การเพิ่มหรือลบแถวและคอลัมน์ของตาราง

การเพิ่มหรือลบแถวและคอลัมน์ของตาราง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้เครื่องมือตารางเมื่อต้องการเพิ่ม และลบแถวและคอลัมน์ในPowerPoint ได้อย่างง่ายดาย

เพิ่มแถว

 1. คลิกเซลล์ตารางในแถวด้านบน หรือด้าน ล่างตำแหน่งที่คุณต้องการให้ปรากฏแถวใหม่

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มแถวและคอลัมน์ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวเหนือเซลล์ที่เลือก คลิกแทรกด้านบน

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวใต้เซลล์ที่เลือก คลิกแทรกด้านล่าง

   ตัวเลือกในกลุ่ม แถวและคอลัมน์

   หมายเหตุ: 

   • การเพิ่มการหลายแถวในครั้งเดียว โดยใช้เมาส์ของคุณ ลากเพื่อเลือกจำนวนแถวที่จำนวนที่คุณต้องการเพิ่มแอเท่า นั้นแล้ว คลิกแทรกด้านบน หรือแทรกด้านล่าง ตัวอย่าง เลือกสามแถวที่มีอยู่ คลิกแทรกด้านบน หรือแทรกด้านล่าง จะถูกเพิ่มในสามแถวเพิ่มเติม

   • เมื่อต้องการเพิ่มแถวที่ส่วนท้ายของตาราง คลิกเซลล์อยู่ขวาสุดของแถวสุดท้าย จากนั้น กด TAB

เพิ่มคอลัมน์

 1. คลิกเซลล์ตารางไปทางขวาหรือด้านซ้ายของคอลัมน์ที่คุณต้องการให้คอลัมน์ใหม่จะปรากฏขึ้น

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มแถวและคอลัมน์ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านซ้ายของเซลล์ที่เลือก คลิกแทรกด้านซ้าย

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านขวาของเซลล์ที่เลือก คลิกแทรกด้านขวา

   ตัวเลือกในกลุ่ม แถวและคอลัมน์

   หมายเหตุ: วิธีเพิ่มหลายคอลัมน์ในครั้งเดียว โดยใช้เมาส์ของคุณ ลากเพื่อเลือกจำนวนเท่าของจำนวนที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์ แล้ว คลิ กแทรกด้านซ้าย หรือแทรกด้านขวา ตัวอย่าง เลือกสามคอลัมน์ที่มีอยู่ คลิกแทรกด้านซ้าย หรือแทรกด้านขวา จะถูกเพิ่มในสามคอลัมน์เพิ่มเติม

ลบแถวหรือคอลัมน์

 1. คลิกเซลล์ตารางในคอลัมน์หรือแถวที่คุณต้องการลบ

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มแถวและคอลัมน์ คลิกลบ แล้ว คลิ กลบคอลัมน์ หรือลบแถว

  การลบคอลัมน์หรือแถว

ลบตาราง

 1. คลิกตารางเพื่อเลือก

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มแถวและคอลัมน์ คลิกลบ แล้วคลิกลบตาราง หรือกดแป้น DELETE บนคีย์บอร์ดของคุณ

  การลบตาราง

ดูเพิ่มเติม

การผสาน แบ่ง หรือลบเซลล์ตาราง

การเปลี่ยนลักษณะของตาราง

เพิ่มตารางลงในสไลด์

เพิ่มแถว

 1. คลิกเซลล์ตารางในแถวด้านบน หรือด้าน ล่างตำแหน่งที่คุณต้องการให้ปรากฏแถวใหม่

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มตาราง คลิกเลือก แล้ว คลิ กเลือกแถว

  รูปแท็บ เค้าโครงเครื่องมือตาราง ของ Word

 3. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มแถวและคอลัมน์ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  รูปกลุ่ม แถว และ คอลัมน์ ของ PowerPoint

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวเหนือแถวที่เลือก คลิกแทรกด้านบน

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวด้านล่างของแถวที่เลือก คลิกแทรกด้านล่าง

   เมื่อต้องการเพิ่มแถวหลายครั้ง เลือกจำนวนแถวที่คุณต้องการเพิ่ม แล้ว คลิ กแทรกด้านบน หรือแทรกด้านล่าง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มแถวที่ด้านล่างสุดของตาราง ให้คลิกเซลล์สุดท้ายของแถวสุดท้าย แล้วกด Tab

เพิ่มคอลัมน์

 1. คลิกเซลล์ตารางในคอลัมน์ทางด้านซ้ายหรือด้านขวาของตำแหน่งที่คุณต้องการให้คอลัมน์ใหม่จะปรากฏขึ้น

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มตาราง คลิกเลือก แล้ว คลิ กคอลัมน์ที่เลือก

