การเพิ่มหรือเปลี่ยนคอลัมน์ค้นหาที่ทำให้คุณสามารถเก็บค่าได้หลายค่า

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในบางครั้ง ค่าที่คุณต้องการจะถูกเก็บในตารางอื่น ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าคุณมีฐานข้อมูล 'การติดตามประเด็น' และคุณต้องการติดตามพนักงานและคู่สัญญาที่คุณได้มอบหมายประเด็นให้ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้จะถูกติดตามในตารางที่ติดต่อ คุณสามารถสร้างคอลัมน์ค้นหาที่มีหลายค่าที่แสดงชื่อในกล่องคำสั่งผสมหรือตัวควบคุมกล่องรายการ เมื่อคุณเลือกบุคคลที่คุณต้องการมอบหมายประเด็น ค่า ID ที่ติดต่อของบุคคลเหล่านั้นจะถูกเก็บในระเบียนประเด็น

บทความนี้จะอธิบายคอลัมน์ค้นหาที่มีหลายค่าคืออะไรและวิธีการเพิ่มคอลัมน์ค้นหาที่มีหลายค่าลงในตาราง บทความนี้ยังจะอธิบายวิธีการแปลงคอลัมน์ที่มีอยู่ลงในคอลัมน์ค้นหาที่มีหลายค่า

ถ้าคุณต้องการทราบวิธีเมื่อต้องการด้วยการเขียนโปรแกรมค้นหา ค่าในตาราง ดูบทความการอ้างอิงฟังก์ชัน DLookup สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเขตข้อมูลที่มีหลายค่า ดูคู่มือไปยังเขตข้อมูลที่มีหลายค่า

ในระบบการจัดการฐานข้อมูลส่วนใหญ่ รวมทั้ง Access รุ่นก่อนหน้า คุณสามารถเก็บค่าได้เพียงค่าเดียวในเขตข้อมูลหนึ่ง การเริ่มใช้งานด้วย Microsoft Office Access 2007 จะทำให้คุณสามารถสร้างเขตข้อมูลที่สามารถเก็บค่าได้หลายค่า เช่น รายการบุคคลต่างๆ ที่คุณได้กำหนดประเด็นไว้ เขตข้อมูลที่มีหลายค่านั้นเหมาะสมกับบางสถานการณ์ เช่น เมื่อคุณใช้ Office Access 2007 เพื่อทำงานกับข้อมูลที่เก็บอยู่ในรายการ Windows SharePoint Services 3.0 และรายการนั้นมีเขตข้อมูลชนิดใดชนิดหนึ่งที่มีอยู่ใน Windows SharePoint Services 3.0

ในบทความนี้

คอลัมน์การค้นหาคืออะไร

สร้างคอลัมน์การค้นหาในมุมมองแผ่นข้อมูล

สร้างคอลัมน์การค้นหาที่มีหลายค่า โดยใช้บานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล

สร้างคอลัมน์การค้นหาในมุมมองออกแบบ

ใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาเพื่อสร้างคอลัมน์การค้นหา

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าถูกผูกไว้และแสดงค่าในคอลัมน์การค้นหาที่มีหลายค่า

คุณสมบัติของเขตข้อมูลการค้นหาที่แนะนำ

เปลี่ยนการออกแบบของคอลัมน์การค้นหาสำหรับเขตข้อมูลมีหลายค่า

คอลัมน์ค้นหาที่มีหลายค่าคืออะไร

คอลัมน์ค้นหาที่มีหลายค่าเป็นเขตข้อมูลในตารางซึ่งเรียกใช้ค่าจากตารางอื่นหรือจากรายการค่า ในการใช้คอลัมน์ค้นหาที่มีหลายค่า คุณสามารถแสดงรายการตัวเลือกในกล่องคำสั่งผสมหรือกล่องรายการ ตัวเลือกสามารถใส่ค่าโดยตารางหรือแบบสอบถาม หรือตัวเลือกอาจเป็นค่าที่คุณใส่ลงในตารางหรือแบบสอบถาม เนื่องจากคอลัมน์ค้นหาเป็นแบบที่มีหลายค่า คุณสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อมูลในหนึ่งรายการ

