให้ตรงกับตัวเลือกของคุณโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ตัวช่วยสร้างยังจะสร้างความสัมพันธ์ของตารางและใส่ดัชนีที่จำเป็นต่อการสนับสนุนคอลัมน์ค้นหาด้วย

เมื่อตัวช่วยสร้างเริ่มทำงาน คุณต้องตัดสินใจว่าจะให้คอลัมน์ค้นหายึดตามตารางหรือแบบสอบถาม หรือยึดตามรายการค่าที่คุณป้อนเข้าไป โดยส่วนใหญ่แล้ว ถ้าฐานข้อมูลของคุณถูกออกแบบอย่างเหมาะสมและข้อมูลของคุณถูกแบ่งออกเป็นตารางแยกตามเรื่องต่างๆ คุณควรเลือกตารางหรือแบบสอบถามเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับคอลัมน์ค้นหา

หน้าของตัวช่วยสร้างการค้นหาที่คุณใช้เลือกตาราง/แบบสอบถามหรือรายการค่า

ตารางหรือแบบสอบถามที่คอลัมน์ค้นหายึดตาม

ถ้าคุณเลือกตัวเลือก ฉันต้องการให้คอลัมน์ค้นหาค้นหาค่าในตารางหรือแบบสอบถาม เมื่อคุณคลิก ถัดไป ตัวช่วยสร้างการค้นหาจะแสดงรายการของตารางที่มีอยู่เพื่อให้ค่ากับคอลัมน์ค้นหา เมื่อต้องการดูเฉพาะตาราง ให้คลิก ตาราง เมื่อต้องการดูเฉพาะแบบสอบถาม ให้คลิก แบบสอบถาม เมื่อต้องการดูทั้งตารางและแบบสอบถาม ให้คลิก ทั้งสองอย่าง เมื่อคุณเลือกตารางหรือแบบสอบถามแล้ว ให้คลิก ถัดไป

หน้าของตัวช่วยสร้างการค้นหาที่แสดงตารางและแบบสอบถามที่เลือก

ตัวช่วยสร้างการค้นหาจะแสดงเขตข้อมูลที่พร้อมใช้งานจากตารางหรือแบบสอบถามของคุณ สำหรับแต่ละเขตข้อมูลที่คุณต้องการจะรวมไว้ในคอลัมน์ค้นหา ให้คลิกเขตข้อมูลนั้นแล้วคลิกปุ่มเครื่องหมายมากกว่า (>) เพื่อย้ายเขตข้อมูลไปไว้ในรายการ เขตข้อมูลที่เลือก โปรดสังเกตว่าคุณควรเลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการมองเห็นได้นอกเหนือจากเขตข้อมูลที่คุณต้องการใส่ค่าที่ถูกเก็บไว้เมื่อคุณทำการเลือกในคอลัมน์ค้นหา หลังจากที่คุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ถัดไป

หน้าของตัวช่วยสร้างการค้นหาที่คุณเลือกเขตข้อมูล

ตัวช่วยสร้างการค้นหาจะแสดงหน้าๆ หนึ่งที่อนุญาตให้คุณระบุเขตข้อมูลที่คุณสามารถใช้เพื่อเรียงลำดับคอลัมน์ค้นหาได้ การเรียงลำดับนี้จะทำหรือไม่ก็ได้ เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ถัดไป

หน้าของตัวช่วยสร้างการค้นหาที่คุณได้ตั้งค่าลำดับการจัดเรียงไว้

คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์ที่จะปรากฏในคอลัมน์ค้นหาได้ ถ้าคุณลดความกว้างของเขตข้อมูลจนมองไม่เห็น เขตข้อมูลนั้นจะไม่ไปปรากฏในคอลัมน์ค้นหา ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้คุณลักษณะนี้ป้องกันไม่ให้มองเห็นคอลัมน์ ID ได้ เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ถัดไป

