การเพิ่มหรือลบที่คั่นหน้า

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ที่คั่นหน้าระบุถึงตำแหน่งหรือการเลือกข้อความที่คุณตั้งชื่อและระบุไว้สำหรับการอ้างอิงในภายหลัง ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้ที่คั่นหน้าเพื่อระบุข้อความที่คุณต้องการปรับแก้ใหม่ในภายหลัง แทนที่จะเลื่อนดูในเอกสารเพื่อหาตำแหน่งข้อความนั้น คุณสามารถไปที่ข้อความนั้นโดยการใช้กล่องโต้ตอบ ที่คั่นหน้า

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มบุ๊กมาร์ก

ไปยังบุ๊กมาร์กที่เฉพาะเจาะจง

แสดงตัวบ่งชี้ที่คั่นหน้า

การเปลี่ยนแปลงคั่นหน้า

ลบบุ๊กมาร์ก

เพิ่มที่คั่นหน้า

 1. เลือกข้อความหรือรายการที่คุณต้องการกำหนดที่คั่นหน้าลงไป หรือคลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกที่คั่นหน้า

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ลิงก์ ให้คลิก บุ๊กมาร์ก

  กลุ่ม การเชื่อมโยง

 3. ภายใต้ ชื่อที่คั่นหน้า ให้พิมพ์หรือเลือกชื่อ

  ชื่อที่คั่นหน้าต้องเริ่มต้น ด้วยตัวอักษร และสามารถประกอบด้วยตัวเลข คุณไม่สามารถมีช่องว่างในชื่อคั่นหน้า อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้อักขระขีดเส้นใต้เพื่อแยกคำ — ตัวอย่างเช่น "หัวเรื่อง_หนึ่งได้"

  กล่องโต้ตอบที่คั่นหน้า

 4. คลิก เพิ่ม

ด้านบนของหน้า

ไปที่คั่นหน้าที่เฉพาะเจาะจง

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม การเชื่อมโยง ให้คลิก ที่คั่นหน้า

  กลุ่ม การเชื่อมโยง

 2. คลิก ชื่อ หรือ ตำแหน่งที่ตั้ง เพื่อเรียงลำดับรายการของที่คั่นหน้าในเอกสาร

 3. คลิกชื่อของที่คั่นหน้าที่คุณต้องการไป

 4. คลิก ไปที่

  กล่องโต้ตอบที่คั่นหน้า

ด้านบนของหน้า

แสดงตัวบ่งชี้ที่คั่นหน้า

ถ้าคุณกำหนดที่คั่นหน้าให้กับกลุ่มข้อความหรือรายการหนึ่ง ที่คั่นหน้าจะปรากฏในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม ([…]) บนหน้าจอ ถ้าคุณกำหนดที่คั่นหน้าให้กับตำแหน่ง ที่คั่นหน้าจะปรากฏเป็นรูปตัว I เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยมและรูปตัว I จะไม่ได้รับการพิมพ์

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. คลิก ขั้นสูง แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงที่คั่นหน้า ภายใต้ แสดงเนื้อหาเอกสาร

 3. คลิก ตกลง

เปลี่ยนที่คั่นหน้า

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงรายการคั่นหน้าไว้ นั้นมีขอแนะนำว่า คุณแรกแสดงตัวบ่งชี้ที่คั่นหน้า

คุณสามารถตัด คัดลอก และวางรายการต่างๆ ที่มีการทำเครื่องหมายด้วยที่คั่นหน้าได้ และคุณยังสามารถเพิ่มข้อความลงไป หรือลบข้อความออกจากรายการที่ทำเครื่องหมายได้อีกด้วย

ถ้าคุณ

จะเกิด

คัดลอกทั้งหมดหรือบางส่วนของรายการที่มีการทำเครื่องหมายไปยังอีกตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งในเอกสารเดียวกัน

ที่คั่นหน้าจะยังคงอยู่ที่รายการเดิม สำเนาจะไม่ถูกทำเครื่องหมายด้วย

คัดลอกรายการที่มีการทำเครื่องหมายทั้งรายการไปยังอีกเอกสารหนึ่ง

ทั้งสองเอกสารจะมีรายการที่เหมือนกันทุกประการและมีที่คั่นหน้าที่เหมือนกันทุกประการ

ตัดรายการที่มีการทำเครื่องหมายทั้งรายการแล้ววางลงในเอกสารเดียวกัน

รายการและที่คั่นหน้านั้นจะย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

ลบบางส่วนของรายการที่มีการทำเครื่องหมาย

ที่คั่นหน้านั้นจะติดอยู่กับข้อความที่เหลือ

เพิ่มข้อความระหว่างสองอักขระใดๆ ที่แนบอยู่ในที่คั่นหน้า

สิ่งที่เพิ่มจะรวมไว้ในที่คั่นหน้า

คลิกที่ตำแหน่งถัดจากวงเล็บเหลี่ยมเปิดของที่คั่นหน้า แล้วเพิ่มข้อความหรือกราฟิกลงในรายการ

สิ่งที่เพิ่มจะรวมไว้ในที่คั่นหน้า

คลิกที่ตำแหน่งถัดจากวงเล็บเหลี่ยมปิดของที่คั่นหน้า แล้วเพิ่มลงในรายการ

สิ่งที่เพิ่มจะไม่รวมอยู่ในที่คั่นหน้า

ด้านบนของหน้า

ลบที่คั่นหน้า

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม การเชื่อมโยง ให้คลิก ที่คั่นหน้า

  กลุ่ม การเชื่อมโยง

 2. คลิก ชื่อ หรือ ตำแหน่งที่ตั้ง เพื่อเรียงลำดับรายการของที่คั่นหน้าในเอกสาร

 3. คลิกชื่อของที่คั่นหน้าที่คุณต้องการลบ

 4. คลิก ลบ

  กล่องโต้ตอบที่คั่นหน้า

หมายเหตุ: เมื่อต้องการลบทั้งที่คั่นหน้าและรายการที่มีการทำที่คั่นหน้า (เช่น กลุ่มข้อความหรือองค์ประกอบอื่นๆ) ให้เลือกรายการ แล้วกด DELETE

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×