คุณสามารถสร้างคอลัมน์ค้นหาที่มีหลายค่าด้วยตนเองโดยการตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูลการค้นหาของเขตข้อมูล หรือโดยอัตโนมัติด้วยการทำตัวช่วยสร้างการค้นหาให้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ คุณควรใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาเพื่อสร้างคอลัมน์ค้นหาที่มีหลายค่า ตัวช่วยสร้างการค้นหาจะทำให้ง่ายต่อการดำเนินการและใส่คุณสมบัติเขตข้อมูลที่เหมาะสมได้โดยอัตโนมัติอีกทั้งสร้างความสัมพันธ์ตารางที่เหมาะสมได้

กล่องคำสั่งผสมเขตข้อมูลที่มีหลายค่า

คุณสามารถสร้างคอลัมน์ค้นหาที่มีหลายค่าในมุมมองแผ่นข้อมูลหรือในมุมมองออกแบบ

ด้านบนของหน้า

สร้างคอลัมน์ค้นหาที่มีหลายค่าในมุมมองแผ่นข้อมูล

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเปิดตาราง ตารางจะเปิดในมุมมองแผ่นข้อมูล คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ค้นหาที่มีหลายค่าด้วยการคลิก คอลัมน์ค้นหา ในกลุ่ม เขตข้อมูลและคอลัมน์ บนแท็บ แผ่นข้อมูล การทำเช่นนี้จะเริ่มตัวช่วยสร้างการค้นหา ซึ่งจะนำคุณเข้าสู่กระบวนการสร้างคอลัมน์ค้นหา

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกแล้วเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกสองครั้งที่ตารางที่คุณต้องการสร้างคอลัมน์ค้นหา การทำเช่นนี้จะเป็นการเปิดตารางนั้นในมุมมองแผ่นข้อมูล

 4. บนแท็บ แผ่นข้อมูล ในกลุ่ม เขตข้อมูลและคอลัมน์ ให้คลิก คอลัมน์ค้นหา

  รูป Ribbon ของ Access

  ตัวช่วยสร้างการค้นหาเริ่มทำงาน

  หน้าของตัวช่วยสร้างการค้นหาที่คุณใช้เลือกตาราง/แบบสอบถามหรือรายการค่า

 5. บนหน้าแรกของตัวช่วยสร้างการค้นหา คุณต้องตัดสินใจว่าต้องการให้คอลัมน์ค้นหายึดตามค่าในตารางหรือแบบสอบถาม หรือยึดตามรายการค่าที่คุณพิมพ์

  ชนิดคอลัมน์ค้นหาที่มีหลายค่าที่พบเห็นได้มากที่สุดคือ คอลัมน์ที่แสดงค่าที่ค้นหาจากตารางหรือแบบสอบถามที่เกี่ยวข้อง

 6. เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการทำให้เสร็จสมบูรณ์ของตัวช่วยสร้างการค้นหา ดูส่วนโดยใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหา

ด้านบนของหน้า

สร้างคอลัมน์ค้นหาโดยใช้บานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล

ถ้าคุณกำลังใช้ฐานข้อมูลที่มีตารางมากกว่าหนึ่งตาราง คุณสามารถเริ่มกระบวนการสร้างเขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่าด้วยการลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ทั้งนี้บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล จะแสดงเขตข้อมูลที่มีให้ของตารางอื่นในฐานข้อมูลของคุณ เมื่อคุณสร้างคอลัมน์ค้นหาที่มีหลายค่าด้วยวิธีนี้ ตัวช่วยสร้างการค้นหาจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติและเขตข้อมูลที่คุณลากไปยังแผ่นข้อมูลจะกลายเป็นเขตข้อมูลหนึ่งในหลายเขตข้อมูลของคอลัมน์ค้นหาของคุณ