  รูปแท็บ เค้าโครงเครื่องมือตาราง ของ Word

 3. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มแถวและคอลัมน์ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  รูปกลุ่ม แถว และ คอลัมน์ ของ PowerPoint

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านซ้ายของคอลัมน์ที่เลือก คลิกแทรกด้านซ้าย

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านขวาของคอลัมน์ที่เลือก คลิกแทรกด้านขวา

   เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์หลายครั้ง เลือกจำนวนคอลัมน์ที่คุณต้องการเพิ่ม นั้นแล้ว คลิกแทรกด้านซ้าย หรือแทรกด้านขวา

ลบคอลัมน์หรือแถว

 1. คลิกเซลล์ตารางในคอลัมน์หรือแถวที่คุณต้องการลบ

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มตาราง คลิกเลือก แล้ว คลิ กเลือกแถว หรือคอลัมน์ที่เลือก

  รูปแท็บ เค้าโครงเครื่องมือตาราง ของ Word

 3. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มแถวและคอลัมน์ คลิกลูกศรภายใต้ลบ

  รูปกลุ่ม แถว และ คอลัมน์ ของ PowerPoint

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการลบคอลัมน์ คลิกลบคอลัมน์ หรือกด BACKSPACE

  • เมื่อต้องการลบแถว คลิกลบแถว หรือกด BACKSPACE

เพิ่มแถว

 1. คลิกเซลล์ตารางในแถวด้านบน หรือด้าน ล่างตำแหน่งที่คุณต้องการให้ปรากฏแถวใหม่

 2. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มแถวและคอลัมน์ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวเหนือเซลล์ที่เลือก คลิกแทรกด้านบน

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวใต้เซลล์ที่เลือก คลิกแทรกด้านล่าง

   ปุ่มบน ribbon เพื่อแก้ไขแถวและคอลัมน์ของตาราง

   หมายเหตุ: 

   • การเพิ่มการหลายแถวในครั้งเดียว โดยใช้เมาส์ของคุณ ลากเพื่อเลือกจำนวนแถวที่จำนวนที่คุณต้องการเพิ่มแอเท่า นั้นแล้ว คลิกแทรกด้านบน หรือแทรกด้านล่าง ตัวอย่าง เลือกสามแถวที่มีอยู่ คลิกแทรกด้านบน หรือแทรกด้านล่าง จะถูกเพิ่มในสามแถวเพิ่มเติม

   • เมื่อต้องการเพิ่มแถวที่ส่วนท้ายของตาราง คลิกเซลล์อยู่ขวาสุดของแถวสุดท้าย จากนั้น กด TAB

เพิ่มคอลัมน์

 1. คลิกเซลล์ตารางไปทางขวาหรือด้านซ้ายของคอลัมน์ที่คุณต้องการให้คอลัมน์ใหม่จะปรากฏขึ้น

 2. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มแถวและคอลัมน์ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านซ้ายของเซลล์ที่เลือก คลิกแทรกด้านซ้าย

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านขวาของเซลล์ที่เลือก คลิกแทรกด้านขวา

   ปุ่มบน ribbon เพื่อแก้ไขแถวและคอลัมน์ของตาราง

   หมายเหตุ: วิธีเพิ่มหลายคอลัมน์ในครั้งเดียว โดยใช้เมาส์ของคุณ ลากเพื่อเลือกจำนวนเท่าของจำนวนที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์ แล้ว คลิ กแทรกด้านซ้าย หรือแทรกด้านขวา ตัวอย่าง เลือกสามคอลัมน์ที่มีอยู่ คลิกแทรกด้านซ้าย หรือแทรกด้านขวา จะถูกเพิ่มในสามคอลัมน์เพิ่มเติม

ลบแถวหรือคอลัมน์

 1. คลิกเซลล์ตารางในคอลัมน์หรือแถวที่คุณต้องการลบ

 2. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มแถวและคอลัมน์ คลิกลบ แล้ว คลิ กลบคอลัมน์ หรือลบแถว

  Rogh

ลบตาราง

 1. คลิกตารางเพื่อเลือก

 2. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มแถวและคอลัมน์ คลิกลบ แล้วคลิกลบตาราง หรือกดแป้น DELETE บนคีย์บอร์ดของคุณ

  คำสั่งลบคอลัมน์

เพิ่มแถว

 1. คลิกเซลล์ตารางในแถวด้านบน หรือด้าน ล่างตำแหน่งที่คุณต้องการให้ปรากฏแถวใหม่

 2. บนแท็บเค้าโครงตาราง ในกลุ่มแถวและคอลัมน์เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวเหนือเซลล์ที่เลือก คลิกข้างบน

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวใต้เซลล์ที่เลือก คลิกด้านล่าง