หน้าของตัวช่วยสร้างการค้นหาที่คุณปรับความกว้างของคอลัมน์

เมื่อคุณเลือกแถวในคอลัมน์ค้นหา คุณสามารถเก็บค่าจากแถวนั้นไว้ในฐานข้อมูลของคุณหรือจะใช้ค่านั้นในภายหลังเพื่อดำเนินการใดๆ ก็ได้ หน้าๆ นี้ของตัวช่วยสร้าง (ดังแสดงในรูปต่อไป) จะอนุญาตให้คุณเลือกเขตข้อมูลที่ให้ค่านั้นได้ คุณควรเลือกเขตข้อมูลที่ระบุแถวไม่ซ้ำกัน โดยปกติ เขตข้อมูลคีย์หลักของตารางต้นฉบับถือเป็นตัวเลือกที่ดี เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ถัดไป

หน้าของตัวช่วยสร้างการค้นหาที่คุณเลือกค่าที่ถูกผูกไว้

ในหน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้างการค้นหา คุณควรพิมพ์ชื่อให้กับคอลัมน์ค้นหาของคุณ สิ่งนี้จะกลายเป็นชื่อของเขตข้อมูลนั้นในตารางของคุณ

หน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้างการค้นหา

ถ้าคุณต้องการให้มีการเลือกค่าได้หลายค่าเมื่อคอลัมน์ค้นหาปรากฏขึ้น และเก็บค่าหลายค่านั้นไว้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้มีหลายค่า โปรดสังเกตว่าการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ จะะเปลี่ยนคอลัมน์ค้นหาให้เป็นเขตข้อมูลที่มีหลายค่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเขตข้อมูลที่มีหลายค่า ดูบทความไปยังเขตข้อมูลที่มีหลายค่าให้คำแนะนำและเพิ่มหรือเปลี่ยนคอลัมน์การค้นหาที่ช่วยให้คุณเก็บค่าหลายค่า

คอลัมน์ค้นหาที่ยึดตามรายการค่า

ถ้าคุณเลือกตัวเลือก ฉันจะพิมพ์ค่าที่ฉันต้องการเข้าไปเอง เมื่อคุณคลิก ถัดไป ตัวช่วยสร้างการค้นหาจะแสดงตารางที่คุณสามารถป้อนค่าให้กับคอลัมน์ค้นหาได้

ตารางสำหรับป้อนค่าของตัวช่วยสร้างการค้นหา

อันดับแรกให้ป้อนจำนวนคอลัมน์ที่คุณต้องการให้รวมอยู่ในคอลัมน์ค้นหาก่อน จากนั้นพิมพ์ค่าของคุณในตาราง คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์ที่จะให้ปรากฏในคอลัมน์ค้นหาได้ ถ้าคุณลดความกว้างของเขตข้อมูลจนไม่สามารถมองเห็นได้ เขตข้อมูลนั้นจะไม่ปรากฏในคอลัมน์ค้นหา เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ถัดไป

เมื่อคุณเลือกแถวในคอลัมน์ค้นหา คุณสามารถเก็บค่าจากแถวนั้นในฐานข้อมูลของคุณหรือใช้ค่านั้นในภายหลังเพื่อดำเนินการใดๆ ก็ได้ หน้าๆ นี้ในตัวช่วยสร้าง (ดังแสดงให้เห็นในรูปต่อไป) จะอนุญาตให้คุณเลือกเขตข้อมูลที่ให้ค่าดังกล่าวได้ คุณควรเลือกเขตข้อมูลที่ระบุแถวไม่ซ้ำกัน เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ถัดไป

หน้าของตัวช่วยสร้างการค้นหาที่คุณเลือกค่าที่ถูกผูกไว้

ในหน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้างการค้นหา คุณควรป้อนชื่อให้กับคอลัมน์การค้นหาของคุณ สิ่งนี้จะกลายเป็นชื่อของเขตข้อมูลในตารางของคุณ ถ้าคุณต้องการให้มีการเลือกค่าได้หลายค่าเมื่อคอลัมน์ค้นหาปรากฏขึ้น และเก็บค่าหลายค่านั้นไว้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้มีหลายค่า โปรดสังเกตว่าการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ จะเปลี่ยนคอลัมน์ค้นหาให้เป็นเขตข้อมูลที่มีหลายค่า