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกแล้วเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกสองครั้งที่ตารางที่คุณต้องการสร้างคอลัมน์ค้นหา การทำเช่นนี้จะเป็นการเปิดตารางนั้นในมุมมองแผ่นข้อมูล

 4. ในแท็บ แผ่นข้อมูล ในกลุ่ม เขตข้อมูลและคอลัมน์ ให้คลิก เพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่

  รูป Ribbon ของ Access

  บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ปรากฏขึ้น

 5. ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่อยู่ถัดจากตารางเพื่อแสดงรายการเขตข้อมูลในตารางนั้น

 6. ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไปยังตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

 7. เมื่อเส้นการแทรกปรากฏ ให้วางเขตข้อมูลในตำแหน่งที่ต้องการ

  บรรทัดการแทรกจะแสดงตำแหน่งที่เขตข้อมูลจะถูกแทรก

  ตัวช่วยสร้างการค้นหาเริ่มทำงาน

 8. เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการทำให้เสร็จสมบูรณ์ของตัวช่วยสร้างการค้นหา ดูส่วนโดยใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหา

ด้านบนของหน้า

สร้างคอลัมน์ค้นหาที่มีหลายค่าในมุมมองออกแบบ

นอกจากในมุมมองแผ่นข้อมูลแล้ว คุณยังสามารถสร้างคอลัมน์ค้นหาในมุมมองออกแบบได้ เมื่อคุณทำงานในมุมมองออกแบบ ให้คุณสร้างคอลัมน์ค้นหาโดยใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาเหมือนกับที่คุณใช้ในมุมมองแผ่นข้อมูล อย่างไรก็ตาม ในมุมมองออกแบบ คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติเขตข้อมูลทั้งหมดได้อย่างเต็ม ดังนั้นคุณจึงสามารถแก้ไขคุณสมบัติเหล่านั้นได้โดยตรง

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกแล้วเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาตารางที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์ค้นหาที่มีหลายค่า แล้วคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 4. ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งแถวแรกที่ว่างอยู่ในตารางออกแบบตาราง

 5. ในแถวแรกที่ว่างอยู่นั้น ให้คลิกในคอลัมน์ ชื่อเขตข้อมูล แล้วพิมพ์ชื่อเขตข้อมูลให้กับคอลัมน์ค้นหาที่มีหลายค่า

 6. คลิกในคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ของแถวนั้น คลิกที่ลูกศร จากนั้นในรายการแบบหล่นลง ให้เลือก ตัวช่วยสร้างการค้นหา

  ตัวช่วยสร้างการค้นหาเริ่มทำงาน

  หน้าของตัวช่วยสร้างการค้นหาที่คุณใช้เลือกตาราง/แบบสอบถามหรือรายการค่า

 7. บนหน้าแรกของตัวช่วยสร้างการค้นหา ให้ระบุว่าคุณต้องการให้คอลัมน์ค้นหายึดตามค่าในตารางหรือแบบสอบถาม หรือยึดตามรายการค่าที่คุณพิมพ์

  ชนิดของคอลัมน์ค้นหาที่ใช้บ่อยที่สุดคือคอลัมน์ที่แสดงค่าที่ค้นหาจากตารางหรือแบบสอบถามที่เกี่ยวข้อง

 8. เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการทำให้เสร็จสมบูรณ์ของตัวช่วยสร้างการค้นหา ดูส่วนโดยใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหา

เมื่อคุณคลิก เสร็จสิ้น จะมีการสร้างคอลัมน์ค้นหาที่คุณสมบัติเขตข้อมูลได้รับการตั้งค่าตามตัวเลือกที่คุณสร้างไว้ในตัวช่วยสร้างการค้นหา คุณสามารถดูคุณสมบัติเขตข้อมูลได้ในบานหน้าต่างด้านล่างของมุมมองออกแบบภายใต้ คุณสมบัติเขตข้อมูล เมื่อต้องการดูคุณสมบัติที่นำไปใช้เฉพาะกับคอลัมน์ค้นหาเท่านั้น ให้คลิกแท็บ ค้นหา