   ปุ่มบน ribbon เพื่อแก้ไขแถวและคอลัมน์ของตาราง

   หมายเหตุ: 

   • การเพิ่มการหลายแถวในครั้งเดียว โดยใช้เมาส์ของคุณ ลากเพื่อเลือกจำนวนแถวที่จำนวนที่คุณต้องการเพิ่มแอเท่า แล้ว คลิ กด้านบน หรือด้านล่าง ตัวอย่าง เลือกสามแถวที่มีอยู่ คลิกด้านบน หรือด้านล่าง จะถูกเพิ่มในสามแถวเพิ่มเติม

   • เมื่อต้องการเพิ่มแถวที่ส่วนท้ายของตาราง คลิกเซลล์อยู่ขวาสุดของแถวสุดท้าย จากนั้น กด TAB

เพิ่มคอลัมน์

 1. คลิกเซลล์ตารางไปทางขวาหรือด้านซ้ายของคอลัมน์ที่คุณต้องการให้คอลัมน์ใหม่จะปรากฏขึ้น

 2. บนแท็บเค้าโครงตาราง ในกลุ่มแถวและคอลัมน์เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านซ้ายของเซลล์ที่เลือก คลิกชิดซ้าย

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านขวาของเซลล์ที่เลือก คลิกขวา

   ปุ่มบน ribbon เพื่อแก้ไขแถวและคอลัมน์ของตาราง

   หมายเหตุ: วิธีเพิ่มหลายคอลัมน์ในครั้งเดียว โดยใช้เมาส์ของคุณ ลากเพื่อเลือกจำนวนเท่าของจำนวนที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์ แล้ว คลิ กซ้าย หรือขวา ตัวอย่าง เลือกสามคอลัมน์ที่มีอยู่ คลิกซ้าย หรือขวา จะถูกเพิ่มในสามคอลัมน์เพิ่มเติม

ลบแถวหรือคอลัมน์

 1. คลิกเซลล์ตารางในคอลัมน์หรือแถวที่คุณต้องการลบ

 2. บนแท็บเค้าโครงตาราง ในกลุ่มแถวและคอลัมน์คลิกลบ แล้ว คลิ กลบคอลัมน์ หรือลบแถว

  คำสั่งลบคอลัมน์

ลบตาราง

 1. คลิกตารางเพื่อเลือก

 2. บนแท็บเค้าโครงตาราง ในกลุ่มแถวและคอลัมน์คลิกลบ แล้วคลิกลบตาราง หรือกดแป้น DELETE บนคีย์บอร์ดของคุณ

  คำสั่งลบตาราง

เพิ่มแถว

 1. คลิกเซลล์ตารางในแถวด้านบน หรือด้าน ล่างตำแหน่งที่คุณต้องการให้ปรากฏแถวใหม่

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มแถวและคอลัมน์ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวเหนือเซลล์ที่เลือก คลิกแทรกด้านบน

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวใต้เซลล์ที่เลือก คลิกแทรกด้านล่าง

   ตัวเลือกในกลุ่ม แถวและคอลัมน์

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อต้องการเพิ่มแถวที่ส่วนท้ายของตาราง คุณสามารถคลิกเซลล์ด้านขวาสุดของแถวสุดท้าย นั้นแล้ว กด TAB

   • PowerPoint Online ไม่สามารถเพิ่มหลาย ๆ แถวหรือคอลัมน์ในครั้งเดียว

เพิ่มคอลัมน์

 1. คลิกเซลล์ตารางไปทางขวาหรือด้านซ้ายของคอลัมน์ที่คุณต้องการให้คอลัมน์ใหม่จะปรากฏขึ้น

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มแถวและคอลัมน์ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านซ้ายของเซลล์ที่เลือก คลิกแทรกด้านซ้าย

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านขวาของเซลล์ที่เลือก คลิกแทรกด้านขวา

   ตัวเลือกในกลุ่ม แถวและคอลัมน์

   หมายเหตุ: PowerPoint Online ไม่สามารถเพิ่มหลาย ๆ แถวหรือคอลัมน์ในครั้งเดียว

ลบแถวหรือคอลัมน์

 1. คลิกเซลล์ตารางในคอลัมน์หรือแถวที่คุณต้องการลบ

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มแถวและคอลัมน์ คลิกลบ แล้ว คลิ กลบคอลัมน์ หรือลบแถว

  การลบคอลัมน์หรือแถว

ลบตาราง

 1. คลิกที่ใดที่หนึ่งในตาราง

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มแถวและคอลัมน์ คลิกลบ แล้ว คลิ กลบตาราง

  การลบตาราง

ดูเพิ่มเติม

การผสาน แบ่ง หรือลบเซลล์ตาราง

การเปลี่ยนลักษณะของตาราง

เพิ่มตารางลงในสไลด์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×