หน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้างการค้นหา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเขตข้อมูลที่มีหลายค่า ดูบทความไปยังเขตข้อมูลที่มีหลายค่าให้คำแนะนำหรือเพิ่มหรือเปลี่ยนคอลัมน์การค้นหาที่ช่วยให้คุณเก็บค่าหลายค่า

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนคอลัมน์ค้นหา

เมื่อต้องการเปลี่ยนคอลัมน์การค้นหา คุณสามารถเปิดตารางในมุมมองออกแบบ และปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของเขตข้อมูลการค้นหาแล้ว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติเขตข้อมูลการค้นหา ดูในส่วนคุณสมบัติเขตข้อมูลการค้นหาที่แนะนำ ถ้าคอลัมน์การค้นหาจะยึดตามรายการค่า และมีการตั้งค่าคุณสมบัติอนุญาตให้แก้ไขรายการค่าเป็นใช่คุณสามารถแก้ไขรายการในมุมมองแผ่นข้อมูลหรือมุมมองฟอร์ม เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลในมุมมองแผ่นข้อมูลหรือมุมมองฟอร์มรายการ:

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกสองครั้งที่ตารางหรือฟอร์มที่มีเขตข้อมูลที่มีหลายค่า

  ตารางเปิดออกในมุมมองแผ่นข้อมูลหรือฟอร์มเปิดออกในมุมมองฟอร์ม

 4. คลิกขวาที่คอลัมน์ค้นหา แล้วคลิก แก้ไขข้อมูลในรายการ บนเมนูทางลัด

 5. เปลี่ยนรายการค่า แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนเขตข้อมูลเป็นคอลัมน์ค้นหา

เมื่อต้องการเปลี่ยนเขตข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นคอลัมน์ค้นหา ในมุมมองออกแบบ ให้เปิดตารางที่มีเขตข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยน คลิกในคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ของเขตข้อมูลนั้น คลิกรายการแบบหล่นลง แล้วเลือก Lookup Wizard จากนั้นทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการค้นหาเพื่อสร้างคอลัมน์ค้นหา

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาตารางที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์ค้นหา แล้วคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 4. หาตำแหน่งเขตข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนเป็นคอลัมน์ค้นหา

 5. จากนั้น ให้คลิกเซลล์ในคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ของแถวนั้น คลิกลูกศรแบบหล่นลง แล้วเลือก Lookup Wizard...

  ตัวช่วยสร้างการค้นหาเริ่มทำงาน

  หน้าของตัวช่วยสร้างการค้นหาที่คุณใช้เลือกตาราง/แบบสอบถามหรือรายการค่า

 6. ในหน้าแรกของตัวช่วยสร้างการค้นหา ระบุว่าคุณต้องการให้คอลัมน์ค้นหายึดตามค่าในตารางหรือแบบสอบถาม หรือรายการค่าที่คุณป้อน

  ชนิดของคอลัมน์ค้นหาที่ใช้บ่อยที่สุดคือคอลัมน์ที่แสดงค่าที่ค้นหาจากตารางหรือแบบสอบถามที่เกี่ยวข้อง

 7. คลิกถัดไป นั้นแล้ว ทำตามคำแนะนำเพื่อทำให้เสร็จสมบูรณ์ของตัวช่วยสร้าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวช่วยสร้างการทำให้เสร็จสมบูรณ์ ดูส่วนโดยใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหา

เมื่อคุณคลิก เสร็จสิ้น จะมีการสร้างคอลัมน์ค้นหาที่คุณสมบัติเขตข้อมูลได้รับการตั้งค่าตามตัวเลือกที่คุณสร้างไว้ในตัวช่วยสร้างการค้นหา คุณสามารถดูคุณสมบัติเขตข้อมูลได้ในบานหน้าต่างด้านล่างของมุมมองออกแบบภายใต้ คุณสมบัติเขตข้อมูล เมื่อต้องการดูคุณสมบัติที่นำไปใช้เฉพาะกับคอลัมน์ค้นหาเท่านั้น ให้คลิกแท็บ ค้นหา

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×