ด้านบนของหน้า

การใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาเพื่อสร้างคอลัมน์ค้นหาที่มีหลายค่า

ตัวช่วยสร้างการค้นหาจะเริ่มทำงานในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ เมื่อคุณสร้างคอลัมน์ค้นหาในมุมมองแผ่นข้อมูล เมื่อคุณลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ลงในตารางที่เปิดในมุมมองแผ่นข้อมูล และในมุมมองออกแบบเมื่อคุณเลือก Lookup Wizard ในคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ตัวช่วยสร้างการค้นหาจะนำคุณเข้าสู่ขั้นตอนที่จำเป็นในการสร้างคอลัมน์ค้นหาและจะตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูลที่เหมาะสมให้ตรงกับตัวเลือกของคุณโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ตัวช่วยสร้างยังจะสร้างความสัมพันธ์ของตารางและใส่ดัชนีที่จำเป็นต่อการสนับสนุนคอลัมน์ค้นหาด้วย

ในหน้าแรกของตัวช่วยสร้าง คุณต้องตัดสินใจว่าจะให้คอลัมน์ค้นหายึดตามตารางหรือแบบสอบถาม หรือยึดตามรายการค่าที่คุณป้อนเข้าไป โดยส่วนใหญ่แล้ว ถ้าฐานข้อมูลของคุณถูกออกแบบอย่างเหมาะสมและข้อมูลของคุณถูกแบ่งออกเป็นเรื่องที่แยกตามตารางต่างๆ คุณควรเลือกตารางหรือแบบสอบถามเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับคอลัมน์ค้นหา

 • สร้างการค้นหาที่มีหลายค่าโดยยึดตามตารางหรือแบบสอบถาม

  1. ในตัวช่วยสร้างการค้นหา ให้คลิก ฉันต้องการให้คอลัมน์ค้นหาค้นหาค่าในตารางหรือแบบสอบถาม จากนั้นคลิก ถัดไป

  2. เลือกตารางหรือแบบสอบถามจากรายการ แล้วคลิก ถัดไป

  3. ภายใต้ เขตข้อมูลที่มีอยู่ ให้คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการรวมไว้ในการค้นหาของคุณ

  4. คลิกปุ่ม "เครื่องหมายมากกว่า" (>) เพื่อย้ายเขตข้อมูลที่คุณเลือกไปยังรายการ เขตข้อมูลที่เลือก คลิกปุ่ม "เครื่องหมายมากกว่า" สองครั้ง (») เพื่อย้ายเขตข้อมูลทั้งหมดไปยังรายการ เขตข้อมูลที่เลือก จากนั้นคลิก ถัดไป

  5. คุณสามารถเรียงลำดับรายการค้นหาได้สูงสุด 4 เขตข้อมูล ซึ่งจะทำหรือไม่ก็ได้ จากนั้นคลิก ถัดไป

  6. ปรับความกว้างของคอลัมน์ในเขตข้อมูลการค้นหาถ้าจำเป็น จากนั้นคลิก ถัดไป

  7. ภายใต้ คุณต้องการเก็บค่าหลายค่าสำหรับการค้นหานี้หรือไม่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้มีหลายค่า

   หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมายนี้ต้องถูกเลือกเพื่อเปิดใช้งานการเก็บค่าหลายค่า

  8. คลิก เสร็จสิ้น

   เมื่อคุณคลิก เสร็จสิ้น จะมีการสร้างคอลัมน์ค้นหาที่คุณสมบัติเขตข้อมูลได้รับการตั้งค่าตามตัวเลือกที่คุณสร้างไว้ในตัวช่วยสร้างการค้นหา

  9. เมื่อต้องการบันทึกตาราง คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กบันทึก

   คีย์ลัด CTRL + S

 • สร้างการค้นหาแบบหลายค่าโดยยึดตามค่าที่คุณป้อน

  1. ในตัวช่วยสร้างการค้นหา ให้คลิก ฉันจะพิมพ์ค่าที่ฉันต้องการเข้าไปเอง แล้วคลิก ถัดไป

