การเพิ่มหรือลบจุดจับปรับรูปร่างเพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนรูปร่างของเค้าร่างของรูปภาพได้

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่ม หรือลบจุดจับปรับก็ต่อเมื่อคุณกำลังทำงานบนพิมพ์สิ่งพิมพ์

  1. เลือกรูปภาพ

  2. บนเมนูจัดเรียง ชี้ไปที่การตัดข้อความ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่ได้เลือกตัวเลือกรูปสี่เหลี่ยม

  3. บนเมนูจัดเรียง ชี้ไปที่การตัดข้อความ แล้ว คลิ กแก้ไขจุดตัด

  4. บนเค้าร่างของรูปภาพ วางตำแหน่งตัวชี้เมาส์ที่คุณต้องการเพิ่มจุดจับใหม่

  5. กด CTRL ค้างไว้แล้ว คลิ กตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มจุดจับแบบใหม่

หมายเหตุ: เมื่อต้องการลบจับ CTRL + SHIFT ค้างไว้ และคลิกที่จุดจับ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×