การเพิ่มหรือลบมุมมอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โดยการออกแบบมุมมองที่แตกต่างกันของเทมเพลตของคุณฟอร์ม คุณสามารถให้ผู้ใช้วิธีต่าง ๆ ในการดูข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างมุมมองพิเศษที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการพิมพ์ หรือคุณอาจสร้างมุมมองสรุประดับสูงเพื่อขจัดเสียงบางรายละเอียดในเทมเพลตฟอร์มซับซ้อน ใน Microsoft Office InfoPath คุณใช้บานหน้าต่างมุมมอง เพื่อเพิ่ม หรือลบมุมมองสำหรับเทมเพลตฟอร์ม

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มมุมมอง

ลบมุมมอง

การเปลี่ยนแปลงมุมมองเริ่มต้น

เปลี่ยนชื่อมุมมอง

การเพิ่มมุมมอง

ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อเพิ่มมุมมองเพิ่มเติมลงในแม่แบบฟอร์ม

 1. บนเมนูมุมมอง คลิกจัดการมุมมอง

 2. ในบานหน้าต่างงาน มุมมอง ภายใต้ การกระทำ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มมุมมองใหม่ลงในแม่แบบฟอร์ม ให้คลิก เพิ่มมุมมองใหม่

  • เมื่อต้องการสร้างและเชื่อมโยงมุมมองการพิมพ์กับมุมมองที่ถูกเลือกในขณะนี้ ให้คลิก สร้างรุ่นการพิมพ์สำหรับมุมมองนี้

 3. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้พิมพ์ชื่อของมุมมอง จากนั้นคลิก ตกลง

 4. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของมุมมอง ในบานหน้าต่างงาน มุมมอง ให้คลิกสองครั้งที่ชื่อของมุมมองในรายการ เลือกมุมมอง

 5. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของมุมมอง ให้เปลี่ยนหรือระบุการตั้งค่าหรือตัวเลือกสำหรับมุมมอง จากนั้นคลิก ตกลง

 6. ในพื้นที่ทำงาน ให้ออกแบบมุมมองด้วยการเพิ่มตารางเค้าโครงและตัวควบคุม

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้การออกแบบมุมมองใหม่ยึดตามมุมมองที่มีอยู่ ให้เปิดมุมมองที่มีอยู่ กด CTRL+A เพื่อเลือกทุกอย่างในมุมมอง จากนั้นกด CTRL+C เพื่อคัดลอกส่วนที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด ในบานหน้าต่างงาน มุมมอง ให้สลับไปที่มุมมองใหม่ จากนั้นกด CTRL+V เพื่อวางสิ่งที่เลือกในมุมมองใหม่ ในตำแหน่งนี้ คุณสามารถลบองค์ประกอบตัวควบคุมหรือเค้าโครงใดๆ ที่คุณไม่ต้องการออกจากมุมมองใหม่

ด้านบนของหน้า

การลบมุมมอง

คุณไม่สามารถกู้คืนหรือคืนค่ามุมมองหลังจากที่คุณลบ ถ้าคุณลบมุมมองเริ่มต้นในแม่แบบฟอร์มที่มีเพียงหนึ่งมุมมอง InfoPath จะสร้างมุมมองเริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณลบมุมมองเริ่มต้นในแม่แบบฟอร์มที่มีหลายมุมมอง InfoPath จะกำหนดสถานะมุมมองเริ่มต้นในมุมมองถัดไปของรายการมุมมองในบานหน้าต่างงาน มุมมอง

 1. บนเมนูมุมมอง คลิกจัดการมุมมอง

 2. ในบานหน้าต่างงาน มุมมอง ให้ชี้ไปที่ชื่อของมุมมองที่คุณต้องการลบ คลิกที่ลูกศรที่ปรากฏถัดจากชื่อ จากนั้นคลิก ลบ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบมุมมองการพิมพ์จาก Microsoft Office Word โดยใช้บานหน้าต่างมุมมอง เมื่อต้องการลบมุมมองเหมือนพิมพ์สำหรับ Word บนเมนูมุมมอง คลิกมุมมองการพิมพ์ใน Word จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้น

แม่แบบฟอร์มแต่ละแม่แบบมีมุมมองเริ่มต้น ชื่อ "มุมมอง 1" ผู้ใช้จะเห็นมุมมองนี้เมื่อเปิดฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณ ถ้าคุณสร้างมุมมองแบบกำหนดเองสำหรับแม่แบบฟอร์ม คุณสามารถเลือกว่ามุมมองที่มีอยู่มุมมองใดจะเป็นมุมมองเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้

 1. บนเมนูมุมมอง คลิกจัดการมุมมอง

 2. ในบานหน้าต่างงาน มุมมอง ให้ชี้ไปที่ชื่อของมุมมองที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นมุมมองเริ่มต้น ให้คลิกที่ลูกศรที่ปรากฏถัดจากชื่อ จากนั้นคลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ: ถ้ามีเพียงหนึ่งมุมมองแสดงอยู่ในรายการ เลือกมุมมอง มุมมองนี้จะได้รับการกำหนดให้เป็นมุมมองเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนชื่อมุมมอง

 1. บนเมนูมุมมอง คลิกจัดการมุมมอง

 2. ในบานหน้าต่างงาน มุมมอง ให้คลิกที่มุมมองที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ จากนั้นคลิก คุณสมบัติของมุมมอง

 3. คลิกแท็บ ทั่วไป

 4. ในกล่อง ชื่อมุมมอง ให้พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับมุมมอง

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อมุมมองที่สัมพันธ์กับโค้ดแบบกำหนดเอง โค้ดนี้อาจจะไม่ทำงานตามที่คาดไว้ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณจะต้องค้นหาการอ้างอิงไปยังมุมมองในโค้ด แล้วปรับปรุงเป็นชื่อใหม่ของมุมมอง

  • คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อมุมมองการพิมพ์สำหรับ Microsoft Office Word ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ เพิ่มมุมมองเหมือนพิมพ์สำหรับตัวช่วยสร้าง Word ในการสร้างมุมมองเดียวกันที่มีชื่ออื่นได้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×