  2. ใส่จำนวนคอลัมน์ แล้ว พิมพ์แต่ละค่า เมื่อต้องการย้ายไปยังคอลัมน์หรือแถวถัดไป กด TAB

  3. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการป้อนค่าแล้ว ให้คลิก ถัดไป

  4. ถ้าคุณได้ระบุมากกว่า หนึ่งคอลัมน์ในขั้นตอนที่ 2 คุณต้องเลือกคอลัมน์ที่คุณจะใช้เพื่อระบุค่าแต่ละครั้ง ในกล่องเขตข้อมูลที่พร้อมใช้งาน ดับเบิลคลิกที่คอลัมน์ที่คุณต้องการใช้เพื่อระบุแต่ละค่าไม่ซ้ำกัน

   หมายเหตุ: ถ้าคุณได้ระบุคอลัมน์ไว้เพียงคอลัมน์เดียวเท่านั้นในขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนนี้จะไม่ปรากฏขึ้น

  5. ในตัวช่วยสร้างการค้นหา ให้พิมพ์ป้ายชื่อสำหรับคอลัมน์ค้นหาของคุณ

  6. ภายใต้ คุณต้องการเก็บค่าหลายค่าสำหรับการค้นหานี้หรือไม่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้มีหลายค่า

   หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมายนี้ต้องถูกเลือกเพื่อเปิดใช้งานการเก็บค่าหลายค่า

  7. คลิก เสร็จสิ้น

   เมื่อคุณคลิก เสร็จสิ้น จะมีการสร้างคอลัมน์ค้นหาที่คุณสมบัติเขตข้อมูลได้รับการตั้งค่าตามตัวเลือกที่คุณสร้างไว้ในตัวช่วยสร้างการค้นหา

  8. เมื่อต้องการบันทึกตาราง คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กบันทึก

   คีย์ลัด CTRL + S

 • หลังจากคุณสร้างเขตข้อมูลที่มีหลายค่าแล้ว เขตข้อมูลนั้นจะปรากฏเป็นกล่องกาเครื่องหมายรายการแบบหล่นลงเมื่อคุณดูตารางดังกล่าวในมุมมองแผ่นข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ทำความเข้าใจกับค่าที่ถูกผูกไว้และค่าที่แสดงในคอลัมน์ค้นหาที่มีหลายค่า

Access ได้สนับสนุนเขตข้อมูลการค้นหาค่าเดียวสำหรับบางรุ่น เขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่าจะยังไม่คุ้นเคยใน Office Access 2007 วัตถุประสงค์ของเขตข้อมูลการค้นหาคือเพื่อแทนที่การแสดงผลจำนวนเช่น ID (หรือค่า Foreign Key อื่นๆ) กับบางอย่างที่ให้ความหมายเพิ่มเติม เช่น ชื่อ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะแสดงหมายเลข ID ที่ติดต่อ Access สามารถแสดงชื่อที่ติดต่อ หมายเลข ID ที่ติดต่อเป็นค่าที่ถูกผูกแทน หมายเลข ID ที่ติดต่อที่ค้นหาโดยอัตโนมัติในตารางต้นฉบับหรือแบบสอบถามและแทนที่ด้วยชื่อที่ติดต่อ ชื่อที่ติดต่อดังกล่าวคือค่าการแสดงผล

เช่นเดียวกับเขตข้อมูลการค้นหาที่มีค่าเดียวที่มีค่าการแสดงผลและค่าที่ถูกผูกไว้ เขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่าจะมีค่าการแสดงผลที่ปรากฎอยู่ในส่วนติดต่อผู้ใช้ และค่าที่ถูกผูกไว้ที่เก็บไว้ในตาราง สำหรับรายการแต่ละรายการที่อยู่ในเขตข้อมูลที่มีหลายค่า ค่าการแสดงผลจะเป็น "ที่ค้นหา" ที่ยึดตามค่าที่ถูกผูกไว้

