การเพิ่มหรือลบที่คั่นหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ที่คั่นหน้าจะระบุตำแหน่งที่ตั้งหรือข้อความที่เลือกที่คุณตั้งชื่อและกำหนดไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคต ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้ที่คั่นหน้าเพื่อกำหนดข้อความที่คุณต้องการทบทวนในภายหลัง โดยแทนที่จะเลื่อนดูในเอกสารเพื่อหาตำแหน่งที่ตั้งของข้อความ คุณสามารถไปที่ข้อความนั้นได้โดยใช้กล่องโต้ตอบ ที่คั่นหน้า

คุณยังสามารถเพิ่มการอ้างอิงโยงลงในที่คั่นหน้าได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น หลังจากที่คุณแทรกที่คั่นหน้าลงในเอกสาร คุณจะสามารถอ้างอิงไปยังที่คั่นหน้านั้นจากตำแหน่งอื่นๆ ในข้อความนั้นด้วยการสร้างการอ้างอิงโยงลงในที่คั่นหน้านั้นได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มบุ๊กมาร์ก

เปลี่ยนบุ๊กมาร์ก

ไปคั่นหน้าที่เฉพาะเจาะจง

ลบบุ๊กมาร์ก

เพิ่มที่คั่นหน้า

 1. เลือกข้อความหรือรายการที่คุณต้องการกำหนดที่คั่นหน้าลงไป หรือคลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกที่คั่นหน้า

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มการเชื่อมโยง คลิกบุ๊กมาร์ก รูป Ribbon ของ Word

 3. ภายใต้ ชื่อที่คั่นหน้า ให้พิมพ์หรือเลือกชื่อ

  ชื่อที่คั่นหน้าต้องเริ่มต้นด้วยตัวอักษรและสามารถมีตัวเลขได้ แต่คุณไม่สามารถใส่ช่องว่างในชื่อที่คั่นหน้า อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้อักขระขีดล่างเพื่อแยกคำได้  ตัวอย่างเช่น "First_heading"

 4. คลิก เพิ่ม

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนที่คั่นหน้า

เมื่อคุณเพิ่มที่คั่นหน้าลงในกลุ่มข้อความ Microsoft Office Word จะล้อมรอบข้อความนั้นด้วยวงเล็บเหลี่ยม เมื่อคุณเปลี่ยนรายการที่มีการทำที่คั่นหน้า ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปลี่ยนข้อความหรือกราฟิกภายในวงเล็บเหลี่ยมด้วย

แสดงวงเล็บเหลี่ยมสำหรับที่คั่นหน้า

 1. ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Office Word 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กตัวเลือกของ Word ถ้าคุณกำลังใช้เวอร์ชันของ Microsoft Office Word หลังจาก Microsoft Office Word 2007 คลิกแฟ้ม แล้ว คลิกตัวเลือก

 2. คลิกขั้นสูง แล้ว เลื่อนตัวจน กว่าคุณสามารถดูแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงที่คั่นหน้า ภายใต้แสดงเนื้อหาของเอกสาร

 3. คลิก ตกลง

การเปลี่ยนที่คั่นหน้าที่คุณสามารถทำได้

คุณสามารถตัด คัดลอก และวางรายการต่างๆ ที่มีการทำเครื่องหมายด้วยที่คั่นหน้าได้ และคุณยังสามารถเพิ่มข้อความลงไป หรือลบข้อความออกจากรายการที่ทำเครื่องหมายได้อีกด้วย

ถ้าคุณ

จะเกิด

คัดลอกทั้งหมดหรือบางส่วนของรายการที่มีการทำเครื่องหมายไปยังอีกตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งในเอกสารเดียวกัน

ที่คั่นหน้าจะยังคงอยู่ที่รายการเดิม สำเนาจะไม่ถูกทำเครื่องหมายด้วย

คัดลอกรายการที่มีการทำเครื่องหมายทั้งรายการไปยังอีกเอกสารหนึ่ง

ทั้งสองเอกสารจะมีรายการที่เหมือนกันทุกประการและมีที่คั่นหน้าที่เหมือนกันทุกประการ

ตัดรายการที่มีการทำเครื่องหมายทั้งรายการแล้ววางลงในเอกสารเดียวกัน

รายการและที่คั่นหน้านั้นจะย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

ลบบางส่วนของรายการที่มีการทำเครื่องหมาย

ที่คั่นหน้านั้นจะติดอยู่กับข้อความที่เหลือ

เพิ่มข้อความระหว่างสองอักขระใดๆ ที่แนบอยู่ในที่คั่นหน้า

สิ่งที่เพิ่มจะรวมไว้ในที่คั่นหน้า

คลิกที่ตำแหน่งถัดจากวงเล็บเหลี่ยมเปิดของที่คั่นหน้า แล้วเพิ่มข้อความหรือกราฟิกลงในรายการ

สิ่งที่เพิ่มจะรวมไว้ในที่คั่นหน้า

คลิกที่ตำแหน่งถัดจากวงเล็บเหลี่ยมปิดของที่คั่นหน้า แล้วเพิ่มลงในรายการ

สิ่งที่เพิ่มจะไม่รวมอยู่ในที่คั่นหน้า

ด้านบนของหน้า

ไปที่คั่นหน้าที่เฉพาะเจาะจง

 1. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มการเชื่อมโยง คลิกบุ๊กมาร์ก รูป Ribbon ของ Word

 2. คลิก ชื่อ หรือ ตำแหน่งที่ตั้ง เพื่อเรียงลำดับรายการของที่คั่นหน้าในเอกสาร

 3. คลิกชื่อของที่คั่นหน้าที่คุณต้องการไป

 4. คลิก ไปที่

ด้านบนของหน้า

ลบที่คั่นหน้า

 1. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มการเชื่อมโยง คลิกบุ๊กมาร์ก รูป Ribbon ของ Word

 2. คลิกชื่อของที่คั่นหน้าที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการลบทั้งที่คั่นหน้าและรายการที่มีการทำที่คั่นหน้า (เช่น กลุ่มข้อความหรือองค์ประกอบอื่นๆ) ให้เลือกรายการ แล้วกด DELETE

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×