ซึ่งหมายความว่า Access มักจะแสดงค่าการแสดงผลที่ค้นหาซึ่งไม่เหมือนกับค่าที่ถูกผูกไว้ที่เก็บไว้ในเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น ชุดของค่า ID พนักงานจากแบบสอบถามที่ชื่อ 'ที่ติดต่อที่ขยาย' อาจเก็บไว้ในเขตข้อมูลที่ชื่อ 'มอบหมายให้' ค่า ID พนักงานเหล่านี้เป็นค่าที่ถูกผูก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเขตข้อมูล 'มอบหมายให้' เป็นเขตข้อมูล 'การค้นหา' Access จะแสดงชุดค่าที่ค้นหาในผลลัพธ์แบบสอบถาม  ในกรณีนี้คือชื่อที่ติดต่อ ดังนั้นชื่อที่ติดต่อจะเป็นค่าการแสดงผล

แผ่นข้อมูลที่มีค่าการแสดงผลกับแผ่นข้อมูลที่มีค่าที่ถูกผูกไว้

1. ค่าการแสดงผล

2. ค่าที่ถูกผูกไว้

สิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจคือความแตกต่างระหว่างค่าการแสดงผลและค่าที่ถูกผูกไว้ของเขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่า ค่าการแสดงผลจะถูกแสดงให้เห็นโดยอัตโนมัติในมุมมองแผ่นข้อมูลตามค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ค่าที่ถูกผูกไว้คือสิ่งที่ถูกเก็บไว้ในเขตข้อมูลการค้นหา และเป็นสิ่งที่คุณใช้ในเกณฑ์แบบสอบถาม และเป็นสิ่งที่ Access ใช้ในการรวมเข้ากับตารางอื่นๆ ตามค่าเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

แนะนำคุณสมบัติเขตข้อมูลการค้นหา

คุณสามารถดูคุณสมบัติเขตข้อมูลการค้นหาได้ในบานหน้าต่างล่างของมุมมองออกแบบภายใต้ คุณสมบัติเขตข้อมูล เมื่อต้องการดูคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับคอลัมน์ค้นหาโดยเฉพาะ ให้คลิกแท็บ ค้นหา

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกแล้วเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาตารางที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์ค้นหา แล้วคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 4. คลิกชื่อของคอลัมน์การค้นหาในคอลัมน์ชื่อเขตข้อมูล

 5. ภายใต้ คุณสมบัติเขตข้อมูล ให้คลิกแท็บ ค้นหา

  คุณสมบัติการค้นหาจะปรากฏ

  คุณสมบัติเขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่า

เมื่อคุณตั้งค่าของคุณสมบัติแรก (แสดง Control), รายการของคุณสมบัติที่พร้อมใช้งานเปลี่ยนเพื่อแสดงตัวเลือกของคุณ คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูลการค้นหาเมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะการทำงานของคอลัมน์การค้นหา โปรดสังเกตว่า เมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาเพื่อสร้างคอลัมน์การค้นหา คุณสมบัติเขตข้อมูลการค้นหาถูกตั้งค่าสำหรับคุณ ด้วยตัวช่วยสร้าง

คุณสมบัติเขตข้อมูลการค้นหา

ตั้งค่าคุณสมบัตินี้

เป็น

ตัวควบคุมการแสดง

ตั้งค่าชนิดตัวควบคุมเป็น กล่องกาเครื่องหมายกล่องข้อความกล่องรายการ หรือ กล่องคำสั่งผสม ทั้งนี้ กล่องคำสั่งผสม เป็นตัวเลือกที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับคอลัมน์ค้นหา

ชนิดแหล่งข้อมูลแถว

เลือกว่าจะใส่ค่าจากตารางหรือแบบสอบถามอื่น หรือจากรายการค่าที่คุณระบุให้กับคอลัมน์ค้นหา นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกที่จะใส่ชื่อของเขตข้อมูลในตารางหรือแบบสอบถามให้กับรายการได้ด้วย

แหล่งข้อมูลแถว

ระบุตาราง แบบสอบถาม หรือรายการของค่าที่มีค่าสำหรับคอลัมน์การค้นหา เมื่อคุณสมบัติชนิดแหล่งข้อมูลแถวถูกตั้งค่าเป็นตาราง/คิวรีหรือรายการเขตข้อมูลคุณสมบัตินี้ควรตั้งชื่อตารางหรือแบบสอบถาม หรือคำสั่ง SQL ที่แสดงแบบสอบถาม เมื่อตั้งค่าคุณสมบัติชนิดแหล่งข้อมูลแถวลงในรายการค่าคุณสมบัตินี้ควรประกอบด้วยรายการของค่าที่คั่น ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

คอลัมน์ที่ถูกผูกไว้

ระบุคอลัมน์ในแหล่งข้อมูลแถวที่ให้ค่าที่คอลัมน์ค้นหาเก็บไว้ ค่านี้สามารถเป็นได้ตั้งแต่ 1 จนถึงจำนวนของคอลัมน์ในแหล่งข้อมูลแถว

หมายเหตุ: คอลัมน์ที่ให้ค่าเพื่อเก็บไว้ ไม่จำเป็นต้องเป็นคอลัมน์เดียวกันกับคอลัมน์ที่ใช้แสดง

จำนวนคอลัมน์

ระบุจำนวนคอลัมน์ในแหล่งข้อมูลแถวที่สามารถแสดงในคอลัมน์ค้นหาได้ เมื่อเลือกคอลัมน์ที่จะใช้แสดงได้แล้ว ให้คุณใส่ความกว้างคอลัมน์ในคุณสมบัติ ความกว้างคอลัมน์

หัวคอลัมน์

ระบุว่าจะให้แสดงส่วนหัวของคอลัมน์หรือไม่

ความกว้างคอลัมน์

ป้อนความกว้างคอลัมน์สำหรับแต่ละคอลัมน์ ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงคอลัมน์ เช่น คอลัมน์ ID ให้ระบุความกว้างเป็น 0

จำนวนแถวที่แสดง

ระบุจำนวนแถวที่จะปรากฏเมื่อคุณแสดงคอลัมน์ค้นหา

ความกว้างของรายการ

ระบุความกว้างของตัวควบคุมที่จะปรากฏเมื่อคุณแสดงคอลัมน์ค้นหา

จำกัดแค่ในรายการ

เลือกว่าคุณสามารถป้อนค่าที่ไม่อยู่ในรายการได้หรือไม่

อนุญาตให้มีหลายค่า

ระบุว่าจะให้คอลัมน์ค้นหาใช้เขตข้อมูลที่มีหลายค่าและอนุญาตให้มีการเลือกค่าหลายค่าได้หรือไม่

อนุญาตให้แก้ไขรายการค่าได้

ระบุว่าคุณสามารถแก้ไขรายการในคอลัมน์ค้นหาที่ยึดตามรายการค่าได้หรือไม่ เมื่อคุณสมบัตินี้ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ และคุณคลิกขวาที่เขตข้อมูลการค้นหาที่ยึดตามรายการค่าของคอลัมน์เดียว คุณจะเห็นตัวเลือกเมนู แก้ไขข้อมูลในรายการ ถ้าเขตข้อมูลการค้นหามีคอลัมน์มากกว่าหนึ่งคอลัมน์ คุณสมบัตินี้จะถูกละเว้น

ฟอร์มแก้ไขข้อมูลในรายการ

ตั้งชื่อฟอร์มที่มีอยู่เพื่อใช้แก้ไขข้อมูลในรายการในคอลัมน์ค้นหาที่ยึดตามตารางหรือแบบสอบถามได้

แสดงเฉพาะค่าแหล่งข้อมูลแถว

แสดงเฉพาะค่าที่ตรงกับแหล่งข้อมูลแถวปัจจุบันเมื่อ อนุญาตให้มีหลายค่า ถูกตั้งค่าเป็น ใช่

ค่าที่ถูกผูกไว้ในคอลัมน์ค้นหาจะถูกกำหนดโดยคุณสมบัติ คอลัมน์ที่ถูกผูกไว้ ส่วนค่าที่ใช้แสดงในคอลัมน์ค้นหาคือคอลัมน์ที่แสดงอยู่ในคุณสมบัติ ความกว้างคอลัมน์ ที่มีความกว้างไม่เท่ากับศูนย์

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนแปลงการออกแบบคอลัมน์ค้นหาสำหรับเขตข้อมูลที่มีหลายค่า

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการออกแบบคอลัมน์ค้นหาที่มีหลายค่า มีข้อยกเว้นอยู่หนึ่งข้อคือ คุณต้องแก้ไขคุณสมบัติเขตข้อมูลการค้นหาในมุมมองออกแบบ ถ้าคอลัมน์ค้นหายึดตามรายการค่าคอลัมน์เดียวและคุณสมบัติ อนุญาตให้แก้ไขรายการค่าได้ ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ คุณสามารถเปลี่ยนรายการค่าในมุมองแผ่นข้อมูลหรือมุมมองฟอร์มด้วยการคลิกขวาที่คอลัมน์ค้นหาที่มีหลายค่าจากนั้นคลิก แก้ไขข้อมูลในรายการ

แก้ไขรายการค่าของคอลัมน์ค้นหาที่มีหลายค่าที่ยึดตามรายการค่า

คุณสามารถเพิ่มในรายการของค่า เปลี่ยนแปลงรายการของค่า หรือตั้งค่าเริ่มต้นได้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกแล้วเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกสองครั้งที่ตารางที่มีเขตข้อมูลที่มีหลายค่า

  ตารางจะเปิดในมุมมอง 'แผ่นข้อมูล'

 4. คลิกขวาที่เซลล์ใดๆ ในคอลัมน์ค้นหาที่มีหลายค่า

 5. คลิก แก้ไขข้อมูลในรายการ

 6. เปลี่ยนรายการค่า แล้วคลิก ตกลง

เปลี่ยนจากรายการค่าที่ยึดตามคอลัมน์ค้นหาที่มีหลายค่าเป็นตารางหรือแบบสอบถามที่ยึดตามคอลัมน์ค้นหาที่มีหลายค่า

 1. อันดับแรก ให้ลบเขตข้อมูลที่มีหลายค่าที่ยึดตามรายการค่าที่มีอยู่ออกก่อน

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

  2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกแล้วเปิดฐานข้อมูล

  3. เปิดตารางใน 'มุมมองออกแบบ'

  4. ให้เลือกเขตข้อมูลที่มีหลายค่าในตารางออกแบบ

   เมื่อต้องการเลือกเขตข้อมูล ให้คลิกตัวเลือกแถวของเขตข้อมูล

  5. บนแท็บการออกแบบ ในกลุ่มเครื่องมือ คลิกลบแถว

   กลุ่มเครื่องมือบนแท็บออกแบบ

   พร้อมท์ยืนยันจะปรากฏขึ้น

  6. เมื่อพร้อมท์ยืนยันปรากฏขึ้น ให้คลิก ใช่ เพื่อลบเขตข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ เมื่อต้องการยกเลิก ให้คลิก ไม่ใช่

 2. ขณะนี้ คุณได้สร้างเขตข้อมูลที่มีหลายค่าขึ้นใหม่แล้ว

  เมื่อต้องการสร้างเขตข้อมูลใหม่ที่มีหลายค่า ดูส่วนการสร้างคอลัมน์การค้นหาในมุมมองแผ่นข้อมูล

เปลี่ยนการออกแบบคอลัมน์ค้นหาที่มีหลายค่า

เมื่อต้องการเปลี่ยนคอลัมน์การค้นหา คุณสามารถเปิดตารางในมุมมองออกแบบ และแก้ไขคุณสมบัติของเขตข้อมูลการค้นหา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติเขตข้อมูลการค้นหา ดูส่วนที่แนะนำการค้นหาคุณสมบัติของเขตข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×